Wiewiórka w parku / fot. Vardges Muradyan / InfoKatowice.pl

24 drzewa na terenie Katowic staną się pomnikami przyrody: Władze miasta ogłosiły konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnikami przyrody 24 drzew rosnących na terenie Katowic. Chodzi o drzewa w Murckach, Giszowcu, Szopienicach, Bogucicach, Wełnowcu oraz w centrum miasta. Konsultacje potrwają do 9 marca 2017 roku.

W piątek 24 lutego, ogłoszono konsultacje projektu uchwały „w sprawie ustanowienia pomnikami przyrody 24 drzewa rosnące na terenie miasta Katowice”. Uznanie drzew za pomniki przyrody ma na celu zachowanie cennego tworu przyrody ożywionej ze względu na jego szczególną wartość przyrodniczą oraz krajobrazową. W projekcie uchwały zapisano, że w stosunku do drzew uznanych za pomniki przyrody zakazuje się niszczenia, uszkadzania i przekształcania obiektu, wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu (z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych), uszkadzania i zanieczyszczania gleby oraz umieszczania tablic reklamowych.

Ochroną zostanie objętych:

– 9 drzew w Murckach (4 buki zwyczajne oraz dąb bezszypułkowy w Parku Murckowskim, buk zwyczajny na terenie Szpitala Murcki, buk zwyczajny przy wejściu do Rezerwatu Murckowskiego, dąb szypułkowy przy wejściu do Hamerli oraz dąb szypułkowy przy ul. Bielskiej 26),
– 4 drzewa w centrum miasta (platan klonolistny i dąb szypułkowy na pl. Wolności, dąb czerwony w Parku Powstańców Śląskich oraz platan klonolistny przy ul. P. Stalmacha 17),
– 1 drzewo w Wełnowcu (buk zwyczajny w Parku Wełnowieckim),
– 2 drzewa w Bogucicach (dąb szypułkowy i klon jawor w Parku Boguckim),
– 1 drzewo w Szopienicach (kasztanowiec biały na pl. Ogród Dworcowy),
– 7 drzew w Giszowcu (buk zwyczajny przy ścieżce do Stawu Janina, trzy buki zwyczajne w rejonie posesji przy ul. Górniczego Stanu 4-12, buk zwyczajny i grab pospolity przy ul. Wojciecha w rejonie ekranu akustycznego oraz buk zwyczajny w Parku Giszowieckim).

Reklama

W uzasadnieniu do projektu uchwały zaznaczono, że:

[…] Wytypowane do ochrony prawnej drzewa spełniają zarówno formalne, jak i faktyczne warunki do uznania ich za pomniki przyrody. Stanowią one cenny element przyrody, a także posiadają istotne walory estetyczne. Odznaczają się dobrym stanem zdrowotnym, okazałym wzrostem, pięknym pokrojem i sędziwym wiekiem. Powyższe potwierdzone zostało w wykonanej przez prof. dr hab. inż. Marka Siewniaka, inż. arch. kraj. Roberta Jancelewicza oraz mgr inż. Wojciecha Gieburowskiego na zlecenie Urzędu Miasta Katowice „Ekspertyzie dendrologicznej 77 szt. drzew, w tym 30 pomników przyrody oraz 47 drzew wytypowanych do objęcia ochroną”. Ponieważ stan fitosanitarny przedmiotowych drzew nie pozostawiał wątpliwości co do zasadności objęcia ich ochroną (w tym przede wszystkich co do prognoz dotyczących ich dalszej, witalnej wegetacji), a także nie wskazywał na konieczność przeprowadzenia w najbliższym czasie zabiegów pielęgnacyjnych lub na konieczność wykonania dalszych, specjalistycznych badań zdecydowano o ich wyborze spośród 47 drzew wstępnie zakwalifikowanych do ochrony. Część pozostałych drzew uznana zostanie za pomniki przyrody w terminie późniejszym, dopiero po wykonaniu zaleceń ujętych w ww. „Ekspertyzie dendrologicznej” […].

Uchwała ma pomóc zwiększyć nadzór nad utrzymaniem i pielęgnacją wartościowych drzew. Projekt uchwały został także uzgodniony i skonsultowany z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach. Organizacje społeczne, które chcą zgłosić swoje uwagi, mogą to zrobić do 9 marca, m.in. na platformie konsultacji społecznych Urzędu Miasta Katowice, mailowo lub pisemnie.

2 KOMENTARZE

  1. Szkoda, że wcześniej o tym nie pomyślano…moe kilka drzew by ocalało a tak już ich nie ma – nie tylko w pobliżu wieży ciśnień, ale piękny klon, który rósł na terenie nowego skweru przy ul. Wojciecha i Barbórki właśnie zniknął a był domem dla wiewiórek. Było to drzewo w dobrym stanie i nie rozumiem dlaczego musiało zostać wycięte. Mam tylko nadzieję, że Miasto – właściciel terenu – dokona nowych nasadzeń…

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Solve : *
27 − 9 =


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.