Marsz w Katowicach / Fot. Mira Jankowiak, Partia Zieloni - Katowice cc-by sa 4.0

Prezydent Katowic powołał zespół do walki z propagowaniem faszyzmu. Prezydent Katowic Marcin Krupa wydał zarządzenie, powołujące do życia „zespół do spraw koordynacji działań mających na celu przeciwdziałanie propagowaniu faszyzmu i innych ustrojów totalitarnych oraz dyskryminacji i ksenofobii”. W skład zespołu wejdzie 11 członków, głównie pracowników urzędu miejskiego, ale także delegaci Uniwersytetu Śląskiego, Muzeum Historii Katowic i Akademii Wychowania Fizycznego.

W dniu 11 maja prezydent Marcin Krupa wydał zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji działań mających na celu przeciwdziałanie propagowaniu faszyzmu i innych ustrojów totalitarnych oraz dyskryminacji i ksenofobii.

Reklama

W zarządzeniu zaznaczono, że celem działania zespołu jest „koordynowanie działań edukacyjno-kulturalno-sportowo-społecznych, ukierunkowanych na przeciwdziałanie szerzeniu nienawiści na tle narodowościowym, etnicznym, rasowym i wyznaniowym”. Jednocześnie w pracach zespołu mogą brać udział osoby niebędące jego członkami (zaproszone przez przewodniczącego zespołu, posiadające głos doradczy).

Do zespołu powołano 11 osób, głównie pracowników urzędu miejskiego, ale także przedstawicieli środowiska naukowego:

 • Waldemar Bojarun – wiceprezydent miasta (przewodniczący zespołu)
 • Marzena Szuba – wiceprezydent miasta (zastępca przewodniczącego zespołu)
 • Sławomir Witek – naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice
 • Grażyna Burek – zastępca naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice,
 • Edyta Sytniewska – naczelnik Wydziału Kultury Urzędu Miasta Katowice
 • Mirosław Cygan – naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Katowice
 • Małgorzata Moryń-Trzęsimiech – naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice
 • Maciej Stachura – naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice
 • Magdalena Ochwat – pełnomocnik rektora Uniwersytetu Śląskiego ds. Promocji i Współpracy ze Szkołami
 • Jacek Siebel – dyrektor Muzeum Historii Katowic
 • Krzysztof Nowak – dyrektor Biura Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki

Władze tak tłumaczą konieczność powołania zespołu:

[…] Wobec rosnącej aktywności ruchów propagujących radykalny nacjonalizm, neofaszyzm i szowinizm istnieje potrzeba mobilizacji działań, w celu przeciwdziałania popularyzacji idei i poglądów nawołujących do nienawiści na tle rasowym, etnicznym czy religijnym. Dlatego, mając za priorytet dążenie do konsensusu w życiu lokalnej społeczności, poprzez zbudowanie przestrzeni bezpieczeństwa i akceptacji dla wszystkich jej członków, władze samorządowe muszą stanowczo przeciwdziałać wszelkim przejawom ksenofobii, nietolerancji i wykluczenia w życiu społecznym, a także wspierać równość, różnorodność i szacunek dla odmienności. Niezbędnym jest zintensyfikowanie i skoordynowanie w przestrzeni edukacyjnej, kulturalnej, sportowej i społecznej miasta Katowice działań podnoszących wiedzę, świadomość i umiejętności pozwalające na rozpoznawanie rozmaitych form zachowań dyskryminujących oraz przeciwdziałanie przemocy motywowanej uprzedzeniami, stąd konieczność powołania przedmiotowego Zespołu […].

Reklama

1 Komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Solve : *
2 + 23 =


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.