foto: Infokatowice.pl

Miasto ogłosiło zamiar wytyczenia drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Lotnisko. Ma połączyć ul. K. Pułaskiego z ul. Francuską. Droga rowerowa ma być gotowa najprawdopodobniej w 2018 roku.

Nowa droga rowerowa ma powstać na całej długości ulicy Lotnisko. Połączy ul. Francuską z ul. Kazimierza Pułaskiego, umożliwiając dojazd rowerem m.in. do lotniska, nowego osiedla Atal Francuska Park oraz Centrum Handlowego 3 Stawy.

Dokumentację projektową przygotowuje Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach:

Reklama

[…] W ramach kolejnego etapu rozbudowy sieci tras i ścieżek rowerowych przewidziane jest utworzenie infrastruktury rowerowej przebiegającej wzdłuż ul. Lotnisko dla uzyskania połączenia planowanej drogi dla rowerów w ul. Pułaskiego (dla której sporządzona została w br. na zlecenie tut. Urzędu koncepcja przebiegu) z planowanym ciągiem rowerowym w ul. Francuskiej (dla którego aktualnie opracowywana jest dokumentacja projektowa przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach) […].

Według planów w 2017 roku ma zostać zlecone opracowanie dokumentacji projektowej dla drogi rowerowej. Jej realizacja może nastąpić w 2018 roku. Konsultacje w tej sprawie zostaną przeprowadzone z mieszkańcami i środowiskiem rowerowym. Swoje uwagi można zgłaszać na platformie konsultacji społecznych Urzędu Miasta Katowice, do dnia 30 marca 2017 roku.

Wcześniej informowaliśmy, że miasto zamierza wybudować do 2018 roku drogę rowerową łączącą Dąbrówkę Małą z Burowcem. Droga ma powstać wzdłuż ul. gen. Józefa Hallera, na odcinku od al. Niepodległości (rejon kościoła pw. św. Antoniego z Padwy) do ul. Konnej, gdzie powstanie jeden z trzech basenów budowanych przez miasto.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Solve : *
16 − 6 =


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.