fot. Urząd Marszałkowski / kadr ze spotu promocyjnego

13 lipca to będzie trudna data dla każdego kto podróżuje komunikacją miejską w Katowicach. Organizacja odcinka Tour de Pologne wymusza zamiany w komunikacji tramwajowej i autobusowej.

Zmiany w ruchu tramwajowym

Od godziny 5.30 do 23.30 wstrzymany zostanie całkowicie ruch na rondzie im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach. Wyłączony zostanie na ten czas ruch tramwajowy od katowickiego Rynku przez Rondo im. Jerzego Ziętka do Stadionu Śląskiego oraz do Pętli Słonecznej.

Jak informuje KZK GOP w tym czasie wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji przejazdów linii tramwajowych, tj.:

Linia nr 6 kursować będzie w relacji: „Bytom Politechnika Śląska” – „Chorzów Stadion Śląski Pętla Zachodnia”,linia nr 11 kursować będzie w relacji: „Ruda Śląska Chebzie Pętla” – „Chorzów Stadion Śląski”,linia nr 19 kursować będzie w relacji: „Bytom Stroszek Zajezdnia” – „Chorzów Stadion Śląski Pętla Zachodnia”,linia nr 13 kursować będzie w relacji: „Siemianowice Śląskie Plac Skargi” – „Katowice Jesionowa” z obsługą wagonami dwukierunkowymi,linia nr 16 rozpocznie kursowanie od ok. godziny 22:20, realizując przejazdy na wydłużonej trasie do Siemianowic Śląskich,linie nr 33 i 43 nie będą kursować w dniu 13.07.2016 r.W godzinach od ok. 14:20 do ok. 20:20 wstrzymane zostanie kursowanie bezpośrednich linii tramwajowych na odcinku od Zawodzia przez centrum Katowic do Brynowa, kursujących przez Plac Wolności oraz w ciągu ul. Gliwickiej, aż do zajezdni tramwajowej w Chorzowie Batorym.

Linia nr 7 kursować będzie w relacji: „Bytom Plac Sikorskiego” – „Chorzów Batory Zajezdnia” z wyjątkiem godzin wjazdu wyścigu kolarskiego do Bytomia (całkowite wyłączenie ruchu pod wiaduktem PKP w ciągu ul. Zabrzańskiej, tj. w godzinach 13:30 – 17:00), w których linia skierowana zostanie od Łagiewnik do pętli tramwajowej w Rudzie Śląskiej Chebziu. W pozostałych godzinach obowiązywać będzie stała trasa przejazdu tej linii.Linia nr 14 kursować będzie w relacji: „Mysłowice Dworzec PKP” – „Katowice Zawodzie Zajezdnia”. W pozostałych godzinach obowiązywać będzie stała trasa przejazdu tej linii.Linia nr 15 kursować będzie w relacji: „Sosnowiec Zagórze Pętla” – „Katowice Zawodzie Zajezdnia”. W pozostałych godzinach obowiązywać będzie stała trasa przejazdu tej linii.Linia nr 20 kursować będzie w dwóch relacjach, tj.: „Katowice Szopienice Pętla” – „Katowice Zawodzie Zajezdnia” oraz „Chorzów Rynek” – „Chorzów Batory Zajezdnia”. W pozostałych godzinach obowiązywać będzie stała trasa przejazdu tej linii.Linia nr 36 zakończy kursowanie przed godziną 15:00.

Nastąpi uruchomienie tymczasowych linii tramwajowych nr: 40, 41 i 42, które kursować będą wyłącznie podczas wstrzymania możliwości przejazdu komunikacji tramwajowej dla wyścigu kolarskiego (obsługa wagonami dwukierunkowymi), tj. w godzinach od ok. 14:50 do ok. 20:10:

Linia nr 40 kursować będzie w relacji: „Katowice Zawodzie Zajezdnia” – „Katowice Graniczna”.Linia nr 41 kursować będzie w relacji: „Katowice Brynów Pętla” – „Katowice Gawronów”. Linia nr 42 kursować będzie w relacji: „Katowice Plac Wolności” – „Katowice Damrota”.

Na odcinku: „Chorzów Rynek” (stanowisko nr 3), „Chorzów Stadion Śląski” – „Katowice Mickiewicza” w godzinach 05:00 – 23:30 funkcjonować będzie autobusowa komunikacja zastępcza oznaczona numerem T-19. W trakcie trwania wyścigu Nutella Mini Tour de Pologne Katowice 2016 oraz wyścigu kolarskiego, tj. w godzinach 11:00 – 20:30 autobusy tej linii od strony Stadionu Śląskiego dojeżdżać będą do przystanku „Katowice Grundmanna.

Na odcinku „Chorzów Batory Piekarska” – „Katowice Grundmanna”, tj. w godzinach ok. 13:30 – 20:30 funkcjonować będzie autobusowa komunikacja zastępcza oznaczona numerem T-20.

Dodatkowo, przez cały dzień na liniach autobusowych nr: 6, 820, 830, 840, wprowadzona zostanie obsługa przystanków: „Chorzów AKS” (oba kierunki), „WPKiW Wejście Główne” (oba kierunku), „WPKiW Śląski Ogród Zoologiczny”, „Dąb Huta Baildon” (kierunek do Chorzowa).

Ponadto, w mieście Bytom, z uwagi na konieczność wyłączenia ruchu tramwajowego pod wiaduktem PKP w ciągu ul. Zabrzańskiej od ok. godziny 13:00 do ok. godziny 17:00, wprowadzone zostaną zmiany dla linii tramwajowych nr 5 i 9:

Linia nr 5 od strony Zabrza skrócona zostanie do pętli tramwajowej w Zabrzu Biskupicach,linia nr 9 od strony Chorzowa i Rudy Śląskiej skrócona zostanie do pętli tramwajowej w Rudzie Śląskiej Chebziu.Nastąpi uruchomienie tymczasowej linii tramwajowej nr 10 (obsługa wagonami dwukierunkowymi) kursującej w relacji: „Biskupice Pętla” – „Chebzie Pawła”.

Duże zmiany na liniach autobusowych

Jak podaje KZK GOP od około godziny 4:30 do ok. godziny 22:30 – linie autobusowe nr: 5, 27, 43, 119, 133, 168, 170, 860 nie będą kursować al. Korfantego na odcinku od Pętli Słonecznej do ul. Sokolskiej. Autobusy tych linii w kierunku centrum Katowic skierowane zostaną ulicami: Słoneczną, Iłłakowiczówny, Misjonarzy Oblatów, Sokolską. W kierunku do Siemianowic Śląskich skierowane zostaną ulicami: Sokolską, Misjonarzy Oblatów, Iłłakowiczówny, Słoneczną, Al. Korfantego. Linie nie będą obsługiwać przystanków: „Katowice Słoneczna” i „Katowice GIG”. W zamian obsługiwać będą wszystkie przystanki na trasie objazdu. W trakcie wyłączenia z ruchu ulic na czas wyścigu kolarskiego w godzinach 14:00 – 20:30 linie te zakończą relację na przystanku „Katowice Chorzowska”, który będzie dla tych linii przystankiem końcowym i początkowym. Następnie dokonywać będą nawrotów z wykorzystaniem przejazdu ulicami: Chorzowską, Stęślickiego, Misjonarzy Oblatów NMP,od godziny 4:30 do godziny 11:30 – dla linii nr: 11, 61, 70, 108, 109, 177, 600, 657 ze względu na zamknięcie skrzyżowania ulic: al. Korfantego, Katowicka, Misjonarzy Oblatów w kierunku centrum Katowic wprowadzony zostanie objazd od ul. Katowickiej ulicami: Markiefki, Roździeńskiego, przejazd przez rondo do włączenia się na swoje rozkładowe trasy, tj. linie nr: 11, 61, 70, 177, 600, 657 na przystanku „Katowice Sokolska”, linie nr 108 i 109 na przystanku „Koszutka Kościół”. W kierunku do Dąbrówki Małej autobusy skierowane zostaną ulicami: Sokolską, Chorzowską, przejazd przez katowickie Rondo, Roździeńskiego, Bagienna, Boh. Monte Cassino, Wrocławską, Wróblewskiego, Leopolda. Przystanek „Bogucice Kościół” tymczasowo usytuowany zostanie: w kierunku centrum przy ul. Markiefki oraz w kierunku Dąbrówki Małej przy ul. Wróblewskiego.

Od godziny 11:30 do ok. godziny 13:30 – wprowadzony zostanie dwukierunkowy przejazd tunelem katowickiego ronda.

Od godziny 13:30 nastąpi całkowite zawieszenie przejazdów ulicami, po których przebiegać będzie trasa wyścigu kolarskiego. Dla linii autobusowych nr: 11 i 657 w kierunku centrum Katowic wprowadzony zostanie objazd od ul. Katowickiej ulicami: Markiefki, Wróblewskiego, Wrocławską, Boh. Monte Cassino, wjazd na ul. Bagienną, Aleją Murckowską (obsługa przystanku „Zawodzie Waleriana”), Aleją Górnośląską, przejazd przez Węzeł Mikołowski do włączenia się na przystanku „Brynów W. Pola”.

W kierunku Dąbrówki Małej linie po obsłudze przystanku „Brynów W. Pola” wprowadzony zostanie objazd ulicami: Mikołowską, wjazd na Węzeł Mikołowski, Aleją Górnośląską, przejazd przez Węzeł Murckowski, Aleją Murckowską (obsługa przystanku „Zawodzie Waleriana”), Bagienną, Boh. Monte Cassino, Wrocławską, Wróblewskiego, Leopolda (przystanek „Bogucice Kościół” tymczasowo usytuowany zostanie w kierunku centrum przy ul. Markiefki oraz w kierunku Dąbrówki Małej przy ul.Wróblewskiego). Dla linii autobusowych nr: 70 i 109 w kierunku centrum Katowic wprowadzony zostanie objazd od ul. Katowickiej ulicami: Markiefki, Roździeńskiego, przejazd pod tunelem katowickiego Ronda, wyjazd z tunelu w ul. Chorzowską na wysokości Silesia City Center do włączenia się na swoje rozkładowe trasy. Dla linii autobusowej nr 61 wprowadzony zostanie objazd od ul. Leopolda ulicami: Bohaterów Monte Cassino, Bagienną, Aleją Murckowską, węzłem do Alei Murckowskiej, (dwukierunkowa obsługa przystanku „Zawodzie Waleriana”) z nawrotami w rejonie ulicy Porcelanowej. Kursowanie linii nr 108 i 600 zostanie zawieszone.

Zmiany w funkcjonowaniu autobusowej komunikacji publicznej dla potrzeb Nutella Mini Tour de Pologne Katowice 2016, tj. od godziny 11:30 do ok. godziny 20:30:

Linie autobusowe nr: 6, 820, 830, 840, 870 w kierunku centrum Katowic po obsłudze przystanku „Dąb Huta Baildon” skierowane zostaną na ul. Grundmanna, gdzie linie te będą kończyć trasę przejazdu. Przystankiem początkowym dla tych linii będzie przystanek „Katowice Grundmanna” (lokalizacja przy skrzyżowaniu ul. Grundmanna i Gliwickiej). W kierunku powrotnym ulicami: Grundmanna, Gliwicką, Bracką, Chorzowską z włączeniem się na swoją rozkładową trasę. Linie obsługiwać będą wszystkie przystanki autobusowe zlokalizowane na trasie przejazdu, tj.: „Załęże Pośpiecha”, „Załęże Kościół”, „Załęże Janasa”, „Załęże Dwór”.Dla linii autobusowych nr: 40, 800, 801, 805, 807, 808, 811, 813, 814, 815, 817, 818, 831, 835 po obsłudze przystanków „Dąbrówka Mała Centrum Handlowe” i „Dąbrówka Mała Pawilon Agata” linie skierowane zostaną Aleją Murckowską (dwukierunkowa obsługa przystanku „Zawodzie Waleriana”) z nawrotami w rejonie ulicy Porcelanowej.Dla linii autobusowej nr 30 wprowadzony zostanie przejazd tunelem katowickiego ronda, bez obsługi przystanków: „Katowice Aleja Korfantego”, „Katowice Uniwersytecka”, „Katowice Hotel Novotel”. Dla linii autobusowych nr: 76, 77, 149, 162 wprowadzone zostanie zakończenie relacji linii na przystanku „Zawodzie Pętla”. Przystanek ten stanowić będzie zakończenie oraz początek trasy tych linii.

Zmiany w funkcjonowaniu autobusowej komunikacji publicznej dla potrzeb zasadniczego wyścigu kolarskiego, tj. od godziny ok. 14:00 do ok. godziny 20:30.

Linie autobusowe nr: 9, 10, 12, 37, 46, 48, 297, 689 po obsłudze przystanku „Brynów W. Pola” wprowadzone zostaną następujące relacje:

linie autobusowe nr: 9 i 10 skierowane zostaną do przystanku „Osiedle Witosa Kossutha”,linie autobusowe nr: 12, 37, 46, 48, 689 dokonywać będą nawrotów na Węźle Mikołowskim”,linia autobusowa nr 297 skierowana zostanie do przystanku „Obroki MPGK”.

Linie autobusowe nr 7 i 23 w kierunku centrum Katowic po obsłudze przystanku „Dąb Huta Baildon” skierowane zostaną w ul. Grundmanna, gdzie zakończą trasę przejazdu. Przystankiem początkowym dla tych linii będzie przystanek „Katowice Grundmanna” (lokalizacja przy skrzyżowaniu ul. Grundmanna i Gliwickiej). W kierunku powrotnym ulicami: Grundmanna, Gliwicką, Bracką, Chorzowską z włączeniem się na swoją rozkładową trasę. Linie obsługiwać będą wszystkie przystanki autobusowe zlokalizowane na trasie przejazdu, tj.: „Załęże Pośpiecha”, „Załęże Kościół”, „Załęże Janasa”, „Załęże Dwór”.

Dla linii autobusowych nr 0 i 50 wprowadzone zostanie zakończenie relacji linii na przystanku „Katowice Chorzowska”. Przystanek ten będzie w tym czasie przystankiem zarówno początkowym, jak również końcowym dla tych linii. W godzinach wjazdu peletonu nastąpią zawieszenia poszczególnych kursów tej linii.

Dla linii nr 110 wprowadzone zostanie zakończenie relacji linii na przystanku „Dąb Huta Baildon” W kierunku powrotnym do Siemianowic Śląskich autobusy dokonywać będą przejazdu ulicami: Chorzowską, Sokolską, Chorzowską z włączeniem się na swoją rozkładową trasę na przystanku „Dąb Huta Baildon” (kierunek do Siemianowic Śląskich). W godzinach wjazdu peletonu nastąpią zawieszenia poszczególnych kursów tej linii.

Dla linii autobusowych nr: 120, 130, 177, 632, 880 po obsłudze przystanku „Katowice Osiedle Kopalni Wujek” linie skierowane zostaną do przystanku „Brynów W. Pola” z nawrotami na skrzyżowaniu ulic: Mikołowska, Brynowska i Ligocka. Linia nr 177 skierowana zostanie autostradą A4 do włączenia się na swoje rozkładowe trasy.

Dla linii autobusowych nr: 672, 673, 674 wprowadzona zostanie trasa przejazdu ulicami:

Linia autobusowa nr 672 po obsłudze przystanku „Kolonia Zuzanna [nż]” skierowana zostanie do przystanku „Zawodzie Waleriana” (dwukierunkowa obsługa) z nawrotami w na węźle drogowym al. Roździeńskiego – ul. Murckowska – ul. Bagienna, linia autobusowa nr 673 w kierunku centrum Katowic – po obsłudze przystanku „Zawodzie Waleriana” autobusy pojadą tunelem katowickiego Ronda, z obsługą przystanku „Dąb Huta Baildon”. W kierunku Murcek – po obsłudze przystanku „Katowice Chorzowska” linia skierowana zostanie tunelem katowickiego Ronda, Roździeńskiego, Murckowską, gdzie włączy się na swoją rozkładową trasę na przystanku „Zawodzie Waleriana”, linia autobusowa nr 674 w kierunku centrum Katowic po obsłudze przystanku „Katowice Cmentarz Komunalny” linia skierowana zostanie trasą linii nr 673, tj. Aleją Murckowską (obsługa przystanku „Zawodzie Waleriana”), następnie dokona przejazdu tunelem katowickiego Ronda, z obsługą przystanku „Dąb Huta Baildon”. W kierunku do Giszowca – po obsłudze przystanku „Katowice Chorzowska” linia skierowana zostanie tunelem katowickiego Ronda, Roździeńskiego, Murckowską (obsługa przystanku „Zawodzie Waleriana”) do włączenia się na swoją rozkładową trasę na przystanku „Kolonia Zuzanna [nż]”.

Linia autobusowa nr 920 po obsłudze przystanku „Zawodzie Waleriana” skierowana zostanie do przystanku „Zawodzie Waleriana” (dwukierunkowa obsługa) z nawrotami w na węźle drogowym al. Roździeńskiego – ul. Murckowska – ul. Bagienna.

Linia autobusowa nr 940 skierowana zostanie do przystanku „Zawodzie Waleriana” (dwukierunkowa obsługa) z nawrotami w na węźle drogowym al. Roździeńskiego – ul. Murckowska – ul. Bagienna.

Kursowanie linii autobusowych nr: 108, 115, 193, 296, 600, 910, 930, 950 w godzinach 14:00 do ok. 20:30, zostanie zawieszone.

Osoby chcące dojechać do niżej wymienionych dzielnic i miejscowości powinny kierować się w następujące rejony śródmieścia:

Dzielnice: Ligota, Panewniki, Ochojec, Piotrowice, Kostuchna (linie autobusowe nr: 9, 10, 11, 12, 37, 46, 48, 297, 689) – przystanek „Brynów W. Pola” zlokalizowany przy ul. Mikołowskiej.Dzielnice: Giszowiec, Nikiszowiec, Murcki (linie autobusowe nr: 672, 673, 674, 920) – przystanek „Zawodzie Walerina” zlokalizowany przy Alei Murckowskiej. Chorzów, Bytom, Gliwice, Świętochłowice, Zabrze (linie autobusowe nr: 6, 7, 23, 820, 830, 840, 870) – przystanek „Katowice Grundmanna” zlokalizowany przy ul. Grundmanna w rejonie skrzyżowania z ul. Gliwicką.Mysłowice oraz katowickie dzielnice: Zawodzie, Janów i Wilhelmina (linie autobusowe nr: 30, 76, 77, 149) – przystanek „Zawodzie Pętla”.Siemianowice Śląskie (linie autobusowe nr: 5, 27, 43, 133, 168, 170, 860) – przystanek „Katowice Chorzowska” oraz „Katowice Stęslickiego”.Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin (linie nr: 40, 801, 805, 807, 808, 811, 813, 814, 815, 817, 818, 831, 835) – przystanek „Zawodzie Waleriana” zlokalizowany przy Alei Murckowskiej.

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Solve : *
5 + 14 =


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.