Miasto zapytało mieszkańców o zdanie, a potem i tak robi co chce? W Katowicach odbyły się w konsultacje społeczne. – Możliwość wypowiedzenia się w tym temacie była – tłumaczył na sesji radnym Maciej Stachura naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej, ale do wyników konsultacji się nie odniósł, a gdy radny poprosił o wnioski wynikające z rozmowy mieszkańców z urzędnikami, to takiej informacji też nie otrzymał. 

W Szopienicach przy ulicy Obrońców Westerplatte powstanie noclegownia dla bezdomnych mężczyzn. Miała kosztować 1,3 mln zł, ale już wiadomo, że będzie kosztować 3,8 mln zł. Pieniądze władze miasta znalazły w miejskiej kasie, a radni przegłosowali ich wydanie. Z tym, że pojawiło się sporo zastrzeżeń, co do lokalizacji inwestycji. Na Platformie Konsultacji Społecznych (PKS) wyraźny sprzeciw zgłosili mieszkańcy (nie znaleźliśmy żadnego głosu za wybraną przez miasto lokalizacją), przeciwko były też lokalne stowarzyszenia i rada dzielnicy.

– UM Katowice w rażący sposób bagatelizuje problem menelstwa i dewastacji w naszej dzielnicy a do tego kotła zamierza nam dołożyć elementu społecznego jeszcze więcej nic w zamian nie dając !!! – napisał jeden z mieszkańców.

– W Katowicach mamy 22 dzielnice – jest w czym wybierać jeżeli chodzi o budowę noclegowni. Jedna nam w Szopienicach wystarczy – napisał inny mieszkaniec.

Konsultacje społeczne

Pytanie mieszkańców o zdanie w danym temacie, czyli tzw. konsultacje społeczne nie są wiążące dla urzędników. W sensie mogą zapytać i robić dalej co chcą, mierząc się tym samym z niezadowoleniem społecznym i dusząc jakiekolwiek przejawy aktywności społecznej. W końcu po co mieszkaniec ma się wypowiadać, skoro jego zdanie jest kompletnie ignorowane?

Reklama

O wyniki konsultacji społecznych pytano naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej na sesji Rady Miasta Katowice. Maciej Stachura mówił dużo, ale sprawnie i zdaje się nie przypadkowo ominął temat wyników konsultacji. – Możliwość wypowiedzenia się w tym temacie była – mówił Maciej Stachura.


Posłuchajcie wypowiedzi Macieja Stachury, naczelnika Wydziału Konsultacji Społecznych:


Następnie radny Jarosław Makowski na piśmie zadał pytania odnośnie właśnie konsultacji społecznych – zapytał m.in. o wnioski z nich płynące. Tych miasto nie przedstawiło w odpowiedzi na interpelacje radnego.

Urząd natomiast poinformował, że konsultacje były przeprowadzane na Platformie Konsultacji Społecznych oraz zorganizowano dwa spotkania w dzielnicy.

– Spotkanie z Radą Jednostki Pomocniczej nr 15 Szopienice – Burowiec odbyło się 21 lutego, natomiast 22 lutego, w stanicy harcerskiej został uruchomiony punkt informacyjny dla mieszkańców. W spotkaniach, poza przedstawicielami Urzędu Miasta, radnymi RJP oraz mieszkańcami uczestniczyły także, na zaproszenie Urzędu Miasta, osoby bezdomne, które często z przypadków losowych, bądź tragedii osobistych, tracą miejsce zamieszkania. Łącznie w spotkaniach wzięło udział ok. 70 osób. Spotkania służyły przedstawieniu pełnych informacji dot. przedmiotowej inwestycji – tłumaczył w piśmie do radnego Janusz Waląg, sekretarz miasta.

Warto zaznaczyć, że z informacji przedstawionych przez Waląga nie dowiadujemy się niczego na temat wniosków z konsultacji. Szeroko natomiast rozpisał się na temat decyzji o wyborze lokalizacji.

– Pod budowę noclegowni rozpatrywano wiele obszarów w różnych częściach miasta. O wyborze terenu przy ul. Obrońców Westerplatte zadecydowały m.in. następujące czynniki: dostępność do infrastruktury technicznej (w tym kanalizacji sanitarnej i deszczowej), bezpośrednia komunikacja miejska z centrum miasta, brak zabudowy mieszkaniowej w bezpośrednim sąsiedztwie (najbliższe budynki mieszkalne położone ok. 600 m na wschód – ul. Roździeńska oraz ok. 1 km – kierunek północno – wschodni od miejsca usytuowania przedsięwzięcia) oraz uwarunkowania terenowe i własnościowe, które umożliwiają realizację przedsięwzięcia – tłumaczył sekretarz miasta.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Solve : *
10 + 21 =


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.