Są pieniądze na kształcenie zawodowe. Miasto pozyskało pieniądze z Unii Europejskiej, które docelowo podniosą jakość kształcenia zawodowego oraz aktywizacji zawodowej mieszkańców Katowic. W sumie na dwa projekty wydane zostanie ponad 2 mln zł.

Pierwszy z projektów to „Doposażenie pracowni obróbki mechanicznej oraz remont i adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni warsztatów szkolnych Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach”. Projekt ten zdobył wsparcie w wyniku konkursu ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i zostanie on zrealizowany do końca III kwartału 2019 roku.  Całkowita wartość projektu wynosi 1 463 700,00 zł, w tym dofinansowanie – 968 179,18 zł, a wkład własny miasta jako beneficjenta – 495 520,82 zł.

– W ramach projektu planuje się wykonanie prac remontowo-budowlanych w pomieszczeniach przeznaczonych na pracownię komunikacji w języku obcym oraz sterowników PLC i WS13 (część przeznaczona pod montaż maszyn): otynkowanie i malowanie ścian, wykonanie posadzki, obudowanie instalacji płytami g-k, wykonanie ścian działowych, remont parapetów, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej wewnętrznej, wykonanie sufitów, przebudowa części instalacji elektrycznej, a także zakup 3 urządzeń sterowanych numerycznie z wyposażeniem (dwóch frezarek CNC i jednej tokarki CNC) oraz 8 maszyn konwencjonalnych z wyposażeniem (4 tokarek i 4 frezarek) – mówi Małgorzata Domagalska, zastępca naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Katowice.

Reklama

Druga inicjatywa katowickiego samorządu nosi nazwę „Aktywność popłaca – aktywizacja zawodowa osób 30+”. Celem tego projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 70 osób (w tym 36 kobiet, 34 mężczyzn) powyżej 30. roku życia pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP Katowicach jako bezrobotni, należących co najmniej do jednej z wymienionych grup:

  • osoby powyżej 50. roku życia, kobiety,
  • osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach.

Ponadto, wsparciem w ramach projektu mogą zostać objęte również osoby niepełnosprawne.

W ramach projektu uczestnikom zostanie zaoferowana pomoc w zakresie identyfikacji potrzeb, analizy umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika oraz kompleksowe i indywidualne pośrednictwo zawodowe lub doradztwo zawodowe. Poza tym, uczestnicy będą mogli w ramach projektu skorzystać ze staży oraz prac interwencyjnych. Realizatorem projektu ze strony Miasta Katowice będzie Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach. Całkowita wartość projektu sięga kwoty 672 022,50 zł. Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa wynosi łącznie 638 421,37 zł (w tym wsparcie finansowe z EFS – 85% i z budżetu państwa – 10%).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Solve : *
6 + 18 =


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.