Spodek w trakcie COP24 / fot. InfoKatowice.pl

COP24 wpłynął negatywnie na statystyki straży miejskiej w Katowicach. Przez dużą liczbę wydarzeń w mieście katowickiej straży miejskiej pogorszyły się statystyki wykrywalności wykroczeń. Spadek odnotowano w 2018 roku – głównym powodem był Szczyt Klimatyczny, który absorbował funkcjonariuszy straży. Działaniom jednostki przyglądali się radni z Komisji Rewizyjnej, którzy ostatecznie uznali, że ta funkcjonuje prawidłowo. We wrześniu zeszłego roku straż przeszła reorganizację – powstały m.in. nowe wydziały.

W 2018 roku katowicka Straż Miejska odnotowała wzrost ilości zgłoszeń od mieszkańców z 27761 w 2017 roku, do 31476. Odnotowano także wzrost przeprowadzonych interwencji w 2017 roku —36213, w stosunku do 2018 roku —40172 interwencji. Jednocześnie nastąpił spadek ilości ujawnionych wykroczeń o 1483 (2018r. — 10216), w stosunku do roku poprzedniego (2017 rok — 11699).

– Na przedstawione powyżej dane statystyczne, w tym odnotowane spadki w zakresie wykrywalności wykroczeń oraz stosowanych represji przez strażników niewątpliwie miały wpływ zdarzenia związane z zabezpieczeniem 249 imprez oraz uroczystości, a w szczególności zabezpieczenie ładu i porządku publicznego podczas odbywającego się w Katowicach Szczytu Klimatycznego C0P24, w którym czynny udział brało 99 strażników miejskich – czytamy w informacji przygotowanej dla katowickich radnych.

Reklama

W zakresie poszczególnych kategorii wykroczeń w 2018 roku odnotowano (zgodnie ze statystykami straży):

– wzrost o 204 wykroczenia w kategorii wykroczeń przeciwko urządzeniom użytku publicznego w stosunku do 2017 roku. Wzrost ilości ujawnionych wykroczeń z omawianej kategorii spowodował wzrost represji. W 2018 roku odnotowano wzrost o 143 nałożonych grzywien w drodze mandatu karnego oraz wzrost o 32 przypadki zastosowania środków oddziaływania wychowawczego w stosunku do 2017 roku.

– spadek o 811 wykroczeń dotyczących naruszeń przepisów z zakresu bezpieczeństwa i porządku w komunikacji w stosunku do 2017 roku. Strażnicy nałożyli na sprawców wykroczeń z tej kategorii o 516 mandatów karnych mniej, niż w 2017 roku.

– spadek ujawnionych wykroczeń dotyczących spożycia i usiłowania spożycia alkoholu w miejscach publicznych o 371 wykroczeń w stosunku do 2017 roku.

– spadek ilości ujawnionych wykroczeń z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach i prawa miejscowego o 144 wykroczeń w stosunku do 2017 roku.

– spadek ilości ujawnionych przez strażników wykroczeń podczas kontroli spalania odpadów w paleniskach przydomowych o 138 wykroczeń w stosunku do 2017 roku.

W 2018 roku strażnicy nałożyli o 926 grzywien w drodze mandatu karnego mniej (6913 – za 2018), niż w 2017 roku (7839— za 2017).

Zmiany w straży

Paweł Szeląg, komendant Straży Miejskie w Katowicach / fot. InfoKatowice.pl

– Czy są wolne etaty, czy też udało się te wakaty, której jeszcze kilka miesięcy temu się pojawiały – dopytywał w trakcie komisji Jarosław Makowski, radny KO. Makowski dopytywał, czy według komendanta stan zatrudnienia w straży jest wystarczający.

Komendant Straży Miejskiej w Katowicach Paweł Szeląg, stwierdził, że obecnie straż ma wolne 4,25 etatu, ale wynikają one z aktualnie prowadzonych postępowań. Podkreślił, że straż przeszła we wrześniu zeszłego roku reorganizację i teraz działa po prostu lepiej. Powstały wtedy Wydziały Dzielnicowy, który składa się z 7 zespołów – zajmujących się dzielnicami oraz Interwencji i obsługi mieszkańców.

– Dajemy radę i wychodzi nam to, wydaje mi się, całkiem nieźle – mówił Paweł Szeląg.

Pierwsze półrocze 2019 roku to wzrost zarówno zgłoszeń od mieszkańców jak i przeprowadzanych interwencji czy ujawnionych wykroczeń przez Straż Miejską w Katowicach. Sama ilość zgłoszeń poszła do góry z 13967 w I półroczu 2018 roku, do 17720 w 2019 roku. Jednocześnie odnotowano wzrost przeprowadzonych interwencji w I półroczu 2019 roku — 23067, w stosunku do analogicznego okresu 2018 roku — 19281 interwencji. Katowiccy strażnicy miejscy ujawnili o 1187 wykroczeń więcej w I półroczu 2019 roku (7078 wykroczeń), niż w analogicznym okresie 2018 roku (5894 wykroczeń).

– Ilość przeprowadzonych interwencji bezpośrednio przełożyła się na wzrost o 883 przypadki nałożenia na sprawców wykroczeń mandatów karnych w porównaniu do I półrocza 2018 roku – wynika ze statystyk przygotowanych przez straż miejską.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Solve : *
29 − 15 =


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.