Reklama

Miasto przekonuje, że łączenie szkół jest dobre dla uczniów. Kilka dni temu InfoKatowice.pl donosiło o planach łączenia szkół i przedszkoli w Katowicach. Miasto tłumaczy teraz, że skorzystają na tym uczniowie i nauczyciele. Nad uchwałami w tej sprawie będą głosować radni na najbliższej sesji – 30 maja. 

O skalę oszczędności jaką przyniesie łączenie zapytaliśmy w magistracie. Dowiedzieliśmy się, że oszczędności nie będzie. Miasto natomiast przekonuje, że na tworzeniu dużych zespołów szkolnych zyskają uczniowie.

– Najważniejsza informacja dotycząca utworzenia nowych zespołów szkolno-przedszkolnych jest taka, że zarówno uczniowie, jak i rodzice nie odczują żadnej różnicy – bo każdy uczeń nadal będzie chodził na zajęcia do tego samego budynku i każda dziś istniejąca szkoła nadal będzie funkcjonować. Zdecydowanie podkreślam, że tworzenie zespołów nie oznacza, że powstanie jedna wielka szkoła, do której wszyscy będą chodzić – zapowiada Waldemar Bojarun, wiceprezydent Katowic. – Tworzenie zespołów jest efektem naszej chęci optymalnego przystosowania się do realizowanej reformy oświaty i chęci zapewnienia jak najlepszych warunków nauczania uczniom, oraz zapewnienia pracy nauczycielom. Nasze analizy pokazały, że wielu „przedmiotowców” mogłoby nie mieć zapewnionego pensum – czyli 18 godzin nauczania danego przedmiotu. Dzięki połączeniu szkół w zespoły dyrektorzy będą mogli w możliwie optymalny sposób przydzielać zajęcia nauczycielom w ramach jednego zespołu – dodaje.

Reklama

Zdaniem miasta, łączenie szkół, przedszkoli i placówek w zespoły przynosi wymierne korzyści, których pierwszymi odbiorcami są przede wszystkim uczniowie.

– Powiedzenie “duży może więcej” w tym przypadku przekłada się na ciekawszą ofertę zajęć edukacyjno-opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży, pozwala dyrektorowi na zatrudnianie nauczycieli specjalistów z różnych dziedzin, w tym pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pracownikom daje poczucie stabilizacji zawodowej, szansę rozwoju, efektywnego doskonalenia i swobodnego przechodzenia pomiędzy placówkami wchodzącymi w skład zespołu. Dyrektor staje się menadżerem oświaty w prawdziwym tego słowa znaczeniu – mówi Waldemar Bojarun.

Jako przykład korzyści dla uczniów szkoły podstawowej miasto podaje możliwość kontynuacji kształcenia w szkole ponadpodstawowej, które będzie dawało uczniom poczucie stabilizacji, możliwości kształcenia w niezmienionym i znanym otoczeniu. Również połączenie w zespół zarówno szkoły podstawowej jak i ponadpodstawowej daje np. możliwość korzystania przez młodzież z wyżywienia oferowanego przez szkoły podstawowe posiadające stołówkę.

Magistrat podkreśla też, że szkoły podstawowe, które w wyniku reformy ustroju szkolnego powstały z przekształcenia gimnazjum borykają się obecnie z dużymi niedoborami uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych. Brak uczniów powoduje nieotwieranie oddziałów poszczególnych klas, co z kolei może skutkować utratą pracy przez nauczycieli. Tych etaty będą mogły być lepiej zagospodarowane w przypadku większych placówek.

– Tak więc tworzenie zespołów szkolno-przedszkolnych, w skład których będą wchodziły szkoły podstawowe i przedszkola również stwarza możliwość wychowania i kształcenia uczniów w stałym otoczeniu, ponadto połączenie szkoły podstawowej i przedszkola to dla Maluchów szansa poznania szkoły do której najprawdopodobniej trafią. Wspólne imprezy i uroczystości sprawiają, że Przedszkolaki nie przeżywają stresu adaptacyjnego podczas przejścia do pierwszej klasy a dla uczniów szkoły są wspaniałą okazją do rozwijania poczucia odpowiedzialności za młodszych kolegów. Nauczycielom z kolei, połączenie to, daje szanse na stabilne zatrudnienie – przekonują urzędnicy.

Planowane połączenia to:

 1. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Katowicach z połączenia Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Dziewięciu Górników z Wujka w Katowicach ul. Gallusa 5 z Miejskim Przedszkolem Nr 12 w Katowicach ul. Ligocka 3;
 2. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8 w Katowicach z połączenia Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Stanisława Staszica w Katowicach ul. Hetmańska 8 z Miejskim Przedszkolem Nr 88 w Katowicach ul. Grzyśki 2;
 3. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 9 w Katowicach z połączenia Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jerzego Ziętka w Katowicach ul. Graniczna 46 z Miejskim Przedszkolem Nr 87 im. Juliana Tuwima w Katowicach ul. Graniczna 44;
 4. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 10 w Katowicach z połączenia Szkoły Podstawowej Nr 29 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Katowicach ul. Kazimierza Lepszego 2 z Miejskim Przedszkolem Nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach ul. Koraszewskiego 6;
 5. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 11 w Katowicach z połączenia Szkoły Podstawowej Nr 38 im. Józefa Nowary w Katowicach ul. Jana Wantuły 11 z Miejskim Przedszkolem Nr 42 w Katowicach ul. T. Boya-Żeleńskiego 30;
 6. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 12 w Katowicach z połączenia Szkoły Podstawowej Nr 42 im. Józefy Kantorówny w Katowicach ul. Wiosny Ludów 22 z Miejskim Przedszkolem Nr 56 w Katowicach ul. Wiosny Ludów 17 oraz Miejskim Przedszkolem Nr 65 w Katowicach ul. Ciesielska 1;
 7. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 13 w Katowicach z połączenia Szkoły Podstawowej Nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina w Katowicach ul. Przyjazna 7a z Miejskim Przedszkolem Nr 61 w Katowicach ul. Karliczka 18 oraz Miejskim Przedszkolem Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach ul. Adama 33;
 8. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach z połączenia V Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego w Katowicach ul. Generała Zygmunta Waltera Jankego 65 i Szkoły Podstawowej Nr 56 im. Henryka Sławika w Katowicach ul. Spółdzielczości 21;
 9. Projekt uchwały w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej Nr 37 im. ks. Jana Twardowskiego w Katowicach ul. Józefa Lompy 17 do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach ul. Henryka Sienkiewicza 74;
 10. Projekt uchwały w sprawie włączenia Miejskiego Przedszkola Nr 38 w Katowicach ul.  Gen. J. Hallera 72 do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Katowicach ul. Grzegorzka 4.
 11. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 3 w Katowicach z połączenia IX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Katowicach ul. Bolesława Chrobrego 4 i Szkoły Podstawowej Nr 60 im. Marii Grzegorzewskiej Specjalnej w Katowicach ul. Bolesława Chrobrego 4;
 12. Projekt uchwały w sprawie wyłączenia IX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Katowicach z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Katowicach ul. Bolesława Chrobrego 4;
 13. Projekt uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Katowicach ul. Bolesława Chrobrego 4.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Solve : *
18 − 6 =


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.