Targowisko w Szopienicach do likwidacji? Władze miasta zaprzeczają. Od kilku miesięcy po dzielnicy krąży plotka, że targowisko w Szopienicach zostanie zlikwidowane. Mieszkańcy zebrali ponad 800 podpisów, aby targowiska nie likwidować. Z kolei władze Katowic twierdzą, że nie mają możliwości wpływu na zaistniałą sytuację, bo teren nie należy do miasta.

Targowisko w rejonie ulic Obrońców Westerplatte i Zamenhofa znajduje się na prywatnej nieruchomości. Administratorem targowiska była fundacja „PRO-EKO Szopienice”, jednak od 2018 r. jest w likwidacji. Mieszkańcy obawiają się, że przez to teren może zostać sprzedany, a nowy właściciel może zlikwidować targowisko i zrobić tu np. parking. Sprawa została nagłośniona, gdy mieszkańców poparli swoimi interpelacjami miejscy radni Koalicji Obywatelskiej. Radny Dawid Durał dopytywał, czy miasto kontaktowało się z właścicielem, by ewentualnie odkupić teren targowiska. Wskazywał, że skoro znalazły się środki na „designerskie wiaty” na rynku, to i na zakup terenu z szopienickim targowiskiem mogłyby się znaleźć pieniądze w miejskiej kasie. Przekonywał, że konieczne jest przejęcie targowiska przez katowicki Zakład Targowisk Miejskich.

W sprawę włączyły się rady dzielnic (rady jednostek pomocniczych) Szopienice-Burowiec i Janów-Nikiszowiec, które wyraziły poparcie dla działań, mających na celu utrzymanie funkcjonowania targowiska. Z tego miejsca korzystają nie tylko mieszkańcy Szopienic, ale także przyjeżdżają tu na zakupy m.in. mieszkańcy Burowca czy Janowa.

Władze Katowic poinformowały, że likwidator „PRO-EKO Szopienice”, która dotychczas administrowała targowiskiem „deklaruje przekazanie jego prowadzenia zainteresowanemu podmiotowi prawnemu, Miasto Katowice wyraziło akceptację dla propozycji zarządzania tym targowiskiem przez osobę trzecią”.

– Odnosząc się do kwestii targowiska na Szopienicach informuję, że Zakład Targowisk Miejskich przekazał prowadzenie ww. targowiska Fundacji „PRO-EKO Szopienice” umową z dnia 28.10.1994 r. Likwidator Fundacji poinformował Miasto Katowice o zamiarze przekazania obiektów targowiska innej osobie prawnej, zainteresowanej dalszym prowadzeniem działalności targowej w tym miejscu i wniósł o zgodę na kontynuację funkcjonowania targowiska pod zarządem innego podmiotu. Biorąc pod uwagę zgłaszane zainteresowanie społeczne dalszym funkcjonowaniem targowiska oraz przychylając się do wniosku Fundacji, wyrażono akceptację dla propozycji administrowania tym targowiskiem przez osobę trzecią. Brak jest zatem podstaw prawnych do skorzystania przez Miasto z pierwokupu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność osób fizycznych – poinformował wiceprezydent miasta Bogumił Sobula.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Solve : *
13 + 19 =


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.