Ciężarówka zasypująca wąwóz i ślady przez nią pozostawione

Co dalej z nielegalnie zasypywanym wąwozem w Burowcu? Od 2015 roku ciągnie się sprawa nielegalnego zasypywania wąwozu i nielegalnej wycinki drzew w wąwozie po byłej linii kolei piaskowej w dzielnicy Burowiec. W 2016 roku władze Katowic stwierdziły, że drzewa wycięto nielegalnie. Rok później mieszkańcy Burowca zaczęli informować, że wąwóz jest zasypywany gruzem i ziemią, pochodzącą m.in. z terenu budowy pobliskiego basenu miejskiego przy ulicach gen. J. Hallera i Konnej. Dopiero w 2018 roku katowicki magistrat przyznał, że ziemia pochodziła z tej budowy i nakazał usunięcie przywiezionego materiału. Spółka, która włada terenem, właśnie odwołała się od tej decyzji.

Wąwóz biegnie od ul gen. J. Hallera w kierunku północnym, sąsiadując z ul. Mroźną i osiedlem przy ul. gen. W. Andersa. W toku jednego z prowadzonych w katowickim magistracie postępowań wykryto, że część ziemi, którą zasypano wąwóz pochodzi z budowy basenu miejskiego przy ulicach Konnej i gen. Józefa Hallera (pisaliśmy o tym tutaj).

– Urząd Miasta Katowice w oparciu o obowiązujące przepisy wszczął postępowanie mające na celu naliczenie kary za zniszczenie tamtejszych drzew. Wizja w terenie, która odbyła się w dniu 3 lutego 2016 roku, potwierdziła, że drzewa na skarpach i na dnie wąwozu zostały zasypane. Sprawę składowania na tym terenie odpadów przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – informował w maju 2016 roku wiceprezydent Katowic, Mariusz Skiba.

Reklama

Obecnie Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice poinformował, że sprawa jest prowadzona wielotorowo. Dotyczy zarówno wycięcia drzew w rejonie wąwozu po byłej kolei piaskowej, jak i nielegalnego zasypywania samego wąwozu.

Sprawa skomplikowała się także z powodu struktury własnościowej (w ostatnim czasie podmiot dysponujący terenem zmieniał się trzy razy). Władze Katowic nakazały usunięcie odpadów i ziemi, którą nielegalnie zasypywano wąwóz. Spółka Alora Group, która dysponuje terenem wąwozu, odwołała się jednak od tej decyzji.

[…] Do tej pory została wydana jedna decyzja naliczająca administracyjną karę pieniężną za zniszczenie drzew, które miało miejsce w drugiej połowie 2015 r. Aktualnie w Wydziale Kształtowania Środowiska toczą się dwa rodzaje postępowań w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej – postępowanie w sprawie usunięcia drzew bez zgody posiadacza nieruchomości oraz postępowanie w sprawie usunięcia drzew bez wymaganego zezwolenia. Jednocześnie […] część z drzew została wycięta legalnie w czasie obowiązywania tzw. lex Szyszko w pierwszej połowie 2017 r. Jeśli chodzi o zasypanie wąwozu po byłej kolei piaskowej Urząd Miasta Katowice wydał decyzję z dnia 12.12.2017 r. nakazującą usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania. Spółka Alora Group, na którą została wydana decyzja, złożyła odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W chwili obecnej sprawa rozpatrywana jest przez organ odwoławczy – poinformowały władze Katowic.

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Solve : *
27 − 10 =


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.