Mieszkańcy nie chcą żeby ogrody stawały się parkingami. Będzie plan zagospodarowania dla osiedla w Brynowie. Mieszkańcy osiedla mieszkaniowego w dzielnicy Brynów, położonego pomiędzy ul. T. Kościuszki, ul. Dworską i ul. Brynowską, chcą uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego. Taki plan ma ograniczyć nadmierną zabudowę na terenie osiedla i zapewnić zrównoważony rozwój tego rejonu.

Do biura rady miejskiej właśnie trafił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Grzegorza Fitelberga. Chodzi o osiedle pomiędzy ulicami Brynowską, Dworską i Tadeusza Kościuszki (domy w rejonie ulic Brunona Jasieńskiego, Grzegorza Fitelberga i Ludomira Różyckiego w Brynowie).

O przystąpienie do opracowania takiego planu wnioskowali sami mieszkańcy. Ma on ograniczyć możliwości rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynków mieszkalnych. Obecnie dokonywane są przekształcenia utrwalonej przez lata struktury zabudowy jednorodzinnej (zwiększanie intensywności zabudowy, „dogęszczanie” osiedla oraz budowa obiektów biurowo-handlowych).

Zmniejsza się także powierzchnia biologicznie czynna (np. ogrody zamieniane są na parkingi). Według mieszkańców zachodzący proces nadmiernej intensyfikacji zabudowy negatywnie wpływa na ład przestrzenny osiedla.

Władze miasta przychyliły się do próśb mieszkańców i chcą, by powstał plan zagospodarowania przestrzennego dla osiedla. Pierwszym krokiem w kierunku jego powstania będzie uchwały Rady Miasta Katowice o przystąpieniu do sporządzenia planu.

[…] Przystąpienie do planu uzasadnione jest potrzebą ograniczenia zakresu możliwych działań inwestycyjnych na terenach istniejącego osiedla. Powinno ono zachować swój charakter podmiejskiego osiedla zabudowy jednorodzinnej, a usługi powinny być nieuciążliwe i lokalizowane w budynkach o gabarytach typowych dla okolicznej zabudowy mieszkaniowej. Celem opracowania planu miejscowego jest powstrzymanie procesu intensywnych przekształceń i zapewnienie ładu przestrzennego – poprzez utrzymanie dotychczasowego charakteru osiedla o dominującej funkcji zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej. Plan miejscowy powinien tworzyć dla tego obszaru warunki do przekształceń, zapewniające jego zrównoważony rozwój – czytamy w uzasadnieniu do uchwały.

 

Łącznie plan zagospodarowania obejmie około 22 hektary terenu osiedla.

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Solve : *
19 + 5 =


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.