Rejon nowego parku
Reklama

Do biura rady miejskiej trafił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Leopolda i Wiertniczej. Chodzi o teren między Dąbrówką Małą a Bogucicami, który obecnie przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową. Rady dzielnic oraz mieszkańcy od lat starają się, by plan zagospodarowania przestrzennego został zmieniony, a teren stał się międzydzielnicowym parkiem. Teraz jest na to szansa.

Projekt uchwały dotyczy przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Leopolda, Wiertniczej i Bohaterów Monte Cassino. O przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawnioskował prezydent miasta, przychylając się do wniosku Zakładu Zieleni Miejskiej.

Reklama

To teren o powierzchni ok 7,5 ha. Dziś znajduje się tu zieleń nieurządzona wraz ze zbiornikiem wodnym oraz tereny dróg. Działki stanowią własność miasta Katowice (niewielki północny fragment jest w użytkowaniu Polskiego Związku Działkowców i Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów).

Dla większości obszaru objętego przystąpieniem obowiązują już plany miejscowe. Obecnie dopuszcza się tu zabudowę usługową użyteczności publicznej i mieszkaniowej wielorodzinnej.

Będzie park?

Od kilku lat lokalne stowarzyszenia i mieszkańcy Bogucic i Dąbrówki Małej starają się, by miejscowe plany dla tego obszaru zostały zmienione. Chodzi o zachowanie w tym rejonie zieleni oraz zbiornika wodnego. Działania są wspierane przez Radę Jednostki Pomocniczej nr 13 Bogucice oraz Radę Jednostki Pomocniczej nr 14 Dąbrówka Mała.

W uzasadnieniu do projektu uchwały wskazano jednak, że „o zmianę ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wnioskował Zakład Zieleni Miejskiej, który planuje na danym terenie realizację parku wraz z zagospodarowaniem sportowo-rekreacyjnym oraz dydaktyczno-edukacyjnym”.

Dopiero w dalszej kolejności urzędnicy zaznaczyli, że pozostałe wnioski o zmianę planu miejscowego i zaadaptowanie przedmiotowego obszaru dotyczyły przeznaczenia na funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe służące mieszkańcom, w tym rewitalizację istniejącego stawu wraz z przyległym do niego terenem. Były one zgłaszane przez Radę Jednostki Pomocniczej nr 13 Bogucice, Radę Jednostki Pomocniczej nr 14 Dąbrówka Mała oraz radnych Rady Miasta Katowice.

Celem opracowania planu miejscowego jest umożliwienie realizacji zieleni parkowej o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym oraz edukacyjno-dydaktycznym, o dobrej dostępności, co bezpośrednio przełoży się na poprawę środowiska i jakości życia mieszkańców miasta – napisali urzędnicy katowickiego magistratu w projekcie uchwały.

Przystąpienie do sporządzenia planu to dopiero początek żmudnej drogi. Następnie będzie opracowywany projekt planu, który po przygotowaniu będzie wyłożony do publicznego wglądu. Wtedy zainteresowane strony będą mogły zgłosić uwagi. Dopiero na samym końcu plan będzie procedowany na sesji rady miejskiej w drodze uchwały.

Reklama

1 Komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Solve : *
6 + 26 =


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.