Ulica Chorzowska w Katowicach / fot. InfoKatowice.pl

W niedziele odbędzie się PKO Silesia Marathon, a to oznacza dla mieszkańców Katowic i ościennych miast sporo problemów. Zamknięte zostaną ważne ulice w mieście. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej powinni uzbroić się w cierpliwość.

7 października (niedziela) nastąpią zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej dla potrzeb organizacji biegów ulicznych „PKO Silesia Marathon 2018” oraz „PKO Silesia Półmaraton 2018”.

Bieg wystartuje w godzinach 9:00 – 15:00 (niedziela) odbędzie się ulicami miast: KATOWICE – Złota, Bukowa, Krzyżowa, Ściegiennego, Chorzowską, przez Rondo im. gen. Jerzego Ziętka (północna jezdnia), al. Roździeńskiego (północną jezdnią), Dudy-Gracza, 1 Maja, Graniczną, Pułaskiego, Lotnisko, wewnętrzne alejki Doliny Trzech Stawów, Francuską, Trzech Stawów, Gospodarczą, Górniczego Dorobku, Szopienicką, Krawczyka, pl. Wyzwolenia, Rymarską, Nałkowskiej, pl. Wyzwolenia, Św. Anny, Górniczego Dorobku, Szopienicką, Mysłowicką, MYSŁOWICE – Mikołowską, Obrzeżną Zachodnią, KATOWICE – Oswobodzenia, Lwowską (jezdnia zachodnia), Bednorza, Roździeńską, Obrońców Westerplatte, 1 Maja, Bohaterów Monte Cassino, Leopolda, Le Ronda, Grzegorzka, Strzelców Bytomskich, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE – Mysłowicką, Powstańców, Fitznerów, Sienkiewicza, pl. Skargi, Katowicką, KATOWICE – Telewizyjną, Bytkowską, CHORZÓW Park Śląski – wewnętrzne alejki Paku Śląskiego z metą na Stadionie Śląskim.

Trasa biegu będzie wymagać całkowitego wstrzymania ruchu kołowego oraz funkcjonowania komunikacji publicznej, która wprowadzana będzie zgodnie z poniższym opisem, tj.:

 • od ok. godziny 8:30 do ok. 11:00, rejon ul. Chorzowskiej,
 • od ok. godziny 8:30 do ok. 10:00, rejon Osiedla Paderewskiego, Muchowca) Graniczna, Pułaskiego, Lotnisko, Francuska),
 • od ok. godziny 9:00 do ok. 11:30, rejon dzielnic: Giszowiec, Nikiszowiec, Janów, Szopienice, Burowiec oraz miasta Mysłowice (ulice: Gospodarcza, Dobrego Urobku, Szopienicka, Krawczyka, pl. Wyzwolenia, Rymarska, Naukowskiej, Św. Anny, Szopienicka, Mysłowicka, miasto Mysłowice – Mikołowska, Obrzeżna Zachodnia, ponownie miasto Katowice – Oswobodzenia, Lwowska, Bednorza, Roździeńska,
 • od ok. godziny 10:00 do ok. 13:00, rejon dzielnic: Zawodzie, Bogucice, Dąbrówka Mała (ulice: 1 Maja, Bohaterów Monte Casino, Leopolda, Le Ronda, Grzegorzka, Strzelców Bytomskich),
 • od ok. godziny 10:00 do ok. 14:00, rejon miasta Siemianowice Śląskie (ulice: Mysłowicka, Powstańców, Fitznerów, Głowackiego, Sienkiewicza, plac Skargi, Katowicka)
 • od ok. godziny 10:00 do ok. 14:00 rejon miasta Katowice, tj. ulic: Telewizyjna i Bytkowska – wstrzymana zostanie możliwość przejazdu z Siemianowic Śląskich do Katowic z wykorzystaniem przejazdu ww. ulicami (objazd przez miasto Chorzów, ul. Parkową z obsługą tymczasowego przystanku autobusowego „Chorzów Skansen”). W tych godzinach katowickie dzielnice: Józefowiec, Koszutka oraz Dąb obsługiwane będą przez tymczasowo uruchomione linie autobusowe oznaczone jako S1 i S2.

W związku z ww. okresowymi wstrzymaniami ruchu kołowego na ww. ulicach, wprowadza się czasowe zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych nr: 0, 5, 6, 7, 11, 18, 22, 23, 27, 30, 40, 43, 50, 61, 66, 70, 72, 74, 76, 77, 91, 109, 110, 149, 154, 177, 190, 193, 222, 223, 292, 296, 600, 657, 662, 672, 673, 674, 801, 807, 808, 814, 815, 820, 835, 840, 900, 910, 911, 920, 930, 931, według poniższego zestawienia. Wystąpią również utrudnienia w  realizacji komunikacji tramwajowej, tj. linii nr: 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 23, 33 i 43, które spowodowane będą krótkotrwałymi wstrzymaniami możliwości przejazdu w rejonie skrzyżowań ulic:

 • Chorzowska – Ściegiennego,
 • Chorzowska – al. Korfantego – Rondo im. Jerzego Ziętka,
 • Dudy-Gracza – Warszawska, 1 Maja,
 • Bednorza – Lwowska – Wiosny Ludów,
 • 1 Maja (rejon pętli tramwajowej w Katowicach Zawodziu).

Miasto Katowice:

Od ok. 8:30 do ok. 11:00 wyłączona z ruchu kołowego zostanie północna jezdnia  ul. Chorzowskiej (odcinek od skrzyżowania z ul. Stęślickiego do skrzyżowania z ul. Ściegiennego). Powyższa organizacja ruchu wymagać będzie zmian w przebiegu tras linii autobusowych nr: 6, 7, 23, 110, 193, 673, 674, 820 i 840.

Linie nr: 6, 820 i 840 – w kierunku Chorzowa – po obsłudze przystanku początkowego „Katowice Mickiewicza” pojadą ulicami: Mickiewicza, Dąbrówki, Gliwicką, Bracką, do ul. Chorzowskiej. Linie dodatkowo obsługiwać będą przystanki zlokalizowane w ciągu ul. Gliwickiej: „Katowice Dąbrówki” oraz „Załęże Dwór”.

Linie nr: 7, 23 i 674 – w kierunku Osiedla Tysiąclecia – po obsłudze przystanku początkowego „Katowice Plac Wolności” pojadą ulicami: Gliwicką, Bracką, do ul. Chorzowskiej. Linie będą obsługiwać przystanki zlokalizowane w ciągu ul. Gliwickiej, tj. „Katowice Dąbrówki” oraz Załęże Dwór”.

Linia nr 110 – w kierunku Siemianowic Śląskich – po obsłudze przystanku „Katowice Plac Wolności” autobusy pojadą ulicami: Gliwicką, Bracką, do ul. Chorzowskiej, zjazd w prawo w kierunku Silesia City Center, Baildona, Chorzowską, do włączenia się na swoją rozkładową trasę na przystanku „Dąb Kościół”. W czasie braku możliwości przejazdu od ul. Bytkowskiej do ul. Wróblewskiego, autobusy tej linii kursować będą przez Chorzów i Chorzów Stary.

Linia nr 193

 • w kierunku Osiedla Witosa– po obsłudze przystanku „Koszutka Iłłakowiczówny” autobusy pojadą ulicami Misjonarzy Oblatów NMP iSokolską, do włączenia na swoją rozkładowa trasę na przystanku „Katowice Sokolska”. Autobusy tej linii obsługiwać będą przystanek zlokalizowany na trasie objazdowej, tj. „Katowice Chorzowska”,
 • w kierunku Wełnowca– po obsłudze przystanku „Katowice Sokolska” autobusy pojadą bezpośrednio ulicą Sokolską i Misjonarzy Oblatów NMP, dowłączenia na swoja rozkładową trasę na przystanku „Koszutka Kościół” (stanowisko przed skrętem w ul. Iłłakowiczówny, obsługiwane przez m.in. linie nr: 0, 30, 168, 296).

Linia nr 662 – rozpocznie kursowanie od godz. 15:12 (przystanek „Dąb Silesia City Center”).

 

Od 8:50 do 11:50 nastąpi chwilowe wyłącznie z ruchu kołowego ul. Roździeńskiego wraz ze skrzyżowaniami z ul. Dudy-Gracza i ul. Dobrowolskiego. Powyższa organizacja ruchu będzie wymagać chwilowych postojów dla autobusów linii nr: 30, 40, 61, 76, 77, 149, 154, 673, 801, 807, 808, 814, 815, 835, 920, bez konieczności zmian przebiegu tras przejazd w centrum Katowic.

 

Od ok. 8:30 do ok. 10:00 zostaną wyłączone z ruchu kołowego ulice:  Graniczna, Pułaskiego, Lotnisko, Francuska. Powyższa organizacja ruchu będzie wymagać zmian w  przebiegu tras linii autobusowych nr: 51, 110, 672, 674 i 910.

Linie nr: 672 i 674

 • w kierunku Giszowca– po obsłudze przystanków: „Katowice Jagiellońska” oraz „Katowice Powstańców Przychodnie” autobusy pojadą bezpośrednio ul. Francuską do drogi zbiorczej autostrady A-4 (obsługa tymczasowego przystanku „Katowice Górnośląska Os. Paderewskiego”), następnie pojadą bezpośrednio ul. Pszczyńską. Linie nie będą obsługiwać przystanków na Osiedlu Paderewskiego oraz przy Centrum Handlowym Trzy Stawy. W zamian obsługiwać będą wszystkie przystanki zlokalizowane na trasie objazdowej,
 • w kierunku centrum Katowic– po obsłudze przystanku „Kolonia Zuzanna [n/ż]” autobusy zostaną skierowane bezpośrednio Aleją Górnośląską, do ul. Francuskiej (zjazd w rejonie Komendy Miejskiej Policji).

Linie nr 51 i 110 – w ww. godzinach nie będą obsługiwać przystanków na Osiedlu Paderewskiego i zostaną bezpośrednio skierowane ul. Francuską z zakończeniem relacji linii nr 110 na przystanku „Katowice Ceglana Szpital Kliniczny”.

Linia nr 910 – kursować będzie z pominięciem obsługi Osiedla Paderewskiego oraz Centrum Handlowego Trzy Stawy, tj. z wykorzystaniem przejazdu ulicami: Francuską, Damrota, Powstańców, Francuską.

 

Od ok. 09:00 do ok. 11:30 zostaną wyłączone z ruchu kołowego ulice:  Gospodarcza, Górniczego Dorobku, Szopienicka, Krawczyka, pl. Wyzwolenia, Naukowskiej, pl. Wyzwolenia, Św. Anny, Szopienicka, Mysłowicka. Powyższa organizacja ruchu będzie wymagać zmian w przebiegu tras linii autobusowych nr: 30, 72, 74, 109, 292, 920 i 930.

Linia nr 30:

 • w kierunku Giszowca– po obsłudze przystanku „Katowice Chorzowska” autobusy pojadą ul. Sokolską, przez podziemny dworzec autobusowy, następnie ulicami: Dworcową, Plac Miarki, Jagiellońską, Powstańców, Francuską, do drogi zbiorczej autostrady A-4 (obsługa tymczasowego przystanku „Katowice Górnośląska Os. Paderewskiego”), następnie pojadą bezpośrednio ul. Pszczyńską do przystanku „Giszowiec Kopalnia”,
 • w kierunku centrum Katowic– po obsłudze przystanku „Giszowiec Karolinki” autobusy pojadą ul. Pszczyńską, Aleją Górnośląską, do ul. Francuskiej (zjazd w rejonie Komendy Miejskiej Policji).

Linie nr 72 w ww. godzinach nie będzie kursować.

Linia nr 70

 • w kierunku Borek– po obsłudze przystanku „Katowice Sokolska” autobusy pojadą tunelem pod Rondem im. Gen. Jerzego Ziętka, ul. Roździeńskiego, zjazd celem obsługi przystanku „Dąbrówka Mała Skrzyżowanie”, Hallera, do włączenia się na swoją rozkładową trasę,
 • w kierunku Osiedla Witosa– po obsłudze przystanku „Burowiec Szpital” autobusy pojadą ul. Hallera, Roździeńskiego, tunelem pod Rondem im. Gen. Jerzego Ziętka, ul. Chorzowską, zawróci w rejonie Silesia City Center, dalej pojedzie ul. Chorzowską, Sokolską, do włączenia się na swoją rozkładową trasę.

Linia nr 74 – jadąc od strony Chorzowa zakończy relację na przystanku „Michałkowice Plac 11 Listopada”. Przystanek ten w ww. godzinach będzie zarówno przystankiem końcowym, jak również początkowym tej linii. Linia nie będzie wówczas obsługiwała odcinka od Michałkowic do Zawodzia.

Linia nr 109

 • w kierunku Janowa– po obsłudze przystanku „Dąb Kościół”, autobusy pojadą bezpośrednio ul. Chorzowską, przejazd Rondem im. Gen. Jerzego Ziętka, ul. Roździeńskiego, zjazd celem obsługi przystanku „Dąbrówka Mała Skrzyżowanie”, Hallera, do przystanku „Borki Pętla”,
 • w kierunku Osiedla Witosa– po obsłudze przystanku „Borki Pętla”, autobusy pojadą ul. Hallera, Roździeńskiego, tunelem pod Rondem im. Gen. Jerzego Ziętka, ul. Chorzowską, do włączenia się na swoją rozkładową trasę na przystanku „Dąb Kościół”.

Linia nr 292:

 • od strony Ligoty– zakończy relację na przystanku „Giszowiec Kościół”. Przystanek ten w ww. godzinach będzie zarówno przystankiem końcowym, jak również początkowym tej linii,
 • od strony Mysłowic– po obsłudze centrum Mysłowic zakończy relację na przystanku „Mysłowice Towarowa”.

W podanych godzinach nie będzie możliwości przejazdu tą linią pomiędzy miastem Mysłowice a Katowice

Linia nr 920 będzie kursować w skróconej relacji, tj. „Katowice Aleja Korfantego” – „Giszowiec Kościół”.

Linia nr 930 rozpocznie kursowanie od godz. 12:32 (przystanek „Katowice Dworzec”).

 

Od ok. 10:00 do ok. 13:10 zostaną wyłączone z ruchu kołowego ulice:  Bednorza, Roździeńska, Obrońców Westerplatte, 1 Maja, Bohaterów Monte Casino, Leopolda, Le Ronda, Grzegorzka, Strzelców Bytomskich. Powyższa organizacja ruchu będzie wymagać zmian w przebiegu tras linii autobusowych nr: 11, 18, 61, 66, 109, 177, 600, 657, 911 i 931.

Linie nr: 11, 61, 177, 657, 911

 • w kierunku Dąbrówki Małej– po obsłudze przystanku „Katowice Sokolska” autobusy pojadą przez Rondo im. Gen. Jerzego Ziętka, Roździeńską, zjazd w ul. Hallera (obsługa przystanku „Dąbrówka Mała Skrzyżowanie”), Strzelców Bytomskich, do włączenia się na swoje rozkładowe trasy. Linia nr 177 zostanie skierowana do pętli autobusowej zlokalizowanej na przystanku „Dąbrówka Mała Nowosam”,
 • w kierunku centrum Katowic– po obsłudze przystanku „Dąbrówka Mała Oczyszczalnia” (linie nr: 11, 61, 91) oraz „Dąbrówka Mała Żyzna [n/ż]” (linie nr 177 i 657), autobusy pojadą ulicami: Strzelców Bytomskich, Roździeńskiego, Rondo im. Gen. Jerzego Ziętka, Chorzowską, do włączenia się na trasę na ul. Sokolskiej.

 

Linie nr: 18, 66, 931 – będą kursować na wydłużonej relacji do przystanku „Katowice Aleja Korfantego”. Autobusy tych linii zostaną skierowane bezpośrednio ul. Bagienną bez obsługi dzielnicy Zawodzie.

 

1 Komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Solve : *
17 − 16 =


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.