Ogłoszono przetarg na przebudowę nawierzchni ulicy Szewskiej w dzielnicy Piotrowice. Chodzi o około 1500 metrów drogi, prowadzącej przez centrum dzielnicy. Postępowanie przetargowe kończy się 26 lipca.

10 lipca br. Miejski Zarząd Ulic i Mostów ogłosił przetarg nieograniczony pod nazwą „Przebudowa ul. Szewskiej w Katowicach”. Chodzi o przebudowę drogi wraz z wymianą latarni oświetleniowych. Prace będą się toczyć na odcinku od ulicy Fredry do początku przebudowanego odcinka położonego około 15 m na północ od skrzyżowania z ulicą Głogowską.

W dokumentacji projektowej zaznaczono, że:

Reklama

[…] W ramach przebudowy odcinka ulicy Szewskiej projektuje się wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 3,6 m, wykonanie nowej nawierzchni chodnika położonego po stronie wschodniej z betonowej kostki brukowej o szerokości 2,1 m oraz wykonanie nowego utwardzenia terenu z betonowych płyt ażurowych po stronie zachodniej – zgodnie z szerokościami istniejącymi. Nie przewidziano przebudowy wykonanych miejsc parkingowych. W ramach przebudowy ulicy Szewskiej przewidziano wymianę istniejących latarni ulicznych […].

Przedsiębiorstwa i firmy, które będą chciały stanąć w przetargu, mogą składać oferty i wnioski do 25 lipca br. do godziny 9.55 w siedzibie MZUM-u. Muszą także wnieść wadium w wysokości 8000 złotych. Kryteria oceny ofert ustalono w procentach: cena ofertowa (brutto) – 60 %, termin wykonania – 10%, okres rękojmi – 20%, liczba osób przewidziana do realizacji robót, zatrudnionych na umowę o pracę – 10%.

W dokumentacji przetargowej zaznaczono, że wymagany termin realizacji całości zamówienia wynosi 30 dni kalendarzowych (licząc od dnia przekazania placu budowy), a okres gwarancji – 36 miesięcy (od daty końcowego odbioru robót).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Solve : *
26 − 13 =


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.