Władze miasta planują połączenie Szkoły Podstawowej nr 20 im. Tadeusza Rejtana przy ul. J. Zarębskiego 2 w Załężu z Młodzieżowym Domem Kultury przy ul. Gliwickiej 214. Projekt uchwały w tej sprawie właśnie trafił do biura Rady Miasta Katowice. Ma to pozwolić na objęcie opieką większej ilości dzieci i lepszą organizację pracy. Chodzi także o „racjonalizację zatrudnienia”.

Projekt uchwały rady miejskiej zakłada, że dwie placówki zostaną połączone i od 1 września 2017 roku będą tworzyć Zespół Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach. Będzie to jedna jednostka budżetowa, z jednym dyrektorem na czele. Projekt uchwały będzie także przekazany do opiniowania radom pedagogicznym Szkoły Podstawowej nr 20 oraz MDK-u, a także zakładowym organizacjom związkowym.

Reklama

Według władz miasta te dwie placówki różnią się specyfiką, ale ich oferta jest kierowana do tego samego adresata. Połączenie ma pozwolić na „objęcie opieką większej ilości dzieci i młodzieży” oraz poszerzenie oferty edukacyjnej i lepsze wykorzystanie potencjału kadry pedagogicznej.

W projekcie uchwały napisano, że:

[…] Połączenie w Zespół pozwoli na lepszą organizację pracy i realizację zadań statutowych placówek oraz stworzy możliwość racjonalnego wykorzystania pomieszczeń szkoły. Wpłynie również na obniżenie ponoszonych kosztów oraz lepszego administrowania placówkami. Utworzenie Zespołu pozwoli na powierzenie stanowiska dyrektora jednej osobie, a przez to na bardziej racjonalne zatrudnianie pracowników […].

Reklama

1 Komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Solve : *
25 × 11 =


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.