Chodzi o opracowanie programu rozwoju zieleni dla miasta Katowice, który promowałby zrównoważony harmonijny rozwój miejskich terenów zielonych. Propozycję opracowania takiego programu wysunął radny miejski Patryk Białas.

Miejski radny w złożonej niedawno interpelacji podkreślił, że w ostatnim czasie w Katowicach można zauważyć dużą aktywność obywatelską jeśli chodzi o ochronę terenów zielonych i ich rewitalizację. Projekty w tym zakresie mieszkańcy składali m.in. podczas procedury Budżetu Obywatelskiego (np. „Zielona Warszawska” czy „Zielone Załęże”). Proponowany program byłby rozwinięciem pomysłów mieszkańców, a jednocześnie zabezpieczałby tereny zielone przed zabudową. Konieczna byłaby inwentaryzacja terenów zielonych oraz wyznaczenie planu nowych nasadzeń

Przyjęcie planu rozwoju zieleni w mieście Katowice pozwoli określić spójną, planową i długoterminową politykę rozwoju terenów zieleni w Katowicach. Również mieszkańcy będą wiedzieć, które grunty w ich dzielnicy zostaną wydzielone pod publicznie dostępne samorządowe parki, ciągi piesze, promenady lub bulwary – stwierdził Patryk Białas. – Plan rozwoju zieleni pozwoli zintegrować rozproszone struktury zieleni w ciągły system terenów powiązanych ciągami pieszo-rowerowymi i ciągami zieleni, a wyznaczone tereny zieleni publicznej zaczną spełniać potrzeby społeczne.  Precyzyjnie wyznaczone tereny zabytkowe i cenne przyrodniczo zostaną objęte ochroną. Podniosą się standardy utrzymania, zakładania i pielęgnacji terenów zieleni oraz usprawnienie zarządzania terenami zieleni w Katowicach – dodał.

Jednocześnie w złożonej na ręce prezydenta Marcina Krupy zaznaczono, że ustalenia takiego planu powinny zostać także przeniesione do zapisów studium i do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, aby zapewnić ich realizację i spójność z już funkcjonującymi miejskimi planami i strategiami.

Władze miasta nie odniosły się jeszcze do sprawy.

1 Komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Solve : *
14 + 16 =


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.