Bogucice / foto: Infokatowice.pl

W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji na zlecenie Urzędu Miasta Katowice naukowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego przygotowali dokument “Diagnoza sytuacji społeczno-ekonomicznej Miasta Katowice wraz z wyznaczeniem obszarów rewitalizacji i analizą strategiczną” gdzie podsumowano problemy katowickich dzielnic. Tym razem prezentujemy Bogucice.

Pomimo inwestycji w Strefę Kultury, która jest wizytówką Katowic z konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami, to właśnie brak inwestycji służących bezpośrednio mieszkańcom dzielnicy jest jednym z głównych problemów. Chodzi m.in. o rewitalizację parku Bogucickiego i wyznaczenie obszaru centralnego dla dzielnicy. Potrzeba jest też lepszego zintegrowania Bogucic ze Śródmieściem.

W kwestii ubywania mieszkańców, Bogucice mają problem z brakiem nowego budownictwa. Zagrożeniem w dłuższej perspektywie dla dzielnicy jest również większa atrakcyjność dzielnic południowych miasta, a także powiatu mikołowskiego, bieruńsko-lędzińskiego czy Mysłowic.

Reklama

– Problem mieszkaniowy łączony jest także ze zdekapitalizowaną zabudową „familokową”, zamieszkiwaną przez kolejne „bezradne” pokolenia, w której dodatkowo kwaterowani są mieszkańcy zagrożeni wykluczeniem społecznym, a także z tzw. „marginesu społecznego” – czytamy w raporcie przygotowanym dla Urzędu Miasta Katowice. W dokumencie zaznaczono, że Bogucice cechuje stosunkowo duży odsetek przypadków przemocy w rodzinie.

Brakuje terenów przeznaczonych pod budowę parku przemysłowego i podobnie jak w przypadku wcześniej opisywanych przez nas dzielnic – kwalifikacje mieszkańców, zwłaszcza osób młodych – nie odpowiadają lokalnemu rynkowi pracy. – Podkreśla się równocześnie niezadawalający poziom wykształcenia i kwalifikacji części mieszkańców obszaru – czytamy w dokumencie. W dzielnicy jest niewiele mikroprzedsiębiorstw.

Badacze z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zauważyli również bierność mieszkańców w stosunku do tego, co się dzieje w ich dzielnicy.

Szanse i mocne strony Bogucic

Niewątpliwie mocną stroną dzielnicy jest Strefa Kultury i bezpośrednie sąsiedztwo z centrum Katowic. W raporcie wyróżniono też dziedzictwo przemysłowe i kulturowe (najstarsza dzielnica Katowic, „śląski klimat”, wizytówki architektoniczne: Kościół Św. Szczepana i Szpital Zakonu Bonifratrów). W dzielnicy znajdują się również rezerwy terenowe, które mogą zostać wykorzystane pod nowe inwestycje np. ul. Wiertnicza czy tereny wzdłuż DK86.

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Solve : *
29 + 9 =


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.