Katowice przejmują od SRK teren po KWK Wieczorek / fot. UM Katowice
Katowice przejmują od SRK teren po KWK Wieczorek / fot. UM Katowice
Reklama

Katowice zrobiły kolejny krok w stronę hubu gamingowo-technologicznego. Przejęły teren po KWK Wieczorek od Spółki Restrukturyzacji Kopalń, czyli Skarbu Państwa. Chodzi o teren ponad 93 tys. mkw. przy ulicy Szopienickiej. 

„W historii większości miast możemy wskazać kamienie milowe w ich rozwoju. W Katowicach takim przykładem było powstanie Strefy Kultury. Dzisiaj jesteśmy świadkiem kolejnego takiego wydarzenia, które za kilka lat będziemy wskazywać jako ważny moment w rozwoju Katowic. Przejęcie nieruchomości na terenie KWK Wieczorek przybliża nad do rewitalizacji tego obszaru i nadania mu zupełnie nowych funkcji. W tym miejscu powstanie Dzielnica Nowych Technologii, która – mamy nadzieję – przyciągnie do Katowic nowych inwestorów i stworzy nowe miejsca pracy” – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. „Hub ma być impulsem do rozwoju Katowic. Mamy podwaliny do jego stworzenia. W Katowicach od lat odbywają się finały Intel Extreme Masters. Wydarzenie skupiające światowe gwiazdy e-sportu przyciąga do Katowic tysiące fanów i jest transmitowane do najdalszych zakątków świata. Z drugiej strony mamy inwestorów, przedsiębiorców, ludzi, którzy tutaj tworzą i programują. Ten potencjał trzeba wykorzystać, dlatego konsekwentnie realizujemy kolejne działania zmierzające do finalizacji tej inwestycji” – dodaje prezydent.

Reklama

Miasto, przejmując tereny od SRK, realizuje ustawowy obowiązek nałożony na gminy w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami, i tym samym zrewitalizuje w tym rejonie tereny poprzemysłowe i uratuje obiekty Szybu „Pułaski”, wprowadzając do nich nowe funkcje o charakterze publicznym. Na przejętej przez miasto działce znajduje się kilka zabudowań. To między innymi budynki: stolarni, warsztatów mechanicznych, łaźni i cechowni, maszyny wyciągowej, budynek po drugiej stronie ulicy Szopienickiej nazywany „łaźnią łańcuszkową” oraz kładka nad drogą łącząca łaźnię z cechownią nazywaną „przewiązką”. Akt notarialny dotyczący nabycia nieruchomości został podpisany w poniedziałek 17 kwietna w Willi Goldsteinów w Katowicach.

„Budowa HUB-u technologicznego, to ważny projekt na wielką skalę, w którym od początku braliśmy aktywny udział. 29 lutego 2020 roku podpisaliśmy z miastem Katowice list intencyjny w sprawie utworzenia Dzielnicy Nowych Technologii na terenie dawnej kopalni Wieczorek. To prawie 9,5 ha gruntu o dużym potencjale i z blisko 200-letnią historią, która będzie pisać się na nowo. Nadal będzie to kopalnia, ale kopalnia nowoczesności” – mówi Janusz Smoliło, prezes zarządu SRK S.A.

„Spółka Restrukturyzacji Kopalń w ramach swoich statutowych obowiązków prowadzi działania zmierzające do racjonalnego zagospodarowania majątku, pozostałego po zlikwidowanych kopalniach. Jest to jeden z podstawowych obszarów naszej działalności, który konsekwentnie realizujemy w powiązaniu z projektami działu innowacji technologicznych. W celu wypracowania optymalnych rozwiązań zagospodarowania majątku pogórniczego, współpracujemy z samorządami lokalnymi, co przyczynia się do ożywienia społeczno-gospodarczego oraz zachowania dziedzictwa kulturowego, szczególnie dla obszarów zabytkowych” – dodaje Marek Pieszczek, wiceprezes zarządu SRK S.A. ds. Likwidacji Kopalń.

Przypomnijmy, że Hub gamingowo-technologiczny powstanie w ramach Dzielnicy Nowych Technologii. Obiekty będą mieścić się wokół szybów „Pułaski” i „Poniatowski”, należących do byłej kopalni Wieczorek. Hybrydowy projekt zakłada zagospodarowanie budynków należących do nieaktywnej kopalni, a także budowę nowego zaplecza. W tym założeniu odzwierciedla udaną rewitalizację Strefy Kultury i nową siedzibę Muzeum Śląskiego. W portfolio Hubu mają znaleźć się między innymi: wynajem powierzchni biurowych i coworkingowych, usługi korzystania ze współdzielonej infrastruktury, wynajem studiów telewizyjnych i nagrań, laboratoria, zaplecze infrastruktury IT, sale konferencyjne i pomieszczenia edukacyjne oraz usługi towarzyszące firmom zatrudniającym setki pracowników.

„Hub to nie tylko infrastruktura, która powstanie na terenie byłej KWK Wieczorek, ale również cały ekosystem technologiczny, zbudowany z wielu podmiotów reprezentujących różne branże. Łączy je kreatywność oraz dążenie do generowania nowych projektów i rozwiązań. Katowice posiadają bogate, organizacyjne i ludzkie zasoby, i już teraz wykorzystujemy ten potencjał. Intensywnie współpracujemy z uczelniami, by wzajemne zrozumienie świata nauki i sektora biznesu było jeszcze większe, co pozwoli osiągnąć najbardziej efektywną współpracę” – tłumaczy Wojciech Maroszek, z-ca dyrektora ds. Hubu w spółce Katowickie Inwestycje S.A., będącej inwestorem zastępczym. „Działamy również na rzecz promowania Hubu gamingowo-technologicznego, co pozwoli przyciągnąć do Katowic kolejne interesujące podmioty” – dodaje.

Przejęcie przez miasto nieruchomości jest kolejnym krokiem zmierzającym do realizacji inwestycji. Obecnie prowadzone są prace projektowe dotyczące pierwszego z sześciu przewidzianych etapów Hubu – adaptacji i rewitalizacji już istniejących budynków. Pod koniec marca br. złożono wnioski o wydanie pozwolenia na budowę dla I etapu inwestycji, wraz z projektami budowlanymi. Równocześnie trwa przygotowanie projektów wykonawczych, aby w przyszłym roku być gotowym do rozpoczęcia prac budowlanych. W kwietniu ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla II etapu inwestycji. Dotyczy on stworzenia koncepcji dla nowego obiektu, zlokalizowanego na południowy wschód od zabytkowego budynku nadszybia. Będzie on wyposażony w hale produkcyjne z dominującą funkcją studiów produkcyjnych dla e-sportu (przestrzeń powinna umożliwiać wykorzystanie obiektu jako studiów telewizyjnych, hal produkcyjnych, magazynów lub laboratoriów). Ponadto znajdzie się w nim część techniczna z reżyserkami i pokojami do obsługi produkcji oraz część do obsługi gości i widowni. W obiekcie zlokalizowane zostaną także sale treningowe dla graczy. Tam przewidziany jest parking – dla samochodów oraz rowerów. Na terenie Hubu powstaną ciągi piesze i pieszo-rowerowe połączone z istniejącą infrastrukturą w ciągu ulicy Szopienickiej. Ponadto zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej obejmuje zieleń, małą architekturę oraz iluminację budynków.  Chętni do udziału w konkursie mają czas na zgłoszenie się do 12.05.2023 r.

Trwa również inwentaryzacja i ekspertyza stanu technicznego budynków w rejonie szybu „Poniatowski”. To VI etap realizacji Hubu, w którym zakres prac obejmuje pięć obiektów: budynek maszyny wyciągowej, budynek warsztatu i wentylatorów, nadszybie z wieżą wyciągową oraz łącznikiem, laboratorium oraz łaźnię. Wykonawca opracowuje inwentaryzację architektoniczno-budowlaną oraz instalacyjną, a także ekspertyzy stanu technicznego oraz ochrony przeciwpożarowej budynków. Realizacja tych prac pozwoli określić możliwości adaptacyjne tych obiektów, ich docelowe przeznaczenie oraz będzie podstawą do sporządzenia dokumentacji projektowej pod kątem adaptacji obiektów pod nowe funkcje.

Realizacja zadania pn.: „Dzielnica Nowych Technologii – Katowicki Hub gamingowo-technologiczny” została podzielona na VI etapów. Jego szacunkowa wartość to ok. miliarda złotych. Miasto Katowice planuje pozyskanie środków na realizację etapu I, II i III przedsięwzięcia z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach działania FESL.10.05 Innowacyjna infrastruktura wspierająca gospodarkę programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Projekt został ujęty w wykazie operacji o znaczeniu strategicznym planowanych w ramach programu. Możliwa do uzyskania kwota środków unijnych szacowana jest na ok. 300 mln zł.

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Solve : *
14 − 4 =


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.