Muzeum Historii Katowice / fot. InfoKatowice.pl

Jeden z miejskich radnych zapytał władze miasta o przetargi przeprowadzane w Muzeum Historii Katowic. Jego wątpliwości wzbudził fakt, że dużą liczbę przetargów wygrywała ta sama firma. Poprosił o kontrolę. Miasto twierdzi jednak, że wygrywanie przez tę samą firmę „nie może prowadzić do wniosku, że doszło do jakichkolwiek nieprawidłowości w wydatkowaniu środków publicznych”. Władze stwierdziły też, że poprzednie kontrole nie wykazały nieprawidłowości.

Interpelację w sprawie przetargów i zapytań ofertowych w Muzeum Historii Katowic złożył 6 lutego br. radny miejski Dawid Durał (KO), który dokonał częściowej analizy zamieszczonych w biuletynie informacji publicznej muzeum danych i dokumentacji przetargowej oraz tej dotyczącej zapytań ofertowych. Stwierdził, że w latach 2015–2018 postępowania i przetargi dotyczące zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania, urządzeń elektronicznych oraz innego wyposażenia elektronicznego (np. dostawa wyposażenia do pracowni digitalizacji) w większości przypadków wygrywała ta sama firma z siedzibą w Tychach.

– Zwracam się z prośbą o skontrolowanie prawidłowości prowadzonych przez ww. instytucję kultury postępowań przetargowych i zapytań ofertowych, gdyż środki wydawane przez tę instytucję są środkami publicznymi. Wygrywanie przetargów przez te same firmy może – choć nie musi – budzić pewne wątpliwości – zaznaczył w swojej interpelacji radny Durał. Jednocześnie wskazał, że zastanowienie budzi fakt przeprowadzania przetargu na zakup obiektywu do aparatu fotograficznego przez muzeum, jeśli kwota to jedynie około trzech tys. złotych.

Reklama

Radnemu odpowiedziała wiceprezydent miasta Marzena Szuba. Z jej pisma wynika, że wszystkie procedury zostały dochowane, a kontrole nie wykazały nieprawidłowości. Przyznała jednak, że najważniejszym kryterium przetargowym pozostawała cena. W latach 2015–2018 w Muzeum Historii Katowic kontrole przeprowadzał Wydział Kontroli i Audytu Urzędu Miasta Katowice (w 2017 roku) i Wydziału Kultury Urzędu Miasta Katowice (w 2018 roku). Kontrolowano m.in. sprawdzenie poprawności prowadzonych postępowań dotyczących zakupów, co do których „nie zostały wniesione zastrzeżenia”.

– Okoliczność, że oferta tego samego wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza w kilku postępowaniach, nie może prowadzić do wniosku, że doszło do jakichkolwiek nieprawidłowości w wydatkowaniu środków publicznych. W postępowaniach prowadzonych w trybie ww. ustawy stosowane są minimum dwa kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty, z których jedno stanowi cena, a drugie kryterium ma charakter poza cenowy i jest nim zazwyczaj termin gwarancji lub termin dostawy. W przeprowadzonych okresie 2015-2018 postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o których mowa w Pana interpelacji, decydujące znaczenie miało kryterium ceny przy zachowaniu warunków technicznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia, co pozwoliło w sposób gospodarny i racjonalny wydatkować środki publiczne wydatkowane przez Muzeum – stwierdziła wiceprezydent Szuba.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Solve : *
17 − 1 =


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.