Katowice się kurczą. Ubywa mieszkańców. Na koniec 2017 roku zanotowano 281 tys. mieszkańców, a według prognoz będzie ich jeszcze mniej. W 2008 roku Katowice liczyły przeszło 310 tys. mieszkańców.

We wtorek na temat sytuacji demograficznej Katowic dyskutowali radni na Komisji Rozwoju. Dane mówią same za siebie, miasto się wyludnia.

Według stanu na dzień 31.12.2016 r. liczba osób zameldowanych w Katowicach na pobyt stały lub czasowy wynosiła 285 143, natomiast na dzień 31.12.2017 r. liczba ta wyniosła 281 950. Oznacza to, iż w analizowanym okresie liczba mieszkańców Katowic zmalała o 3 193 osób, tj. o 1,1% – czytamy w informacji przekazanej katowickim radnym.

Reklama

Najliczniej zaludnioną jednostką pomocniczą miasta Katowice według stanu na dzień 31.12.2017 r. jest Ligota-Panewniki (28 973 mieszkańców) , za nią Śródmieście ( 27 346 osób), Piotrowice — 2 Ochojec (22 934 osób) i Osiedle Tysiąclecia (21 580 osób).  Najmniej zaludnioną jednostką jest Zarzecze (2 647 osób), następnie Murcki (5 059 osób) i Dąbrówka Mała (5 010 osób).

Najwięcej mieszkańców ubyło w okresie 2016-2017 z Załęża (3,4%), Śródmieścia (2,9%), Dąbrówki Małej (2,9%)

– Strukturę wiekową ludności przedstawiają tzw. ekonomiczne grupy wieku, tj. ludności w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym. Przedmiotowe grupy wiekowe wg stanu na dzień 31.12.2017 r. stanowią odpowiednio: 16%, 60% i 24% ogółu ludności Katowic – czytamy w dokumencie.

W Katowicach notuje się od lat ujemny przyrost naturalny – czyli więcej mamy zgonów niż urodzeń. W roku 2017 w ewidencji ludności miasta Katowice odnotowano 2 714 urodzeń oraz 3 878 zgonów, co tym samym daje przyrost naturalny: — 1 164.

Z miasta też wyprowadza się więcej mieszkańców niż przybywa nowych. Według GUS w 2018 roku w Katowicach liczba osób, które napłyną będzie wynosiła 2 559, z czego 5,5% z zagranicy. Liczba osób, które dokonają wymeldowania poza Katowice, osiągnie w 2018 roku wartość 3 622, z czego 9,4% za granicę. Przewiduje się zatem, iż saldo migracji w roku 2018 osiągnie wartość: —1 063 osoby.

Prognozy demograficzne wieszczą spadek ludności w Katowicach do 2050 roku. Wtedy miasto ma zamieszkiwać nieco ponad 208 tys. osób.

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Solve : *
17 − 3 =


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.