Urząd Miasta Katowice / fot. Erdem Yildiz

Pula Budżetu Obywatelskiego na 2017  rok rośnie z 20 mln złotych do 22 mln zł. Dodatkowe dwa miliony to oszczędności z realizacji projektów z pierwszej edycji katowickiego Budżetu Obywatelskiego. Tutaj pojawia się też zła wiadomość dla Bogucic i Wełnowca-Józefowca – dzielnice będą miały mniej pieniędzy. Projekty można składać już od 21 marca.

– Tak jak w roku ubiegłym, do Budżetu Obywatelskiego można zgłaszać projekty zadań publicznych, należących do kompetencji gminy lub powiatu, które mają charakter ogólnomiejski lub lokalny. Na pierwszą kategorię projektów przeznaczona została kwota 3 mln zł, a pozostałe środki rozdzielono na projekty dzielnicowe – 60% proporcjonalnie do liczby mieszkańców zameldowanych w każdej jednostce pomocniczej, natomiast 40% w równych częściach pomiędzy wszystkie dzielnice – informuje Biuro Prasowe katowickiego magistratu.

Na mniejsze pieniądze mogą liczyć Wełnowiec-Józefowiec oraz Bogucie. Projekty realizowane w tych dzielnicach przekroczyły środki zabezpieczone dla danej jednostki.

Reklama

Kto może zgłosić wniosek?

Jeżeli chodzi o zadania lokalne to wnioskodawca musi być zameldowany na terenie jednostki pomocniczej, dla której wniosek składa oraz zebrać przynajmniej 15 podpisów osób zameldowanych w tej samej jednostce.

W przypadku projektów ogólnomiejskich, to trzeba być zameldowanym w Katowicach i zebrać minimum 45 podpisów zameldowanych mieszkańców. Zarówno osoby zgłaszające jak i popierające projekt muszą mieć ukończone 16 lat. Uprawniony mieszkaniec może złożyć oraz poprzeć podpisem dowolną ilość wniosków.

Zadania mogą być zlokalizowane na terenach miejskich, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz na terenach Skarbu Państwa, będących w wieczystym użytkowaniu miasta, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych lub TBS oraz na gruntach miejskich będących w wieczystym użytkowaniu wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych lub TBS.

Bardzo ciekawym elementem nowej edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach jest możliwość wskazania lokalizacji alternatywnej projektu, na wypadek gdyby główna lokalizacja nie pozwalała na jego realizację.

Procedura głosowania

W głosowaniu każdy mieszkaniec będzie dysponował 3 punktami na projekty lokalne i 3 na ogólnomiejskie, które może rozdzielić na jeden (3 punkty), dwa (2 i 1 punkt) lub trzy wybrane przez siebie projekty (po 1 punkcie na każdy). Obowiązywać będzie nadal próg minimalnego poparcia, jakie musi zdobyć w głosowaniu dany projekt, żeby mógł zostać zrealizowany. W przypadku projektów lokalnych będzie on wynosił 45 punktów, a dla ogólnomiejskich 135 punktów. Należy pamiętać, że na projekty lokalne głosować mogą tylko osoby zameldowane w danej dzielnicy.

Na projekty ogólnomiejskie mogą oddać głos wszystkie osoby zameldowane w Katowicach. Zmianie ulegnie sposób głosowania. Odbędzie się ono za pomocą interaktywnego formularza dostępnego w Internecie. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub samodzielne wypełnienie formularza sprawi im trudność, będą mogły zagłosować w dowolnym stacjonarnym punkcie i skorzystać z pomocy urzędników. Wykaz takich punktów zostanie opublikowany najpóźniej 1 września wraz ze szczegółową instrukcją do głosowania.

W tegorocznej edycji katowickiego Budżetu Obywatelskiego, wnioski można składać od 21 marca do 13 maja osobiście w Biurze Prasowym Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 13, korespondencyjnie na adres Biura Prasowego lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Katowice.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Solve : *
20 − 14 =


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.