Szkoła Podstawowa nr 32 / fot. zsp2.katowice.pl

Władze miasta ogłosiły zamiar przeprowadzenia termomodernizacji budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Piotrowicach. Roboty budowlane mają zakończyć się w 2018 roku.

Plan termomodernizacji budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul. Mariana Sobańskiego 86 w Piotrowicach (w skład zespołu wchodzi Szkoła Podstawowa nr 32 im. Bohaterów Monte Cassino oraz Miejskie Przedszkole nr 43) jest częścią zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice”.

W ramach prac mają zostać ocieplone ścian zewnętrzne budynków, ściany piwnic, wymienione drzwi, instalacja centralnego ogrzewania, wymienione źródło ciepła. Powstanie nowa instalacja wentylacji mechanicznej Sali gimnastycznej.

Reklama

Władze Katowic przewidują, że w 2017 roku zostanie opracowany audyt energetyczny, dokumentacja projektowa i studium wykonalności. Na 2018 rok zaplanowano realizację zadania. Środki na ten cel urząd miasta chce pozyskać z funduszy unijnych (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV – Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna).

Według władz miasta celem projektu jest:

[…] Wykonanie działań termomodernizacyjnych i ulepszeń w wyniku których uzyskany zostanie efekt polegający na zmniejszeniu zużycia energii, obniżeniu kosztów eksploatacji, poprawie bezpieczeństwa użytkowania budynku, polepszeniu jego stanu technicznego, a także poprawie estetyki budynku i jego otoczenia […].

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Solve : *
29 + 11 =


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.