Roboty kanalizacyjne w katowickich dzielnicach. Do 1 kwietnia w Katowicach prowadzone będą roboty związane z porządkowaniem systemu kanalizacyjnego. To dla mieszkańców oznacza utrudnienia. Gdzie trwają prace? Poniżej lista ulic, na których roboty przeprowadza Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna.

– Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość – podkreślają urzędnicy. Gdzie dokładnie trwają prace?

Na terenie dzielnicy Śródmieście w rejonie alei Górnośląskiej i ulicy Francuskiej (rejon autostrady A4) prowadzone będą roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej.

Reklama

Na terenie dzielnicy Szopienice prowadzone będą roboty związane z budową kolektora sanitarnego w ulicy Janusza Korczaka. Prace prowadzone będą metodą wykopu otwartego.

Ponadto, w rejonie skrzyżowania ulic Morawa z ulicą Brynicy kontynuowane będą roboty w ramach rozdziału systemu kanalizacyjnego poprzez budowę kanalizacji sanitarnej. Roboty wykonywane będą metodą wykopu otwartego.

Kontynuowane będą również roboty związane z modernizacją systemu kanalizacyjnego w rejonie ulic ks. bp. Herberta Bednorza  i Melchiora Wańkowicza.

W dzielnicy Janów-Nikiszowiec, w rejonie ulicy Zamkowa prowadzone będą roboty związane z odtworzeniem nawierzchni ulic, placów, chodników oraz roboty związane z porządkowaniem  i zagospodarowaniem terenu po wykonanych robotach kanalizacyjnych.

W dzielnicy Giszowiec rozpoczną się prace modernizacyjne na terenie pompowni ścieków przy ulicy Kolistej.

W rejonie ulic Dereni i Dereni bocznej prowadzone będą roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej. Roboty prowadzone będą metodą wykopu otwartego.

W dzielnicy Murcki rozpoczną się prace modernizacyjne na terenie pompowni ścieków Murcki (rejon ulic Szarych Szeregów / Tartaczna).

Na terenie Oczyszczalni Ścieków Podlesie prowadzone będą roboty związane z budową kraty wstępnej.

Natomiast na terenie Oczyszczalni Ścieków Panewniki kontynuowane będą prace związane z modernizacją osadników wtórnych, prace modernizacyjne w budynku socjalno-administracyjnym i w budynku stacji odwadniania osadu oraz prace modernizacyjne piaskownika oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu po poletkach osadowych i piaskowych.

Wyżej wskazane zadania są częścią Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III” i są dofinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Dodatkowo, w dzielnicy Szopienice, w rejonie skrzyżowania ulic Morawa i Przelotowa kontynuowane będą roboty związane z porządkowanie systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni ul. Morawa, którego przedmiotem jest adaptacja istniejącego kolektora zlokalizowanego w ulicy Morawa na zbiornik retencyjny, podziemny umożliwiający retencjonowanie wód deszczowych pochodzących ze zlewni ul. Morawa i terenów przyległych.

W dzielnicy Piotrowice, w rejonie ulic Tyska i Zdrowa oraz w rejonie skrzyżowania ulic Marcina Radockiego i Spokojnej oraz w rejonie ulic Marcina Radockiego, Motyli i Łubinowej w rejonie supermarketu Tesco prowadzone będą roboty związane z budową podziemnych zbiorników retencyjnych.

W śródmieściu w rejonie ulicy Jerzego Dudy Gracza rozpoczną się roboty budowlane związane z przebudową systemu grawitacyjnego odprowadzania wód opadowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Solve : *
10 + 18 =


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.