foto: Ewa Waszut

Przedstawiciele katowickich organizacji pozarządowych oraz parafii, które prowadzą placówki wsparcia dziennego dla potrzebujących dzieci oraz ich rodzin, wysłały pismo do Rady Miasta, w którym proszą o zwiększenie środków budżetowych na ich pracę. – Od kilkunastu lat finansowanie tej działalności z budżetu Miasta utrzymuje się na podobnym poziomie – piszą sygnatariusze listu.

Na terenie Miasta Katowice działa obecnie 17 placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez organizacje pozarządowe oraz parafie. Wsparciem i opieką obejmują one łącznie ponad 500 podopiecznych oraz ich rodziny ze Śródmieścia, Koszutki, Dębu, Murcek, Giszowca, Załęża, Janowa, Nikiszowca, Wełnowca, Józefowca, Bogucic, Szopienic i Burowca. W ramach swej działalności placówki zapewniają między innymi: organizację zajęć dla dzieci i młodzieży, wyżywienie, pomoc w nauce, wsparcie psychologiczne i pedagogiczne dla podopiecznych oraz ich rodzin, a także w miarę możliwości wyposażanie w ubrania, artykuły szkolne, organizację wakacji letnich oraz ferii zimowych.

– Od kilkunastu lat finansowanie tej działalności z budżetu Miasta utrzymuje się na podobnym poziomie. Kwoty dotacji nie były zwiększane od wielu lat. Koszty prowadzenia placówek w przeciągu ostatniej dekady znacząco wzrosły. Przy utrzymujących się na tym samym poziomie dotacjach wzrosły ceny żywności, środków czystości i artykułów higienicznych, opłaty za utrzymanie lokalu (woda, prąd, centralne ogrzewanie, internet, telefon itp.), najniższe wynagrodzenie krajowe. Dodać należy, że wynagrodzenia pracowników w placówkach wsparcia dziennego są na poziomie nieadekwatnym do ich zaangażowania, wkładanego wysiłku oraz działań podejmowanych w celu zwiększania swoich kompetencji zawodowych – piszą autorzy listu skierowanego do Rady Miasta.

Reklama

Termin wysłania pisma nie jest przypadkowy. Obecnie obowiązujące umowy organizacji i parafii z Urzędem Miasta Katowice kończą się w połowie 2017 r. Żeby w nowych, podpisywanych na kolejne kilka lat, znalazły się większe kwoty, muszą one zostać wpisane do budżetu miasta, nad którym trwają obecnie prace.

Sygnatariuszami listu do Rady Miasta są przedstawiciele Fundacji „Gniazdo”, Polskiego Towarzystwa Kulturalnego, Stowarzyszenia „Dom Aniołów Stróżów”, Stowarzyszenia „Szansa dla Każdego”, a także Parafii Ewangelicko-Augsburskiej i Parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Wełnowcu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Solve : *
5 + 10 =


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.