Skarga na działalność prezydenta Katowic / fot. InfoKatowice.pl

Do magistratu trafiła skarga na działalność prezydenta Katowic. Trudno będzie się z tego wytłumaczyć. Skargę złożył wydawca InfoKatowice.pl – Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „Bona Fides”. Chodzi o raport z konsultacji z mieszkańcami, który powinien być, a go po prostu nie ma.

– Zaistniała sytuacja obrazuje z jednej strony brak wywiązywania się z podstawowych obowiązków i zadań przez Prezydenta Miasta Katowice (…) z drugiej zaś wskazuje na lekceważący stosunek jednego z głównych organów Miasta do przewidzianej przepisami ustawy o samorządzie gminnym instytucji konsultacji z mieszkańcami – czytamy w skardze.

Chodzi o konsultacje w sprawie utworzenia noclegowni dla bezdomnych mężczyzn w Katowicach-Szopienicach. Na Platformie Konsultacji Społecznych (tzw. PKS) w styczniu 2018 przedstawiono plany miasta, a mieszkańcy wypowiedzieli się jednoznacznie negatywnie. Radnym wyników konsultacji nie przedstawiono pomimo, że domagano się tego na sesji Rady Miasta Katowice.

Ostatecznie poprosiliśmy w magistracie o raport z konsultacji. Dostaliśmy jedynie kilka zdań na zeskanowanej kartce papieru.

Reklama

– Zgodnie z § 7 ust. 1 Uchwały Rady Miasta Katowice Prezydent Miasta Katowice przedstawia mieszkańcom miasta raport z konsultacji najpóźniej w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia konsultacji za pośrednictwem strony internetowej http://konsultacje.katowice.eu oraz udostępnia go do wglądu w komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Katowice odpowiedzialnej za konsultacje. Do dnia wniesienia niniejszej skargi raport z przeprowadzonych konsultacji nie został upubliczniony we wskazany powyżej sposób – czytamy w skardze.

Zdaniem prawnika Bona Fides, zeskanowana kartka nie może być uznana za raport.

Zeskanowana kartka

– Jednocześnie w dniu 23 maja 2019 r. redaktor naczelny internetowego portalu informacyjnego „infokatowice.pl”, pan Artur Maciaszczyk, zwrócił się do biuro prasowego Urzędu Miasta Katowice o udostępnienie raportu z powyższych konsultacji. W dniu 5 czerwca 2019 r. za pośrednictwem wiadomości e-mail otrzymał jedynie krótką informację, której wydruk przedkładany jest wraz z niniejszą skargą. Nie sposób jednak uznać, iż nieoznaczona nazwą urzędu, jak i niczyim nazwiskiem oraz podpisem notatka stanowi raport z konsultacji, gdyż nawet przy wykazaniu dobrej wiary, nie zawiera ona   niezbędnych elementów, które winien zawierać raport, a do których, zgodnie z §7 ust. 2 Uchwały  należą informacje o:

1) komórce organizacyjnej odpowiedzialnej za konsultacje,

2) przeprowadzonej akcji informacyjnej,

3) działaniach podjętych w ramach konsultacji wraz z omówieniem narzędzi konsultacyjnych,

4) zebranych opiniach mieszkańców, oraz

5) sposobie ustosunkowania się do opinii przez Prezydenta Miasta Katowice wraz z uzasadnieniem – wylicza prawnik Bona Fides.

Konsultacje tylko z nazwy?

Sam brak sporządzonego  raportu, pokazuje też jak ważne dla miasta są konsultacje z mieszkańcami. W styczniu 2019 roku radni przegłosowali dodatkowe pieniądze na noclegownie. Negatywnie na temat lokalizacji inwestycji wypowiedziało się m.in. Stowarzyszenie Przyjaciół Dąbrówki Małej i Burowca. Zarówno radny Jarosław Makowski jak i radna Patrycja Grolik – na sesji – dopytywali o wyniki konsultacji społecznych, które przeprowadzało miasto. Ostatecznie im tych wyników nie przedstawiono, a na temat konsultacji wypowiadał się na sesji naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Maciej Stachura.

– Możliwość wypowiedzenia się w tym temacie była – mówił Maciej Stachura, ale do wyników się nie odniósł.


Posłuchajcie wypowiedzi Macieja Stachury, naczelnika Wydziału Konsultacji Społecznych:


– Zaistniała sytuacja obrazuje z jednej strony brak wywiązywania się z podstawowych obowiązków i zadań przez Prezydenta Miasta Katowice nałożonych na niego uchwałami Rady Miasta, z drugiej zaś wskazuje na lekceważący stosunek jednego z głównych organów Miasta do przewidzianej przepisami ustawy o samorządzie gminnym instytucji konsultacji z mieszkańcami, a  co się z tym wiąże obserwowanego generalnego braku przywiązywania znaczenia dla procesów partycypacji społecznej przy podejmowaniu kluczowych dla mieszkańców decyzji przez Prezydenta – czytamy w skardze.

3 KOMENTARZE

  1. wiadomo, że trzeba to ulokować na jakimś zapupiu i nikt tego obiektu nie chce, bo obniża rangę miejsca, wartość nieruchomości itd. Więc konsultacje społeczne w takim temacie są absurdalne, bo wynik jest z góry oczywisty.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Solve : *
3 + 12 =


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.