Miasto nie powoła społecznego koordynatora ds. przeciwdziałania bezdomności, bo jak zapewniają urzędnicy podobna funkcja już istnieje. W tej sprawie do prezydenta Katowic wystąpił radny Jarosław Makowski, szef katowickiej Platformy Obywatelskiej. – Żyjemy w XXI wieku, ale bezdomność jest wciąż jednym z kluczowych wyzwań przed jakim staje nowoczesne społeczeństwo i miasto – stwierdził Makowski.

W Katowicach od lat liczba bezdomnych oscyluje w granicach od  500-700 osób. W 2016 roku liczba osób bezdomnych sięgała w granicach 694 osób, z czego w placówkach przebywało 537 osób oraz 157 osób w pomieszczeniach niemieszkalnych – wynika z informacji przekazanych przez magistrat.

W kolejnym roku 2017 łącznie notowano 686 osób, z czego w placówkach przebywały 522 osoby, natomiast w pomieszczeniach niemieszkalnych 164 osoby. W roku 2018 zanotowano 697 osób, z czego w placówkach przebywało 495 osób, a w pomieszczeniach niemieszkalnych 202 osoby. W roku bieżącym 2019 odnotowano podczas wspomnianego liczenia osób bezdomnych łącznie 588 osób, z czego w placówkach przebywało 408 osób bezdomnych, a w pomieszczeniach niemieszkalnych 180 osób.

Reklama

Tutaj trudno nie zauważyć problemu w Katowicach. Choćby sam Rynek jest miejscem, gdzie nie trudno spotkać osobę bezdomną. Jakiś czas temu informowaliśmy o mężczyźnie śpiącym w pomieszczeniu od bankomatu w rejonie Rynku. Dla niektórych mieszkańców taki widok to nic nadzwyczajnego.

Miasto nie potrzebuje, już ma

– Żyjemy w XXI wieku, ale bezdomność jest wciąż jednym z kluczowych wyzwań przed jakim staje nowoczesne społeczeństwo i miasto – szczególnie to, które chce być przyjazne mieszkańcom – stwierdził Jarosław Makowski i dodał, że cieszą go takie inicjatywy jak „Zupa w Kato” czy „Wigilia dla samotnych”.

– A może powinniśmy iść dalej i powołać pełnomocnika ds. przeciwdziałania bezdomności – osobę, która połączyłaby wszystkie działania miasta związane z kwestią bezdomności; od pomocy społecznej poczynając, przez kwestie mieszkaniowe, a na aktywizacji kończąc – dodał Makowski.

Marsz wykluczonych i bezdomnych w Katowicach / fot. Maciej Józefowicz

Jak podkreślił, wiceprezydent Jerzy Woźniak, miasto zdaje sobie sprawę ze skali problemu i od 2009 współpracuje z licznymi organizacjami i instytucjami (w sumie kilkanaście podmiotów) w temacie właśnie bezdomności.

– W odpowiedzi na skalę i złożoność zjawiska bezdomności w Katowicach Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2009 roku zainicjował spotkania instytucji i organizacji działających w obszarze pomocy osobom bezdomnym na terenie miasta Katowice. Ideą zainicjowanych spotkań było zaproszenie do cyklicznych prac zespołowych, które miały stanowić platformę porozumienia i międzysektorowej współpracy na rzecz rozwiązywania problemu bezdomności w Katowicach – tłumaczy wiceprezydent Wożniak. – Przyjęta przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej koncepcja wielosektorowej polityki społecznej obejmowała i nadal obejmuje swoim zakresem problematykę osób bezdomnych, dotkniętych największym wymiarem wykluczenia społecznego, gdzie współwystępują zjawiska alkoholizmu, narkomanii, przemocy, chorób psychicznych, trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego czy niepełnosprawności – dodał.

Wśród działań miasta wiceprezydent wyliczył m.in. coroczną akcję informacyjną, przekazywanie przedstawicielom służb (policja, straż miejska, NGO etc.) ulotek i plakatów informacyjnych dotyczących form pomocy osobom bezdomnym, monitoring aktualnie funkcjonujących placówek udzielających schronienia, kontrole pomieszczeń niemieszkalnych oraz wspólne interwencje pracowników socjalnych oraz streetworkerów w asyście Policji oraz Straży Miejskiej.

Miasto wyznaczyło również koordynatora ds. rozwiązywania problemu bezdomności na terenie miasta Katowice, którym jest kierownik Działu ds. Osób Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.

– W związku z zapewnieniem prawidłowej koordynacji działań na rzecz osób bezdomnych w mieście Katowice nie planuje się powołania społecznego pełnomocnika ds. przeciwdziałania bezdomności – zaznaczył wiceprezydent Jerzy Woźniak.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Solve : *
22 + 7 =


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.