Będzie przebudowa ulic Gminnej, Janasa i Ondraszka w Załężu: Katowiccy drogowcy ogłosili przetarg na przebudowę układu drogowego w rejonie ulic Gminnej, Wincentego Janasa i Ondraszka w dzielnicy Załęże. Uporządkowane i zmodernizowane zostaną miejsca parkingowe oraz chodniki. Zostanie także posadzona nowa zieleń.

Przetarg pod nazwą „ Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Ondraszka, Gminnej, Janasa w Katowicach” został ogłoszony 22 czerwca przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów. Szacunkowa wartość zamówienia to około 293 tys. zł.

W ramach prac odbędą się: roboty ziemne i rozbiórkowe z odwozem, ułożenie krawężników betonowych na ławie betonowej, ułożenie obrzeży betonowych na ławie betonowej, ułożenie oporników betonowych, ułożenie podbudowy chodnika z kruszywa łamanego i nawierzchni z bkb oraz ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego pod jezdnią i parkingami (ułożenie nawierzchni z bkb i nawierzchni z płyt ażurowych).

W projekcie technicznym zaznaczono, że:

[…] Celem opracowania jest przygotowanie projektu zagospodarowania przestrzeni pomiędzy ww. ulicami, w którego zakresie jest powstanie nowych miejsc parkingowych i uporządkowanie istniejących, powstanie nowych lub remont istniejących chodników, nowe nasadzenia zielenią ozdobną oraz uporządkowanie miejsc składowania odpadów […].

Przy budynku przy ul. Ondraszka 19 ma zostać wyremontowana zatoka postojowa (zostanie przesunięta bliżej budynku), powstanie także chodnik w rejonie obecnej ścieżki gruntowej. Zostanie także nasadzona ozdobna roślinność. Obok budynku przy ul. Ondraszka 11 również przewidziano remont zatok postojowych i chodników oraz uporządkowanie i utwardzenie parkingu. Dodatkowo powstaną dwadzieścia cztery nowe stanowiska postojowe. Mieszkańcy mogą liczyć również na wydzieloną przestrzeń na kontenery na śmieci.

Przed wejściem do budynku przy ul. W. Janasa 15a (od strony zachodniej) powstaną: zatoka postojowa (łącznie 25 miejsc postojowych) i droga dojazdowa z ażurowych płyt betonowych. Prace wymuszą przesunięcie piaskownicy dla dzieci w kierunku północnym (przewidziano dodatkowo montaż nowych urządzeń na placu zabaw dla dzieci). Przy budynku przy ul. W. Janasa 7a szutrowy parking zostanie utwardzony, a obok budynku przy ul. W. Janasa 3a (po wschodniej stronie), zostanie wyremontowana droga dojazdowa. Po zachodniej stronie obiektu do istniejącego parkingu gruntowego zostanie doprowadzona nowa droga z kostki betonowej (wzdłuż niej powstanie 12 stanowisk postojowych).

Chętni do udziału w przetargu zobowiązani są wnieść wadium w wysokości 16 tys. złotych przed upływem terminu składania ofert, czyli do dnia 7 lipca. Będą cztery kryteria oceny złożonych ofert: cena (60%), termin wykonania (10%), okres rękojmi (20%), liczba osób przewidziana do realizacji robót, zatrudnionych na umowę o pracę (10%).

Termin realizacji wszystkich robót wyniesie 40 dni kalendarzowych (licząc od dnia przekazania placu budowy).

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Solve : *
21 − 1 =


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.