W Katowicach mamy 22 jednostki pomocnicze, które mają określone granice swojego działania. To właśnie Rady Jednostek Pomocniczych czy jak kto woli rady dzielnic mają umożliwić lokalnej społeczności uczestnictwo w rozpatrywaniu istotnych spraw związanych z bieżącymi problemami dzielnicy. Radni dzielnicowi, a z nich wybrani członkowie zarządów działają społecznie – bez wynagrodzenia.

Niebawem w Katowicach będą wybierani radni kolejnej kadencji.

Kto może kandydować na radnego?

Reklama

Każdy, kto najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat, stale zamieszkuje na terenie jednostki pomocniczej i figuruje w rejestrze wyborców. Ponadto kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu orzeczonym za przestępstwo umyślne.

Kto może kandydować do składu OKW?

Kandydaci muszą być wyborcami, stale zamieszkiwać na terenie miasta i nie mogą być w stosunku do kandydujących: zstępnymi (dziećmi, wnukami, prawnukami), wstępnymi (rodzicami, dziadkami, pradziadkami), rodzeństwem ani małżonkami.

Jak zgłosić kandydata na radnego?

Poprzez złożenie druku formularza wraz z listą poparcia (nazwiska i adresy wraz z podpisami osób popierających kandydata) w trakcie dyżuru OKW. Wzór formularza zgłoszenia kandydata i listy poparcia można pobrać na www.bip.katowice.eu, w zakładce Ogłoszenia i aktualności -> Wybory i referenda, również do pobrania w siedzibie OKW, w trakcie jej dyżuru.

Zgłoszenie kandydata musi być poparte przez co najmniej 20 wyborców – mieszkańców jednostki pomocniczej. Wyborca może poprzeć dowolną liczbę kandydatów na radnych.

Kto może zgłosić kandydata na radnego?

Zgłoszenia może dokonać osobiście sam kandydat lub dwóch pierwszych wyborców z listy poparcia. Zgłoszenie może zawierać adnotację o poparciu kandydata przez organizację polityczną lub społeczną.

Jak zgłosić się do prac w OKW?

Zgłoszenie należy złożyć na druku formularza w trakcie dyżuru OKW. Wzór formularza można pobrać na stronie www.bip.katowice.eu, jak również do pobrania w siedzibie OKW, w trakcie dyżuru.

Jak wyglądają wybory?

Uprawnieni mieszkańcy poprzez tajne głosowanie wybierają radę za pomocą kart do głosowania. Wybory odbędą się 14 kwietnia w godz.: 7.00 – 19.00. Aby zagłosować należy mieć ze sobą dokument tożsamości.

Gdzie i kiedy można zgłaszać kandydatury? Gdzie zagłosować? Sprawdź informacje dotyczące Twojej jednostki pomocniczej:

Załęże – OKW przy ul. Gliwickiej 150 (siedziba RJP nr 7).

Dyżury: 5-8 oraz 11-14 marca w godz. od 17.00 do 18.00, 15 marca w godz. od 12.00 do 13.00. Głosowanie odbędzie się w SP nr 22 przy ul. Wolskiego 3, Ośrodku Sportowym przy ul. Gliwickiej 214, Zespole Szkół
i Placówek nr 2 przy ul. Zarębskiego 2.

Więcej informacji tutaj.

Koszutka – OKW przy ul. Słonimskiego 12 (siedziba RJP nr 12).

Dyżury: 5-8 oraz 11-14 marca w godz. od 17.00 do 18.00, 15 marca w godz. od 11.00 do 12.00. Głosowanie odbędzie się w SP nr 36 przy ul. Iłłakowiczówny 13, KZGM – Świetlica przy ul. Grażyńskiego 5, MBP Filia nr 11 przy ul. Grażyńskiego 47, Głównym Instytucie Górnictwa przy Pl. Gwarków 1, IV LO przy ul. Katowickiej 54.

Więcej informacji tutaj.

Dąbrówka Mała – OKW przy ul. Techników 5 (siedziba RJP nr 14).

Dyżury: 5-8 oraz 11-14 marca w godz. od 18.00 do 19.00, 15 marca w godz. od 11.00 do 12.00. Głosowanie odbędzie się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego przy ul. Wiertniczej 3, Zespół Szkolno –Przedszkolny nr 3 przy ul. Grzegorzka 4.

Więcej informacji tutaj.

Giszowiec – OKW w MDK „Szopienice-Giszowiec” filia nr 2, pl. Pod Lipami 1, 1 –3 w budynku „Gawlikówki” (siedziba RJP nr 17 Giszowiec).

Dyżury: 5-8 oraz 11-14 marca w godz. od 17.00 do 18.00, 15 marca w godz. od 11.00 do 12.00.  Głosowanie odbędzie się w SP dla Dziewcząt PŁOMIEŃ przy ul. Karliczka 15, SP nr 51 przy ul. Przyjaznej 7a, MP nr 91 przy ul. Adama 33,  SP nr 54 przy ul. Wojciecha 9.

Więcej informacji tutaj.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Solve : *
13 + 26 =


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.