Plac Londzina (Gruszka Plac)

Będzie warta 1,4 mln zł rewitalizacja placu w Załężu. Od lat zabiegali o nią mieszkańcy. Miasto Katowice otrzymało dofinansowanie z funduszy europejskich (85%) i budżetu państwa (10%) na rewitalizację Placu Londzina. Przetarg na inwestycję zostanie ogłoszony jeszcze w tym roku.

O rewitalizację od kilku lat zabiegali mieszkańcy zrzeszenie wokół Grupy Sąsiedzkiej Załęże, których wspierało w tym Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides. Starania przyniosły efekt.

Reklama

– Zmodernizowane zostaną ścieżki, a teren zostanie przystosowany pod organizację imprez plenerowych. Powstaną strefy dostosowane do różnych grup wiekowych. Planuje się trzy wejścia do parku: główne na osi historycznego założenia parkowego, północno-wschodnie od strony Gliwickiej, przy przystanku autobusowym oraz wschodnie, od strony budynków mieszkalnych. Oś historyczna będzie pełniła funkcję edukacyjną – mówi Mieczysław Wołosz, dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach.

Wzdłuż ścieżki o tematyce historycznej staną tablice edukacyjne. Istniejący pomnik zostanie przesunięty. Na zakończeniu osi utworzona zostanie strefa rodzinna, czyli plac zabaw oraz miejsce organizacji imprez plenerowych. Od strony wschodniej planuje się ścieżkę wzdłuż parku, z elementami siłowni, stolikami do szachów zakończoną strefą ogródków sąsiedzkich – ścieżka dedykowana jest osobom starszym. Na terenie parku zasadzone zostaną drzewa i krzewy, podkreślające istniejący starodrzew.

– Katowice po raz kolejny pozyskały Fundusze Unii Europejskiej, tym razem na projekt związany z rewitalizacją obszarów zdegradowanych. Projekt jest odpowiedzią na wskazane problemy i realizuje cel rewitalizacji dla Załęża. Realizacja inwestycji pozwoli na zwiększenie aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców Załęża i wynika bezpośrednio z potrzeb projektu „Centrum Społecznościowe – Nasze Załęże – I etap”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, który jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – komentuje Małgorzata Domagalska, zastępca naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich w Urzędzie Miasta Katowice.

Projekt ma kosztować 1,4 mln zł. Wartość dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych wynosi 1,34, miasto dołoży do remontu 70,5 tys. zł. ​

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Solve : *
24 − 20 =


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.