Marcin Krupa i Helena Hrapkiewicz / fot. UM Katowice

Będą pieniądze dla teatrów i organizacji pozarządowych. Prezydent Katowic powołał też pełnomocnika ds. seniorów. Nowe inicjatywy, które są realizacją części obietnic wyborczych prezydenta Katowic Marcina Krupy, przedstawiono dzisiaj w trakcie konferencji prasowej w magistracie.

Teatrogranty mają pomóc niezależnym teatrom działającym na terenie Katowic. W tym roku na wsparcie ich inicjatyw zaplanowano 200 tys. zł.

– W ostatnich latach szczególnie rozkwitło niezależne życie teatralne, czego rezultatem jest działanie w Katowicach kilkunastu nieinstytucjonalnych teatrów. Niektóre z nich funkcjonują w naszym mieście już od lat, inne są o wiele młodsze. Wszystkie wiele wnoszą do życia kulturalnego Katowic, sprawiając, że jest bogatsze i bardziej różnorodne. Aby ułatwić im działanie i zachęcić do rozwijania autorskich projektów, Miasto Katowice za pośrednictwem instytucji Katowice Miasto Ogrodów, rozpoczynamy w tym roku program Teatrogranty z pulą 200 tysięcy złotych. To oznacza, że program Teatrogranty będzie realnym wsparciem dla niezależnego teatru w Katowicach  – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Reklama

Pieniądze zostaną przeznaczone na realizację nowych projektów – np. spektakli, cykli warsztatów, projektów edukacyjnych czy słuchowisk. Pokryją honoraria, zakup niezbędnych usług czy materiałów, ale także potrzebnego wyposażenia scenicznego – nagłośnienia, oświetlenia czy urządzeń projekcyjnych.

– Teatrogranty będą przyznawane w formie konkursowej. Do końca maja teatry mogą składać wnioski, w których przedstawią swoje projekty. Oceni je specjalna komisja, przyznając środki w formie nagród. Najwyższa z nich może sięgnąć 30 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi 10 czerwca. Specjalnie punktowane będą projekty odwołujące się do postaci i twórczości Konrada Swinarskiego – wybitnego reżysera teatralnego i patrona Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Reżyserskiej Interpretacje w Katowicach, którego 90. rocznica urodzin przypada w tym roku – mówi Piotr Zaczkowski, dyrektor instytucji Katowice Miasto Ogrodów i dodaje, że i dodaje, że  podmioty chętne do aplikowanie o środki w ramach teatrograntów powinny skontaktować się z Dariuszem Wiktorowiczem pod adresem mailowym dariusz.wiktorowicz@miasto-ogrodow.eu

Pieniądze dla NGO

Na wsparcie miasta będą mogły liczyć również organizacje pozarządowe. W przyszłym tygodniu rusza konkurs dla NGO na tzw. wkład własny do projektów, które będą realizowane na terenie miasta Katowice.

– Podczas wielu rozmów z przedstawicielami sektora NGO okazywało się, że w przypadku wielu interesujących projektów, których beneficjentami są mieszkańcy Katowic lub ogólnie nasze miasto – organizacje NGO mają problemy ze zdobyciem środków na tzw. wkład własny. Konsekwencją tego jest fakt, że niektóre atrakcyjne dla miasta projekty nie były lub nie będą realizowane. Zapewniając organizacjom realizującym atrakcyjne projekty wkład własny – zwiększymy ofertę dla mieszkańców Katowic – mówi prezydent Marcin Krupa.

O pieniądze mogą wnioskować organizacje, które otrzymały już granty na realizację swojego projektu spoza budżetu Miasta Katowice bądź dopiero ubiegają się o jego dofinansowanie – w tym przypadku warunkiem ubiegania się o wkład własny jest przedłożenie projektu złożonego u innego grantodawcy.

– W tegorocznym konkursie dla organizacji pozarządowych przeznaczymy 250 tys. zł, a w kolejnych latach będzie to 500 tys. zł. Pierwszy termin składania ofert upływa 15 czerwca br. By zapewnić organizacjom dostępność do środków zabezpieczonych na „wkład własny”, przewiduje się nabór ciągły ofert do 15-tego dnia każdego miesiąca, jednak nie później niż do 15 września br. lub do wyczerpania środków – mówi Agnieszka Lis, pełnomocnik prezydenta Katowic ds. NGO i dodaje, że organizacje chętne do aplikowanie o środki na „wkład własny” powinny skontaktować się z Agnieszką Lis, z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice,  Rynek 1, pok. 808, tel. (32) 25-93-118, agnieszka.lis@katowice.eu.

Nowy pełnomocnik ds. seniorów w Katowicach

Helena Hrapkiewicz / fot. UM Katowice

Dr Helena Hrapkiewcz została powołana przez prezydent Katowic na stanowisko pełnomocnika ds. seniorów. Helena Hrapkiewicz przez ponad 20 lat prowadziła Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Była też zaangażowana w powstanie i działanie tego typu instytucji w innych miastach na terenie regionu, organizowała także trzy ogólnopolskie konferencje na temat osób starszych, z których najbardziej prestiżową była konferencja poświęcona  35-leciu funkcjonowania Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Polsce. W latach 2006-2014 była radną Rady Miasta w Katowicach i pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej.

– Zmiany demograficzne w całej Polsce to fakt. Nasze społeczeństwo starzeje się i dotyczy to także Katowic. To ważne, by ludzie starsi, pomimo zakończenia aktywności zawodowej nadal odgrywali aktywną rolę w naszym społeczeństwie, uczestniczyli w życiu społecznym i mieli możliwość w ciekawy sposób spędzać swój wolny czas. Dlatego w ostatnich latach podejmujemy coraz większe wysiłki, by działać na rzecz seniorów. Naszym głównym celem jest zaktywizowanie osób starszych, chęć korzystania z ich doświadczenia. Ilość realizowanych zadań sprawiła, że pojawiła się potrzeba powołania pełnomocnika prezydenta ds. seniorów – mówi prezydent Marcin Krupa. – W związku z powyższym zdecydowałem o powołaniu na tę funkcję dr Heleny Hrapkiewicz Zadaniem Pełnomocnika będzie koordynacja całości zadań miasta Katowice podejmowana na rzecz osób w wieku senioralnym, w  tym planowania, inicjowania i konsultowania działań skierowanych do seniorów miasta Katowice. Pani Helena Hrapkiewicz, w związku z bogatym doświadczeniem w tej dziedzinie, m.in. 20-letnim prowadzeniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Śląskim. Pani Helena Hrapkiewicz nie tylko gwarantuje realizację zadania na najwyższym poziomie merytorycznym, ale też cieszy się dużym autorytetem w środowiskach senioralnych – co ma bardzo duże znaczenie – podkreśla prezydent

W mojej pracy z osobami starszymi przyświeca mi hasło „żeby człowiek starszy żył godnie i żeby był aktywny oraz nie czekał, aż mu przyniosą”. W seniorach tkwi spory potencjał i warto ich mobilizować, by byli częścią społeczności Katowic – mówi Helena Hrapkiewicz, pełnomocnik prezydenta ds. seniorów.

Do najważniejszych zadań pełnomocnika ds. seniorów należy m.in. analiza potrzeb seniorów miasta Katowice, określanie ich priorytetów, inicjowanie działań służących zaspakajaniu tych potrzeb oraz przygotowywanie projektów programów służących zaspakajaniu tych potrzeb oraz monitorowanie ich realizacji. Zadaniem pełnomocnik będzie także podejmowanie interwencji w istotnych sprawach osób starszych będących we właściwości innych wydziałów Urzędu Miasta Katowice lub jednostek organizacyjnych, reagowanie na wszelkie przejawy dyskryminacji seniorów, a także . współpraca z komórkami Urzędu Miasta w Katowicach, organizacjami pozarządowymi i instytucjami zajmującymi się tematyką senioralną, tj. : Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach, klubami seniora, dziennymi domami pomocy społecznej, uniwersytetami trzeciego wieku, klubami seniora przy spółdzielniach mieszkaniowych, seniorami niezrzeszonymi.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Solve : *
1 + 3 =


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.