Ogłoszono przetarg na przebudowę ulicy Wolności w Murckach. Drogowcy właśnie ogłosili przetarg na przebudowę ulicy Wolności w dzielnicy Murcki. Przebudowa ma potrwać miesiąc. Postępowanie przetargowe kończy się 24 maja.

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w dniu 9 maja br. ogłosił przetarg nieograniczony pod nazwą „Przebudowa ul. Wolności w Katowicach”. Obecnie na całym przebiegu istniejąca szerokość jednokierunkowej ulicy wynosi 6 metrów. Droga na przebudowywanym odcinku posiada jezdnię z asfaltobetonu, a chodniki z płyt betonowych. Obecnie nawierzchnia jezdni i chodników znajdują się w złym stanie technicznym.

Reklama

W dokumentacji projektowej zaznaczono, że:

Zakres objęty niniejszym opracowaniem obejmuje projekt przebudowy jezdni, przebudowy chodników oraz wjazdów na posesje. Projektuje się budowę jezdni długości 242,00 m, szerokości 6,00 m oraz obustronnych chodników szerokości normatywnej 2,00 m, oddzielonych od jezdni pasem zieleni szerokości 1,00 m.

Przedsiębiorstwa i firmy, które będą chciały stanąć w przetargu, mogą składać oferty i wnioski do 24 maja br. do godziny 9.55 w siedzibie MZUM-u. Muszą także wnieść wadium w wysokości 14 tys. złotych. Kryteria oceny ofert ustalono w procentach: cena ofertowa (brutto) – 60 %, termin wykonania – 10%, okres rękojmi – 20%, liczba osób przewidziana do realizacji robót, zatrudnionych na umowę o pracę – 10%.

W dokumentacji przetargowej zaznaczono, że wymagany termin realizacji całości zamówienia wynosi 30 dni kalendarzowych (licząc od dnia przekazania placu budowy), a okres gwarancji – 36 miesięcy (od daty końcowego odbioru robót).

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Solve : *
11 + 7 =


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.