Katowice starzeją się – to ogólnopolski trend i niestety nasze miasto nie jest wyjątkiem na mapie całego kraju. Spada liczba osób w wieku przedprodukcyjnym (poniżej 18 roku życia), podobnie liczba osób w wieku produkcyjnym (mężczyźni pomiędzy 18. a 64. rokiem życia, kobiety pomiędzy 18. a 59), rośnie za to liczba osób w wieku poprodukcyjnym (seniorów – kobiet w wieku 60+ i mężczyzn w wieku 65+ lat). Warto też zaznaczyć, że od ponad dekady Katowice notują ujemny przyrost naturalny – liczba zgonów góruje nad liczbą urodzeń.

Z danych demograficznych przedstawionych przez magistrat, a przygotowanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że Katowice się wyludniają oraz starzeją. W 2008 roku miasto posiadało ponad 310 tys. mieszkańców w 2018 roku było to już nieco ponad 278 tys. osób.

Strukturę wiekową ludności przedstawiają tzw. ekonomiczne grupy wieku, tj. ludności w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym. Przedmiotowe grupy wiekowe według stanu na dzień 31.12.2018 r. stanowią odpowiednio: 16%, 59% i 25% ogółu ludności Katowic. Dla porównania, w kraju grupy te stanowią: 18%, 61% i 21% ogółu ludności Polski.

Reklama

Katowice starzeją się

– W roku 2018 liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym w Katowicach zmniejszyła się w stosunku do roku 2017 o 65 osób, co stanowi spadek o 0,15 %. Porównując rok 2017 i 2018 liczba osób w wieku produkcyjnym w Katowicach zmniejszyła się o 4 050, tj. o 2,46%. Systematycznie przybywa osób w wieku poprodukcyjnym, tj. kobiet powyżej 60 roku życia i mężczyzn powyżej 65 roku życia. W roku 2018 grupa osób w wieku poprodukcyjnym, wzrosła w stosunku do roku 2017 o 901 osób, co stanowi przyrost o 1,32%. – czytamy w raporcie przedstawionym katowickim radnym.

Ważne w informacji na temat wieku mieszkańców są relacje między poszczególnymi grupami wieku ekonomicznego ludności, co obrazuje współczynnik obciążenia demograficznego. W roku 2018 na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadło już 69 osób w wieku nieprodukcyjnym, podczas gdy w roku 2017 było ich 66,6.

“Najmłodsze” i “najstarsze” dzielnice

Są dzielnice w Katowicach, które starzeją się najbardziej – obrazuje to duży odsetek osób w wieku poprodukcyjnym, w stosunku do ogółu mieszkańców. W przypadku dzielnicy „najmłodszej” mówimy o liczbie osób w wieku przedprodukcyjnym.

W podziale na jednostki pomocnicze miasta Katowice „najmłodszą” w sensie demograficznym, wg stanu na dzień 31.12.2018 r., jest Zarzecze, gdzie udział ludności w wieku przedprodukcyjnym wynosi 24% ogółu ludności danej jednostki pomocniczej. Kolejnymi, relatywnie młodymi jednostkami są: Podlesie (23%) Kostuchna (22%), Dąbrówka Mała (18%) oraz Szopienice-Burowiec (18%).

– W pozostałych jednostkach pomocniczych obserwuje się przewagę ludności w wieku poprodukcyjnym w stosunku do ludności w wieku przedprodukcyjnym. Największy odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym w roku 2018 został odnotowany w jednostce Brynów Część Wschodnia — Os. Zgrzebnioka, gdzie udział tej grupy wiekowej stanowił 34%. Kolejnymi jednostkami pretendującymi do miana „najstarszych” pod względem wieku ludności należą: Osiedle Tysiąclecia (31 %), Koszutka (31 %) oraz Osiedle Paderewskiego — Muchowiec (30%).

Przyrost naturalny w Katowicach też jest na dużym minusie. – W ostatnich latach mamy do czynienia z ujemnym saldem przyrostu naturalnego, tj. nadwyżką liczby zgonów nad urodzeniami – czytamy w raporcie. W 2018 na 2 586 urodzeń odnotowano 3 688 zgonów. Co daje wynik  -1 102. Wynik ujemny Katowice notują od przeszło 10 lat.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Solve : *
21 − 4 =


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.