Jerzy Ziętek kandydat na prezydenta Katowice / fot. Żaneta Zimon

Jerzy Ziętek zaprezentował swój program wyborczy. Nowa koncepcja miasta będzie się opierała wg niego na trzech filarach: bezpieczeństwo, komunikacja i rozwój.

– Podczas wielu spotkań z mieszkańcami zastanawialiśmy się, jak będzie wyglądało nasze miasto za 4 lata. Wyobraziliśmy je sobie jako miasto wygodne do mieszkania, atrakcyjne dla pracy, miasto bezpieczne pod każdym względem, miasto bez wszelkich barier, miasto po którym łatwo się poruszać, miasto, które troszczy się o mieszkańców, wreszcie miasto, które w ważnych sprawach decyduje się na współpracę – powiedział Jerzy Ziętek, kandydat na prezydenta Katowic. – Do tego, żeby ta wizja spełniła się, potrzeba nowej koncepcji miasta, która będzie się opierała na trzech filarach: na bezpieczeństwie, komunikacji i rozwoju – dodał poseł.

Reklama

Bezpieczeństwo
– wprowadzenie wspólnych pieszych paroli straży miejskiej i policji,
– stworzenie kwadratów bezpieczeństwa w centrum i dzielnicach,
– rozbudowa monitoringu miejskiego na potrzeby inteligentnego zarządzania ruchem,
– zadbanie o czystość miasta – realizacja nowych i wsparcie dla istniejących programów profilaktyki dla mieszkańców, wspólnie z Narodowym Funduszem Zdrowia, Sanepidem i organizacjami pozarządowymi.

Komunikacja
– integracja transportu miejskiego: tramwaj, autobus, kolej i rower,
– rozwinięcie transportu szynowego (w tym wsparcie idei budowy tramwaju na południe),
– budowa rowerowej trasy średnicowej i stworzenie realnej sieci alternatywnej komunikacji rowerowej,
– stworzenie inteligentnego systemu zarządzania ruchem: zielone fale, sekundniki na sygnalizatorach,
– darmowa komunikacja publiczna – dla kierowców którzy zostawią samochody na parkingach i będą mieli przy sobie kwit parkingowy i dowód rejestracyjny.

Rozwój
– sprawne dokończenie rozbudowy centrum,
– wsparcie działań w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP),
– utworzenie centrum obsługi inwestorów (COI),
– stworzenie atmosfery dla ścisłej współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi,
– wprowadzenie zniżkowej “Katowickiej Karty Studenta”,
– doprowadzenie do realnego wsparcia aktywności seniorów oraz promocja działających już programów aktywizujących tę grupę społeczną,
– szkoły jako samodzielne jednostki budżetowe,
– zamrożenie stawek lokalnych podatków na 4 lat oraz wprowadzenie ułatwień dla osób zakładających działalność gospodarczą, w tym program dla osób młodych “Przedsiębiorczy w Katowicach”
– powrót do idei ustawy metropolitarnej jako integratora ścisłej współpracy z ościennymi miastami.

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Solve : *
26 − 12 =


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.