Konferencja na temat eCareMed

Szpital wypowiada umowę na projekt wart prawie 100 mln zł. Urząd Marszałkowski mówi o licznych nieprawidłowościach w związku z realizacją programu eCareMed Śląskiej Cyfrowej Platformy Medycznej.

Chodzi o projekt o wartości ponad 99 mln zł, z których 84 mln zł ma pochodzić ze środków unijnych. Podpisanie umowy nastąpiło 18 października 2018 roku. Celem projektu miało być ułatwienie dostępu do usług medycznych, zakładające wprowadzenie rozwiązań z zakresu m.in. telemedycyny oraz elektronicznej dokumentacji medycznej. W realizacji projektu miało uczestniczyć dziewięć szpitali z regionu, a Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary miał być jego liderem.

Dyrektor szpitala w trakcie dzisiejszej konferencji prasowej poinformowała o wypowiedzeniu umowy związanej z realizacją projektu.

Reklama

– Ta umowa ma wiele mankamentów i braków formalno-prawnych. Najważniejsze z nich to zagrożenie powielenia przez eCareMed funkcjonalności platformy ogólnokrajowej oraz brak informacji na temat praw autorskich do kodów źródłowych systemu, co mogłoby narazić województwo na olbrzymie koszty obsługi systemu i ograniczenie możliwości jego rozwoju – podkreśliła pełniąca obowiązki dyrektora szpitala, Alicja Cegłowska.

Wicemarszałek Dariusz Starzycki wskazał również na szereg innych wątpliwości związanych z projektem.

– Występuje wiele poważnych ryzyk związanych z realizacją przedsięwzięcia. Przede wszystkim tego typu platformy nie są uregulowane w polskim systemie prawnym, nie jest określone, jakie zadania stoją po stronie województwa, a jakie mają być realizowane przez platformę ogólnokrajową, zachodzi więc ryzyko dublowania wielu rozwiązań – tłumaczył wicemarszałek Dariusz Starzycki. – Nie wyznaczono żadnej instytucji, która byłaby odpowiedzialna za utrzymanie trwałości tego rozwiązania i nie wiadomo, jaki podmiot miałby dbać o rozwój platformy. Z dokumentacji wynika, że roczne utrzymanie platformy kosztowałoby ok. 12-15 mln zł i nie ma informacji, na co te pieniądze mają być przeznaczone. Nie jest wreszcie rozstrzygnięte, czy VAT byłby kwalifikowany w tym projekcie, czy nie. To wszystko mogłoby spowodować, że ten projekt przynajmniej w części byłby niefunkcjonalny i mógłby rodzić wątpliwości co do kwalifikowalności poniesionych kosztów – dodaje.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Jan Kawulok podkreślał z kolei, że w jego opinii radni zostali niedostatecznie poinformowani o założeniach projektu.

Zdaniem wicemarszałka Starzyckiego konieczna jest istotna zmiana założeń realizacji projektu.

– Podjęliśmy intensywne działania, by zrealizować nowe założenia projektu, a całe dofinansowanie unijne w wysokości ok. 84 mln zł chcemy przeznaczyć na rozwiązania informatyczne w służbie zdrowia. Chcemy też rozszerzyć ten projekt o kolejne dwa szpitale – powiedział wicemarszałek Dariusz Starzycki.

W trakcie konferencji mówiono też o złej finansowej sytuacji szpitala. Jak podają urzędnicy marszałka: „szpital jest w znacznie gorszej sytuacji finansowej niż prezentował to poprzedni zarząd i dyrekcja placówki, wprowadzając w błąd obecne władze”.

– Wynik finansowy za 2018 rok jest znacznie gorszy niż zakładano. Plany, zarówno inwestycyjne jak i finansowe, były bardzo optymistyczne, ale nie zostały zrealizowane. Planowano ponad 42 mln zł na inwestycje i ostatecznie przeznaczono na ten cel niespełna 5 mln zł. Podobnie było w przypadku planu remontów, z planowanych wstępnie 35 mln zł, ostatecznie wydatkowano tylko ok. 150 tys. zł. Szpital zamknął rok stratą w wysokości 24 mln zł i znacząco przekroczył pułap amortyzacji. To problem nie tylko szpitala, ale również Województwa Śląskiego, które stoi przed dylematem pokrycia przynajmniej części straty – wyjaśniał Krzysztof Lehnort, dyrektor ds. ekonomicznych i zarządzania majątkiem szpitala.

Koszty amortyzacji w placówce wyniosły ok. 18 mln zł, co oznacza, że strata jest o 6 mln zł wyższa od amortyzacji. Co istotne łączna skumulowana strata szpitala na koniec roku 2018 wynosi już 136 mln zł.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Solve : *
29 − 2 =


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.