Deklarację dla ochrony Muchowca i Doliny Trzech Stawów podpisała część kandydatów. Walka z czasem i betonem

A. Maciaszczyk

W czwartek na terenie Muchowca odbyła się konferencja prasowa w trakcie, której kandydaci na prezydenta i radnych podpisywali petycję w sprawie tego zielonego obszaru Katowic. Deklarowali ochronę dla obszaru Muchowca i Doliny Trzech Stawów, a także walkę z zabudową tego terenu. Deklarację podpisali Jarosław Makowski i Jarosław Gwizdak – to kandydaci w walce o fotel prezydenta miasta. Swoje podpisy złożyli też kandydaci na radnych z Prawa do Katowic oraz Koalicji Obywatelskiej.

– Nasza zieleń, nasze miejsce, nasze płuca – mówił Jarosław Gwizdak. Wtórował mu Jarosław Makowski, który zaznaczał, że nie ma zgody na betonowanie zielonych terenów Katowic.

Zabrakło dwóch innych ważnych nazwisk w walce o prezydenturę Katowic – Marcina Krupy, obecnie rządzącego miastem oraz Ilona Kanclerz kandydatki ze Śląskiej Partii Regionalnej. Co prawda na konferencje zapraszano tego samego dnia i w sposób dalece niedoskonały – bo za pośrednictwem Facebooka, to jednak wszyscy kandydaci będą jeszcze mieli szansę się podpisać. Już zrobiła to Ilona Kanclerz, inicjatorzy petycji starają się też uzyskać podpis prezydenta Katowic.

– 3,5 roku temu rozpoczęliśmy walkę przeciwko tym biurowcom (na Muchowcu – red.) ona nam się nie udała, ale uzyskaliśmy od prezydenta zapewnienie, że to będzie ostatnia inwestycja. Teraz dowiadujemy się o kolejnej i już nie chcemy ufać na słowo – mówi Katarzyna Majchrzak, jedna z administratorek profilu na Facebooku „Nie dla Biurowców na Muchowcu”.

Ponad 100 apartamentów

Petycję przygotowały osoby związane z profilem Facebookowym „Nie dla Biurowców na Muchowcu”, który jako pierwszy poinformował o decyzji środowiskowej wydanej przez Urząd Miasta Katowice dla inwestycji Aparthotel. Przypomnijmy, na Muchowcu ma powstać 6 budynków (formalnie 4).

Teren inwestycji stanowi częściowo obszar starego stadionu sportowego, który był otoczony lasami. Jej powierzchnia to przeszło 26 tys. m. kw. W sumie architekci z Genius Loci mówili o 130 apartamentach, które mogą mieć powierzchnię od 40 do 150 m. kw. każdy. W planach jest około 280 miejsc parkingowych.

Na taką inwestycję pozwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Co w petycji?

W petycji znalazły się zapisy o tym, że blokowane będą inwestycje na Muchowcu, a wszelkie decyzje mają zostać zamieszczane nie tylko w Biuletynie Informacji Publicznej, ale również będą kierowane do m.in. katowickich organizacji pozarządowych zajmujących się miastem.

Wobec tego wzywamy wszystkich kandydatów na urząd Prezydenta Katowic do podpisania się pod zobowiązaniem dotyczącym działań na rzecz ochrony Muchowca i Doliny 3 Stawów:

 1. Zapewnienia, że nie zezwoli (nie wystąpi do odpowiedniego ministra) o zgodę o zmianę gruntów leśnych na nieleśne w związku przebiegiem sieci wodociągowej lub jakiejkolwiek innej przez tereny parku leśnego na Muchowcu, jeśli wiązałoby się to z koniecznością wycinki drzew.
 2. Nie wyda zgody na przekształcenie jakiejkolwiek z działek znajdujących się na terenie Muchowca na budowlaną, jeśli do tej pory nie uzyskała już takiego statusu.
 3. O wszelkich zmianach związanych z Parkiem Leśnym Muchowiec i Doliną 3 Stawów, które ingerują w ekosystem (plany, inicjatywy i decyzje własne oraz podległego sobie urzędu) będzie podawał do publicznej wiadomości nie tylko w BIP i poprzez wywieszenie ogłoszeń w miejscach standardowych (urząd, miejsce inwestycji), lecz także poprzez mailowe poinformowanie organizacji zajmujących się sprawami miasta i środowiska naturalnego.
 4. Honorem ręczy, że osobiście będzie pilnować, by powstające na Muchowcu/Dolinie 3 Stawów inwestycje nie były kreatywnym obejściem istniejących zapisów aktualnego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzeni.
 5. Doprowadzi do wykreślenia ze Studium zagospodarowania przestrzennego połączenia ul.Francuskiej z ul. 73 Pułku Piechoty, a zanim to się stanie nie wyda żadnej decyzji, która by umożliwiła to połączenie (lub nie zaniecha żadnej, która by to uniemożliwiła).
 6. W Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla Muchowca doprowadzi wszelkimi możliwymi metodami, by zmienić treść zapisów dla strefy US, a proporcję terenu rekreacyjnego (51%) do zabudowy towarzyszącej (49%) ustalić na poziomie nie wyższym niż odpowiednio 75% do 25% przy czym 25% zabudowy ma mieć charakter uzupełniający i wyłącznie towarzyszący funkcji rekreacyjnej i sportowej, bez możliwości lokalizowania obiektów handlowych.
 7. Doprowadzi wszelkimi możliwymi działaniami do zmiany w Studium ZP statusu terenu przy zbiegu ulic Francuskiej i Trzech Stawów z „obszary zieleni urządzonej w zespołach zabudowy mieszkaniowej i usługowej” na „obszary zieleni urządzonej towarzyszącej obiektom usług społecznych”.
 8. Obiecuje dołożyć wszelkich starań, by w Studium zagospodarowania przestrzeni tereny leśne między Lotniskiem a nasypem kolejowym zyskały status Zu1, a pozostałe tereny zalesione Muchowca nie wyższy niż Zu2. A do tego czasu nie wyda żadnych decyzji, które niwelowałyby cel tej zmiany.
 9. Obiecuje doprowadzić do wykreślenia Muchowca I D3S ze Studium jako obszaru wymagającego rehabilitacji.
 10. Wszelkimi możliwymi sposobami będzie przeciwdziałał wykorzystaniu terenu Parku Leśnego Muchowiec i D3S jako obszaru inwestycyjnego dla Specustawy mieszkaniowej i będzie w tym zakresie współpracował ze społecznością lokalną, organizacjami pozarządowymi i innymi zainteresowanymi podmiotami oraz poinformuje mailowo organizacje o zaistnieniu takiego zagrożenia .
 11. Nie dopuści do przekazania jakichkolwiek terenów Parku Leśnego Muchowiec i D3S pod tworzenie obiektów sakralnych.”

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Solve : *
24 − 6 =


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.