Reklama

Rada Miasta Katowice pod koniec czerwca nadała nazwy dwóm katowickim skwerom: Skwer Edmunda Gryglewicza (w Szopienicach) i Skwer Represjonowanych Żołnierzy-Górników (w Brynowie). Rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody śląskiego z 5 sierpnia unieważniły uchwały Rady Miejskiej w tej sprawie. Wojewoda stwierdził, że miasto nadało nazwy skwerom, które nie są w całości terenami miejskimi. W najbliższą środę odbędzie się kolejna sesja katowickiej rady, na której władze Katowic chcą wnieść skargę na decyzję wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

6 września br. do biura Rady Miasta Katowice wpłynęły dwa projekty uchwał, w sprawie wniesienia skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody, stwierdzające nieważność uchwał z 29 czerwca w sprawie nadania placom położonym na terenie miasta nazw „Skwer Represjonowanych Żołnierzy-Górników” (w Brynowie) i „Skwer Edmunda Gryglewicza” (w Szopienicach).

Reklama

Służby wojewody stwierdziły, że „gmina jest uprawiona do nadania nazwy placowi (niebędącemu drogą publiczną lub wewnętrzną), ale tylko w przypadku, gdy zlokalizowany jest on na terenie, którego wyłącznym właścicielem jest gmina, a tym samym nadanie nazwy placowi położonemu na terenie niebędącym własnością gminy wykracza poza kompetencje rady gminy oraz narusza prawo własności jednostki i wykracza poza określone przepisami granice działania gminy”.

Władze Katowic nie zgadzają się z takim postawieniem sprawy i chcą przed sądem administracyjnym dowieść, że nie naruszyły prawa i mogły nadać nazwy skwerom, które w części nie należą do miasta. Stanowisko organu nadzoru, kwestionujące legalność powyżej wskazanej uchwały nie może się ostać – czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały rady miasta, w którym wnoszona jest skarga do WSA w Gliwicach.

Miasto stwierdziło także, iż:

[…] Uznać należy, że gmina poprzez swe organy posiada umocowanie do wydania uchwały o nadaniu nazwy placowi o charakterze publicznym (ogólnodostępnym) niebędącemu droga publiczną ani drogą wewnętrzną, który jest własnością Skarbu Państwa po uzyskaniu zgody reprezentującego go organu […]. Przytoczone wyżej argumenty w sposób jednoznaczny wskazują, iż organ nadzoru wykroczył poza określone Konstytucją, kodeksem postępowania administracyjnego oraz ustawą o wojewodzie i administracji rządowej w województwie granice badania legalności aktów prawnych jednostki samorządu terytorialnego. Argumenty wskazane powyżej pozwalają na uznanie, że rozstrzygnięcie nadzorcze nie może się ostać […].

Dwa projekty uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wniesienia skarg na rozstrzygnięcia wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach będą rozpatrywane na sesji rady w środę 14 września. Praktycznie pewne jest, że uchwały uzyskają większość głosów radnych i zostaną przyjęte. W takim przypadku sprawą będzie musiał zająć się sąd administracyjny. Do tego czasu obydwa skweru formalnie nie posiadają nazwy.

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Solve : *
28 − 10 =


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.