Wydali ponad 2 mln zł. Będzie można obserwować faunę i florę. W Katowicach powstało szkoła. Jak przekonują katowiccy urzędnicy, projekt zrealizowany w Murckach skierowany jest nie tylko dla dzieci i młodzieży. 

Goście Centrum Edukacji Ekologicznej będą mieli bezpośredni dostęp do terenu badań, dzięki czemu będą mieli możliwość zapoznania się z różnorodnością biologiczną oraz charakterystyką gatunków roślinnych lub zwierzęcych występujących w najbliższej okolicy. Będą mieli też możliwość obserwacji zmian w środowisku przyrodniczym w zakresie fauny i flory.

W ramach projektu utworzono wydzielone miejsca dla szkółki buka pospolitego, ogrodu z Centrum Edukacji Ekologicznej przy Zespole Szkóroślinami użytkowymi, kompostownika oraz pokazowej hodowli owadów, dzięki czemu uczestnicy będą mieli możliwość przez cały rok obserwować życie przyrody.

Reklama

– Centrum będzie służyło uczniom, a także  wszystkim zainteresowanym, którzy wyrażą chęć odwiedzenia tego miejsca. Będzie ono promować działania zmierzające do ochrony zasobów naturalnych Śląska, pozwalające na poznanie przyrody w jej bezpośrednim otoczeniu – tłumaczy prezydent Marcin Krupa.

Ponad 2 mln zł

Centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach to inwestycja o wartości 2,1 mln zł, z czego dofinansowanie środkami unijnymi wynosi 1,8 mln zł. Wyremontowano m.in. klasy i pomieszczenia socjalne.

– Projekt obejmował również stworzenie ogrodu sensoryczno-botanicznego, nasadzenie buka pospolitego (rośliny chronionej w pobliskim Rezerwacie – Lesie Murckowskim) oraz stworzenie strefy edukacji przez zabawę. – tłumaczy Sławomir Witek, naczelnik wydziału edukacji i sportu i dodaje, że ramach projektu zakupiono wyposażenie sal centrum, m. in.: drukarkę 3D, piec do wypalania gliny, sprzęt multimedialny.

Centrum Edukacji Ekologicznej / fot. UM Katowice

W ramach projektu przewidziane są działania edukacyjne, które będą odbywały się w 3 zaadoptowanych na ten cel pracowniach w budynku szkoły. W pracowniach plastyczno – komputerowych będą tworzone afisze, plakaty, biuletyny, ulotki oraz filmy promujące postawy proekologiczne. Oprócz tego w pracowni plastycznej będą odbywały się zajęcia z wykorzystaniem pras graficznych oraz pieca do wypalania gliny.

Młodzież Zespołu Szkół nr 2 rozpoczęła już zajęcia w centrum. W sali audiowizualnej odbyły się prelekcje dotyczące ekologii w ramach zajęć z biologii i geografii. Uczniowie klasy trzeciej gimnazjum w sali audiowizualnej i komputerowej przygotowywali się do Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego w ramach obchodów Dnia Ziemi oraz do Międzyszkolnego Konkursu Geologicznego. Efektem tych przygotowań jest zajęcie I miejsca w pierwszym konkursie oraz I i IV miejsca w drugim konkursie.

Powstał ogród sensoryczno-botaniczny

Obecnie zakończyły się prace nad ważną częścią centrum, jaką jest ogród sensoryczno-botaniczny.

– Ogród z roślinami użytkowymi będzie idealnym sposobem na obudzenie w odwiedzających potrzeb poznawczych oraz  odpowiedzialności za posadzone rośliny, które będą wymagały odpowiedniej opieki – mówi Mieczysław Wołosz, dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej.

Ważnym elementem kompleksu przyrodniczego jest ogród sensoryczny. W jego obrębie dokonano nasadzenia roślin oddziałujących w sposób zintensyfikowany na zmysły (wzrok, węch, słuch, dotyk i smak), które będą wykorzystane do celów terapeutycznych oraz edukacyjnych, zwłaszcza dla osób niewidomych lub osób z zaburzeniami psychofizycznymi.

Oprócz doznań wizualnych odwiedzający tę część ogrodu, będą mieli możliwość rozwinięcia swoich pozostałych zmysłów – słuchu, węchu czy dotyku, a przepływająca w pobliżu „sucha rzeczka” dostarczy wrażeń słuchowych. Specjalnie dobrane rośliny wydawać będą określone zapachy oddziałujące na zmysł węchu, różne struktury roślin zapewnią zróżnicowane doznania dotykowe.

Nasadzona roślinność charakteryzuje się określonymi cechami fizycznymi, takimi jak: kształt, rodzaj powierzchni, barwa, wydawany zapach, dźwięk, które działają terapeutycznie i relaksacyjnie dla osób przebywających na terenie ogrodu. Uczestnicy w ramach rekreacji będą mieli także szansę na edukację przez zabawę, z wykorzystaniem specjalnych urządzeń edukacyjnych (Telegraf Akustyczny, Kołyska Newtona, Krater, Platforma Obrotowa, Gong Tam – Tam, Kalejdoskop, Lepkość i Gęstość Cieczy).

Umieszczone w tej strefie miejsce do obserwacji meteorologicznych ułatwi zrozumienie istnienia zjawisk pogodowych. Ogród jest przystosowany do potrzeb wszystkich grup wiekowych (dzieci młodzież, dorośli, osoby starsze) oraz osób z niepełnosprawnościami. Elementy małej architektury takie jak ławki, stoły czy wiaty umożliwią oraz ułatwią przeprowadzanie zajęć na powietrzu bez względu na warunki atmosferyczne.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Solve : *
10 + 15 =


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.