Przedłużenie ulicy Stęślickiego

Przedłużenie ulicy Stęślickiego: Urząd Miasta Katowice przedstawił plany dotyczące przedłużenia ulicy J. N. Stęślickiego w kierunku północnym, do ul. Konduktorskiej i al. W. Korfantego. Droga ma być gotowa w 2020 roku, a zadanie ujęto wieloletnich planach finansowych miasta.

Miasto poinformowało o planowanej inwestycji o nazwie: „Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów doal. W. Korfantego. Magistrat ma zamiar opracować dokumentacje projektową dla całego zakresu inwestycji. Ma ona objąć budowę drogi klasy G 2/2 (droga dwujezdniowa o dwóch pasach ruchu), będącej przedłużeniem ul. Jana Nepomucena Stęślickiego na północ, na odcinku od skrzyżowania z ul. Misjonarzy Oblatów do skrzyżowania z al. Wojciecha Korfantego i ul. Konduktorską, a następnie poprowadzenie jejrównolegle do ul. Konduktorskiej, w kierunku do granicy z Siemianowicami Śląskimi.

Przebudowie ulegnie również skrzyżowanie ulic Słonecznej, Józefowskie i Energetyków (powstanie czterowlotowe rondo).Istniejący odcinek ul. J. N. Stęślickiego o przekroju 1/3 zostanie przebudowany do przekroju drogi 2/2 (droga dwujezdniowa o dwóch pasach ruchu)

Całość ma zostać podzielona na dwa etapy. Pierwszy dotyczy odcinka między ul. Misjonarzy Oblatów a al. W. Korfantego, a drugi – odcinka na wschód od al. W. Korfantego, do granicy z Siemianowicami.Według władz miasta jeszcze w tym roku planowane jest rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej w trybie specustawy drogowej (Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r.), a także uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Na lata 2018–2020 przewidziano zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz uregulowanie spraw terenowo-prawnych. W 2020 roku ma zostać ukończona realizacja inwestycji w zakresie etapu I.

W informacji o inwestycji zaznaczono, że:

[…] Miasto sukcesywnie prowadzi działania inwestycyjne zmierzające do rozbudowy sieci dróg publicznych dla poprawy skomunikowania i usprawnienia powiązań drogowych w Katowicach. Przedmiotowa inwestycja ma na celu poprawę dojazdu do północnej części Katowic. Nowe połączenie drogowe stanowić będzie alternatywne skomunikowanie omawianego terenu. Przebieg planowanej drogi jest zgodny z przyjętą polityką przestrzenną oraz zasadami rozwoju systemu transportowego […].

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Solve : *
30 − 21 =


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.