FOTO: Infokatowice.pl

Do 21 października prowadzone będą roboty związane z uporządkowaniem systemu kanalizacyjnego w Katowicach. To może oznaczać utrudnienia w różnych częściach miasta.

Na terenie dzielnicy Śródmieście w rejonie Alei Górnośląskiej, ulicy Francuskiej i Ceglanej (rejon autostrady A4) prowadzone będą roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej.

Na terenie dzielnicy Dąbrówka Mała w rejonie ulicy gen. Henryka Le Ronda i  ulicy Strzelców Bytomskich prowadzone będą roboty związane z modernizacją systemu kanalizacyjnego. Prace prowadzone będę metodą bezwykopową.

Reklama

Na terenie dzielnicy Giszowiec kontynuowane będą prace związane z budową kanalizacji sanitarnej przy ulicy Kolistej. Prace prowadzone będą metodą wykopu otwartego.

Dodatkowo prowadzone będą roboty związane z budową zabezpieczenia przeciwzalewowego oraz podziemnego zbiornika retencyjnego wód opadowych i roztopowych na terenie Spółdzielni Ogrodniczej zlokalizowanej przy ulicy Magazynowej.

W dzielnicy Murcki prowadzone będą roboty związane z modernizacją systemu kanalizacyjnego w  terenach zielonych – równolegle do ulicy Pawła Kołodzieja (metodą bezwykopową) oraz na terenach zielonych w kierunku ulicy Roberta Mruczka (metodą wykopu otwartego).

Kontynuowane będą również prace modernizacyjne na terenie pompowni ścieków Murcki (rejon skrzyżowania ulic Szarych Szeregów i Tartacznej).

Prowadzone będą prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Józefa Pankiewicza.

Dodatkowo na terenie osiedla Kokociniec, w ulicy Ogrodowej oraz w ulicy Szojdy prowadzone będą roboty wykopowe związane z budową kanalizacji sanitarnej.  W tym rejonie mogą wystąpić utrudnienia w ruchu, związane z połówkowym zwężeniem jezdni.

Na terenie dzielnicy Piotrowice, w rejonie ulic Mariana Sobańskiego oraz Karola Szymanowskiego prowadzone będą roboty wykopowe związane z budową kanalizacji sanitarnej.

Kontynuowane będą roboty wykopowe związane z budową sieci kanalizacyjnej w ulicy Śląskiej na wysokości budynku numer 33. Mogą wystąpić utrudnienia w ruchu, związane z połówkowym zwężeniem jezdni. Roboty prowadzone będą również w ulicy Wielkopolskiej.

Na terenie Oczyszczalni Ścieków Podlesie prowadzone będą roboty związane z budową kraty wstępnej,  budową zbiornika buforowego przed oczyszczalnią oraz roboty związane z renowacją laguny wraz z odbudową drenażu oraz odprowadzeniem odcieków na początek układu oczyszczania.

Natomiast na terenie Oczyszczalni Ścieków Panewniki kontynuowane będą prace modernizacyjne w budynku stacji odwadniania osadu i prace modernizacyjne piaskownika.

Wyżej wskazane zadania są częścią Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III” i są dofinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W dzielnicy Piotrowice, w rejonie skrzyżowania ulic Tyskiej i Spokojnej  mogą wystąpić utrudnienia w ruchu związane z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi w studni kanalizacyjnej.

Dodatkowo przy ulicy Marcina Radockiego (przy Supermarkecie Tesco) prowadzone będą prace odtworzeniowe (parkingu i chodników) po wykonanych robotach kanalizacyjnych

W dzielnicy Śródmieście w rejonie ulicy Jerzego Dudy Gracza prowadzone będą roboty budowlane, związane z przebudową systemu grawitacyjnego odprowadzania wód opadowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Solve : *
15 − 12 =


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.