Rektorat Uniwersytetu Śląskiego / foto: Michał Bulsa
Reklama

Dzisiaj zawarto umowę o współpracy między Tauron Polska Energia i Uniwersytetem Śląskim. Określiła kierunki działań oraz wspólne inicjatywy o charakterze naukowo-dydaktycznym, badawczo-rozwojowym, doradczym i promocyjnym na kolejne lata. 

Głównym celem podpisania porozumienia jest optymalne wykorzystanie doświadczeń i dorobku naukowego uczelni oraz potencjału i pozycji spółek Grupy Tauron w realizacji wspólnych przedsięwzięć. Korzyści z zacieśnienia współpracy będą czerpali zarówno studenci oraz kadra dydaktyczna Uniwersytetu Śląskiego, jak i pracownicy Taurona. Na mocy porozumienia studenci oraz absolwenci uczelni będą mieli możliwość odbywania staży i praktyk w spółkach należących do Grupy, z kolei pracownicy Taurona będą mogli uczestniczyć w studiach podyplomowych, seminariach, czy konferencjach organizowanych przez uczelnię.

– Współpraca przemysłu ze środowiskiem naukowym jest jednym z kluczowych elementów w budowaniu silnej gospodarki. Z tego względu Grupa Tauron prowadzi liczne projekty i inicjatywy wspólnie z uczelniami wyższymi, których profil nauczania jest zbieżny z profilem działalności Taurona. Cieszymy się, że dziś do grona naszych akademickich partnerów formalnie dołączył Uniwersytet Śląski. Wierzymy, że ta bliższa współpraca przyniesie wiele korzyści obu stronom porozumienia – mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu Tauron Polska Energia.

Reklama

– Współpraca z otoczeniem biznesowym jest niezwykle ważna i przynosi wymierne korzyści obu stronom. Uczelnia oferuje przede wszystkim wyniki innowacyjnych prac naukowych oraz profesjonalną kadrę, a przedsiębiorca, budując swoją przewagę konkurencyjną, potrzebuje rozwiązań gotowych do wdrożenia oraz wykształconych specjalistów. Z Grupą Tauron współpracujemy już bardzo długo i cieszymy się, że dziś oficjalnie naszym partnerem stała się tak ważna dla polskiej gospodarki Grupa – wyjaśnia prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, Rektor Uniwersytetu Śląskiego.

– W Grupie Tauron kładziemy duży akcent na innowacyjność. Dlatego też bardzo cenimy sobie współpracę z pracownikami naukowymi oraz studentami, którzy – będąc spoza organizacji – nierzadko mają świeże spojrzenie na kwestie, z którymi na co dzień stykamy się w naszej pracy. Połączenie akademickiego punktu widzenia z wiedzą i doświadczeniem pracowników Grupy Tauron jest dobrym punktem wyjścia do wspólnego tworzenia innowacyjnych rozwiązań – dodaje Stanisław Tokarski, wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia ds. strategii i rozwoju.

To kolejna umowa o współpracy z uczelnią wyższą, którą Tauron podpisał w ciągu ostatnich kilku miesięcy. W listopadzie ubiegłego roku spółka zawarła podobne porozumienie z Politechniką Śląską w Gliwicach, w lutym br. – z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, natomiast w maju – z krakowską Akademią Górniczo-Hutniczą.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Solve : *
26 + 28 =


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.