Arkadiusz Godlewski przy starym dworcu w Katowicach / fot. Ewa Waszut / Infokatowice.pl

W swojej interpelacji Arkadiusz Godlewski – radny Rady Miasta Katowice – zaproponował, aby rowerzyści mogli poruszać się torowiskiem tramwajowym na ulicy Tadeusza Kościuszki. Władze Katowic odrzuciły ten pomysł.

Po modernizacji ulicy Tadeusza Kościuszki, z uwagi na ograniczoną ilość miejsca, wzdłuż tej drogi nie wytyczono ścieżki rowerowej. W związku z tym radny Arkadiusz Godlewski zaproponował, aby na odcinku ulicy T. Kościuszki, od „Rialta” do skrzyżowania z ul. M. Szeligiewicza, umożliwić wykorzystywanie zmodernizowanego torowiska tramwajowego dla celów komunikacji rowerowej.

W odpowiedzi wiceprezydent miasta Krzysztof Mikuła wyraził stanowisko, że pomysł ten byłby niebezpieczny dla rowerzystów, a tramwaje musiałyby zwolnić (co kłóciłoby się z ideą przebudowy ulicy T. Kościuszki i wprowadzenia pierwszeństwa dla przejazdu tramwajów). Wiceprezydent argumentuje, że: [quote_box_center][…] Podstawowe znaczenie ma kwestia zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu, w tym również rowerzystów. Nie bez znaczenia jest wpływ przedmiotowego rozwiązania na obniżenie efektywności ruchu tramwajów, które w ciągu ul. Kościuszki objęte zostaną pełnym priorytetem, tak aby transport na linii Centrum — Południe Katowic odbywa ł się w sposób jak najbardziej sprawny. Zasada ta stoi w pełnej sprzeczności z poprowadzeniem pasa ruchu dla rowerów po torowisku tramwajowym. Dla zapewnienie bezpieczeństwa rowerzystów poruszających się po ulicach na obszarze Centrum, na których nie jest wydzielona infrastruktura rowerowa, planowane jest wprowadzenie strefy o ograniczonej prędkości do 30 km/h, tzw. „tempo 30” […].[/quote_box_center]

Reklama

O tzw. strefie „tempo 30” pisaliśmy tutaj.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Solve : *
22 + 26 =


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.