Reklama

Władze Katowic chcą w kilku dzielnicach połączyć szkoły podstawowe i przedszkola w zespoły szkół. Ma to przynieść pozytywne skutki, a także wpłynąć na „lepszą organizację pracy i realizację zadań statutowych placówek oraz stworzyć możliwość racjonalnego wykorzystania pomieszczeń”. Czy kryje się za tym chęć oszczędności? Chodzi o szkoły i przedszkola w Dąbrówce Małej, Giszowcu, Szopienicach, Kostuchnie, Brynowie, na osiedlach Tysiąclecia i Paderewskiego. W sumie pod obrady rady miejskiej trafi 13 uchwał w tej sprawie.

Władze Katowic przygotowały projekty uchwał w sprawie połączenia szkół podstawowych z przedszkolami, które utworzą zespoły szkolno-przedszkolne od 1 września br. W części uchwał zostaną nadane nowe statuty placówkom oświatowych oraz zostaną określone obwody szkolne. W uchwałach zawarto zapisy, które mają gwarantować przejście pracowników do nowych struktur.

W uzasadnieniach do projektów uchwał władze Katowic powołują się na odległości pomiędzy jednostkami (przedszkolami i szkołami) oraz wyliczają ją w opcji dla ruchu pieszego według portalu Targeo. Jednocześnie władze piszą, że połączenie jednostek w zespoły „to przede wszystkim rozpoczęcie procesu podniesienia jakości zarządzania jednostkami oświatowymi, płynne przejście kadry pedagogicznej i pracowników niepedagogicznych pomiędzy jednostkami w zespole, a dla Centrum Usług Wspólnych w Katowicach – usprawnienie procesu obsługi szkół”.

Reklama

Władze tłumaczą się, że takie połączenia nie tylko nie pogorszą warunków realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego, ale wręcz „korzystnie wpłyną na oferty zespołów, dedykowane wychowankom i uczniom, pozwoli to na lepszą organizację pracy i realizację zadań statutowych placówek oraz stworzy możliwość racjonalnego wykorzystania pomieszczeń”. Pod tym stwierdzeniem może kryć się chęć oszczędności finansowych

Do biura Rady Miasta Katowice trafiły projekty uchwał:

– w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej Nr 37 im. ks. Jana Twardowskiego w Katowicach ul. Józefa Lompy 17 do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach ul. Henryka Sienkiewicza 74,

– w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 12 w Katowicach z połączenia Szkoły Podstawowej Nr 42 im. Józefy Kantorówny w Katowicach ul. Wiosny Ludów 22 z Miejskim Przedszkolem Nr 56 w Katowicach ul. Wiosny Ludów 17 oraz Miejskim Przedszkolem Nr 65 w Katowicach ul. Ciesielska 1,

– w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach z połączenia V Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego w Katowicach ul. Generała Zygmunta Waltera Jankego 65 i Szkoły Podstawowej Nr 56 im. Henryka Sławika w Katowicach ul. Spółdzielczości 21,

– w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Katowicach z połączenia Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Dziewięciu Górników z Wujka w Katowicach ul. Gallusa 5 z Miejskim Przedszkolem Nr 12 w Katowicach ul. Ligocka 3,

– w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 13 w Katowicach z połączenia Szkoły Podstawowej Nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina w Katowicach ul. Przyjazna 7a z Miejskim Przedszkolem Nr 61 w Katowicach ul. Karliczka 18 oraz Miejskim Przedszkolem Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach ul. Adama 33,

– w sprawie wyłączenia IX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Katowicach z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Katowicach ul. Bolesława Chrobrego 4,

– w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Katowicach ul. Bolesława Chrobrego 4,

– w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 3 w Katowicach z połączenia IX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Katowicach ul. Bolesława Chrobrego 4 i Szkoły Podstawowej Nr 60 im. Marii Grzegorzewskiej Specjalnej w Katowicach ul. Bolesława Chrobrego 4,

– w sprawie włączenia Miejskiego Przedszkola Nr 38 w Katowicach ul. Gen. J. Hallera 72 do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Katowicach ul. Grzegorzka 4,

– w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8 w Katowicach z połączenia Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Stanisława Staszica w Katowicach ul. Hetmańska 8 z Miejskim Przedszkolem Nr 88 w Katowicach ul. Grzyśki 2,

– w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 9 w Katowicach z połączenia Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jerzego Ziętka w Katowicach ul. Graniczna 46 z Miejskim Przedszkolem Nr 87 im. Juliana Tuwima w Katowicach ul. Graniczna 44,

– w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 10 w Katowicach z połączenia Szkoły Podstawowej Nr 29 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Katowicach ul. Kazimierza Lepszego 2 z Miejskim Przedszkolem Nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach ul. Koraszewskiego 6,

– w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 11 w Katowicach z połączenia Szkoły Podstawowej Nr 38 im. Józefa Nowary w Katowicach ul. Jana Wantuły 11 z Miejskim Przedszkolem Nr 42 w Katowicach ul. T. Boya-Żeleńskiego 30.

Aby powyższe zmiany i połączenia szkół i przedszkoli weszły w życie, konieczne jest podjęcie stosownych uchwał przez Radę Miasta Katowice.

Reklama

4 KOMENTARZE

  1. Trochę dziwne… A Szkoła Podstawowa Nr 15 i Przedszkole Nr 2 są oddzielone płotem i ich połączenie nie dotyczy?

  2. „to przede wszystkim rozpoczęcie procesu podniesienia jakości zarządzania jednostkami oświatowymi, płynne przejście kadry pedagogicznej i pracowników niepedagogicznych pomiędzy jednostkami w zespole, a dla Centrum Usług Wspólnych w Katowicach – usprawnienie procesu obsługi szkół”. – Znaczy co ? przedmiotowiec będzie uczył w przedszkolu jak nie będzie dla niego pensum w szkole? Jakie podnoszenie jakości zarządzania?, jak każda placówka zespołu będzie w innym budynku i to jeszcze oddalonym od siebie, Rady Pedagogiczne będą liczyć ile?, 100 osób. Wspólne imprezy i uroczystości? – 3latki będą chodzić na akademie do szkoły, zmniejszenie stresu ? Jaki to ma sens, i jakie to oszczędności i lepsza organizacja przy łączenie w zespoły jednostek w różnych budynkach,owszem ma to sens jeśli szkoła i przedszkole lub inna szkoła świecą pustkami i wtedy umieszczenie zespołu w jednym budynku daje racjonalne wykorzystanie pomieszczeń.

  3. Z projektu uchwały dotyczącej utworzenia Zespołu Szkół nr 2 wynika, że dzieciaki z SP 56 zostaną wyrzucone do obskurnego budynku LO nr 5. Pani w wydziale edukacji tłumaczyła, że to “omyłka pisarska”, omyłka na miarę “lub czasopisma”. Jakość i lepsza oferta edukacyjna w jednym .Coś na miarę XXI wieku. Brawo Wy!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Solve : *
7 − 1 =


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.