Rada Miasta Katowice pod koniec czerwca nadała nazwy dwóm katowickim skwerom: Skwer Edmunda Gryglewicza (w Szopienicach) i Skwer Represjonowanych Żołnierzy-Górników (w Brynowie). Rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody śląskiego z 5 sierpnia unieważniły uchwały Rady Miejskiej w tej sprawie. Wojewoda stwierdził, że miasto nadało nazwy skwerom, które nie są w całości terenami miejskimi. W najbliższą środę odbędzie się kolejna sesja katowickiej rady, na której władze Katowic chcą wnieść skargę na decyzję wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

6 września br. do biura Rady Miasta Katowice wpłynęły dwa projekty uchwał, w sprawie wniesienia skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody, stwierdzające nieważność uchwał z 29 czerwca w sprawie nadania placom położonym na terenie miasta nazw „Skwer Represjonowanych Żołnierzy-Górników” (w Brynowie) i „Skwer Edmunda Gryglewicza” (w Szopienicach).

Służby wojewody stwierdziły, że „gmina jest uprawiona do nadania nazwy placowi (niebędącemu drogą publiczną lub wewnętrzną), ale tylko w przypadku, gdy zlokalizowany jest on na terenie, którego wyłącznym właścicielem jest gmina, a tym samym nadanie nazwy placowi położonemu na terenie niebędącym własnością gminy wykracza poza kompetencje rady gminy oraz narusza prawo własności jednostki i wykracza poza określone przepisami granice działania gminy”.

Reklama

Władze Katowic nie zgadzają się z takim postawieniem sprawy i chcą przed sądem administracyjnym dowieść, że nie naruszyły prawa i mogły nadać nazwy skwerom, które w części nie należą do miasta. Stanowisko organu nadzoru, kwestionujące legalność powyżej wskazanej uchwały nie może się ostać – czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały rady miasta, w którym wnoszona jest skarga do WSA w Gliwicach.

Miasto stwierdziło także, iż:

[…] Uznać należy, że gmina poprzez swe organy posiada umocowanie do wydania uchwały o nadaniu nazwy placowi o charakterze publicznym (ogólnodostępnym) niebędącemu droga publiczną ani drogą wewnętrzną, który jest własnością Skarbu Państwa po uzyskaniu zgody reprezentującego go organu […]. Przytoczone wyżej argumenty w sposób jednoznaczny wskazują, iż organ nadzoru wykroczył poza określone Konstytucją, kodeksem postępowania administracyjnego oraz ustawą o wojewodzie i administracji rządowej w województwie granice badania legalności aktów prawnych jednostki samorządu terytorialnego. Argumenty wskazane powyżej pozwalają na uznanie, że rozstrzygnięcie nadzorcze nie może się ostać […].

Dwa projekty uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wniesienia skarg na rozstrzygnięcia wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach będą rozpatrywane na sesji rady w środę 14 września. Praktycznie pewne jest, że uchwały uzyskają większość głosów radnych i zostaną przyjęte. W takim przypadku sprawą będzie musiał zająć się sąd administracyjny. Do tego czasu obydwa skweru formalnie nie posiadają nazwy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Solve : *
19 − 2 =


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.