Debata dla Dębu / fot. Infokatowice.pl

Trwająca niemal 2 godziny „Debata dla Dębu” za nami. W jej trakcie walczący o mandat do Rady Miasta Katowice kandydaci mierzyli się ze sobą oraz z problemami zgłaszanymi przez mieszkańców.

Prawdopodobnie jedyna w regionie debata dla kandydatów do miejskiej rady odbyła się w Katowickim Dębie. Pomysł organizacji debaty wyszedł bezpośrednio od mieszkańców dzielnicy, którzy uznali, że pomimo kilkutygodniowej kampanii wyborczej kandydaci nie zdołali dostatecznie zaprezentować siebie oraz swoich poglądów. Redakcja InfoKatowice.pl postanowiła poprzeć inicjatywę mieszkańców i wspomóc organizację przedsięwzięcia. Dziś publikujemy krótkie podsumowanie tego wydarzenia.

Spotkanie organizowane w restauracji Club 99 przyciągnęło około 50 mieszkańców. Na zaproszenie odpowiedzieli przedstawiciele 8 z 9 komitetów wyborczych:

Reklama

Michał Luty, KW Prawo i Sprawiedliwość

Marek Hańko, KWW Stronnictwo Demokratyczne

Tomasz Jakubiec, KWW Ruch Autonomii Śląska

Marek Mróz, KW Jerzego Ziętka

Włodzimierz Gorki, KWW Sojusz Lewicy Demokratycznej Lewica Razem

Jacek Pytel, KWW Forum Samorządowe i Piotr Uszok

Adam Warzecha, KW Platforma obywatelska

Piotr Zemelka, KWW My z Katowic

Duża liczba kandydatów oraz ograniczenie czasowe narzuciły debacie specyficzną formę „przepytki”. Kandydaci mieli średnio 40 sekund na udzielenie odpowiedzi. Zadawane pytania opierały się na problemach zgłaszanych przez mieszkańców  w trakcie prowadzonych od sierpnia comiesięcznych spotkań aktywizujących społeczność lokalną.

Punktem wyjścia do debaty było wskazanie, że pomimo doskonałego położenia na osi prowadzącej od śródmieścia Katowic, przez Silesia City Center w kierunku Parku Śląskiego, mimo doskonałych połączeń drogowych oraz tramwajowych, ta najstarsza dzielnica Katowic wspólnie z Koszutką znajdują się wśród najszybciej starzejących się demograficznie dzielnic a narastające problemy mieszkańców mają silne przełożenie na jakość życia.

Kandydatów pytaliśmy o wskazanie największego problemu oraz potencjału dzielnicy, poglądy na depopulację, sposoby skutecznego docierania informacji do mieszkańców i ich aktywizacji. Chcieliśmy poznać spostrzeżenia kandydatów w zakresie miejsc parkingowych, bezpieczeństwa i wandalizmu. Zapytaliśmy o politykę informacyjną oraz przestrzenną miasta. Chcieliśmy poznać opinię kandydatów na temat konfliktów na terenach po Hucie Baildon. Nieco prowokacyjnie poprosiliśmy o komentarz do hipotetycznej możliwości przeniesienia ogródków działkowych “Dębianka” w inne, położone niedaleko i spokojniejsze miejsce, z założeniem wykorzystania odzyskanego terenu zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców dzielnicy.

Kandydaci byli wyjątkowo jednomyślni w temacie wielkiej potrzeby zrewitalizowania przestrzeni dzielnicy i jej upiększenia, przywrócenia estetycznego wyglądu i funkcjonalności budynkom oraz rewitalizacji samej społeczności. Sposobów rozwiązania problemów niskiego bezpieczeństwa czy wandalizmu upatrując w rozwoju współpracy między miastem a policją i strażą miejską, monitoringu, większym zaangażowaniu i czujności społecznej, zmianie priorytetów działalności straży miejskiej oraz wychowaniu i dążeniu do nieuchronności kary za wykroczenia i przestępstwa. Jednym głosem uznali też, że aktywność mieszkańców jest zbyt niska i problem ten należy pilnie zaadresować. Pomóc w tym mają inicjatywy pokroju budżetu obywatelskiego oraz merytoryczne i techniczne wsparcie włodarzy a także radnych. Szczególną uwagą objęci powinni być seniorzy oraz niepełnosprawni mieszkańcy Dębu.

Podziały pojawiły się w sprawie rozwiązania problemów z miejscami parkingowymi – część uznała, że jest to odpowiedzialność organizatorów imprez w otoczeniu Dębu, inni stwierdzili, że rozwiązaniem będzie rozbudowa istniejących parkingów lub budowa parkingów piętrowych oraz inne działania prowadzone wspólnie z Marszałkiem Województwa Śląskiego w Parku Śląskim. Kandydaci uznali że politykę informacyjną miasta należy poprawić angażując w obieg informacji parafię oraz samych mieszkańców. Większe podziały zarysowały się w temacie polityki przestrzennej i planistycznej. Jedni twardo popierali rozwój lekkiego przemysłu i produkcji na terenach po Hucie Baildon, pod warunkiem dbałości o bezpieczeństwo, inni wskazywali, że właściwsze jest dążenie do zmiany charakteru tego miejsca, wszak biurowce to także miejsca pracy dla obecnych i przyszłych mieszkańców Katowic. W trakcie dyskusji wielokrotnie padały stwierdzenia, że magistrat oraz rada miasta muszą skuteczniej współpracować z mieszkańcami oraz włączać ich w proces współdecydowania o swoim otoczeniu. Emocje wzbudziły tematy budowy Centrum Nauki i bezpieczeństwa drogowego. Za największy potencjał dzielnicy uznano samych mieszkańców, lokalizację Dębu, układ komunikacyjny, nowy dom kultury oraz regionalizm.

3 grudnia o godzinie 17:30 mieszkańcy Dębu spotkają się na kolejnym, już V spotkaniu dzielnicowym mieszkańców. W trakcie spotkania przeprowadzone zostaną krótkie warsztaty pomagające zdiagnozować problemy i oczekiwania społeczne. Przedstawione zostaną też zagadnienia, problemy i pytania, które mieszkańcy mogli zgłaszać pisemnie w trakcie całej debaty.

Wszystkich zainteresowanych spotkaniem zapraszamy w środę 3.12.2014r. o 17:30 do salki parafialnej przy Parafii św. Jana i Pawła Męczenników w Dębie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Solve : *
28 − 16 =


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.