FOTO: Alberto Luis Gonzalez Garcia / Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach uruchomił środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dzięki dofinansowaniu z PFRON osoby niepełnosprawne  mają możliwość powrotu na rynek pracy lub zdobycia brakującego doświadczenia zawodowego poprzez staż. Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach prowadzi nabór pracodawców, którzy właśnie są zainteresowani taką formą zatrudnienia. Natomiast osoby chętne do założenia swojej firmy mogą skorzystać z dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej.  Starać można się o prawie 57 tys. zł.

Reklama

Osoby niepełnosprawne zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy w PUP mogą wnioskować także o przyznanie środków na wkład do spółdzielni socjalnej. Jest to specyficzna forma spółdzielni pracy. Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest przede wszystkim prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków w celach społecznej i zawodowej reintegracji jej członków. Oznacza to, że spółdzielnia socjalna musi prowadzić działalność gospodarczą, ale zysk osiągany z tej działalności nie jest celem samym w sobie, a środkiem do realizacji celów statutowych. Spółdzielnia może też prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków oraz ich środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych, określonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Spółdzielnia socjalna może być założona przez co najmniej 5 osób należących do ściśle określonych w ustawie grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przez osoby prawne – organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, kościelne osoby prawne. Bezrobotni są właśnie jedną z takich grup.

Więcej informacji, dokumenty do pobrania oraz terminy składania wniosków dostępne są na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Solve : *
6 + 29 =


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.