Reklama

W ostatnim czasie w Urzędzie Miasta odbyły się aż dwa spotkania dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnic południowych miasta Katowice. Poruszono na nich temat ochrony obszaru doliny rzeki Mlecznej oraz dwóch dróg przebiegających przez Piotrowice, Zarzecze i Podlesie. Brak – w trakcie spotkania – osób opowiadających się za budową jednej z dróg, urzędnicy potraktowali jako milczące poparcie mieszkańców dla projektu. Co ciekawe, głosów przeciw na spotkaniu nie brakowało.

W czwartek 19 listopada dyskutowano nad częścią dotyczącą doliny Mlecznej. Urząd Miasta zaproponował, by na całej długości rzeki obowiązywał pas ochronny liczący 5 metrów od osi rzeki na obu brzegach, w którym obowiązywałby zakaz jakiejkolwiek zabudowy oraz grodzenia terenu. Zakaz zabudowy obowiązywałby także na kolejnych 20 metrach od osi rzeki, natomiast mogłyby na nich znajdować się grodzone przydomowe ogródki.  Podobną ochroną miałyby zostać objęte dopływy Mlecznej. Pas ścisłej ochrony również liczyłby 5 metrów, zabudowa byłaby jednak możliwa już po następnych 5 metrach, a nie po 20. Obszar objęty najściślejszą ochroną miałby zostać wykupiony przez Miasto.

Reklama

Jak zaznaczyła Teresa Homan-Chanek, Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, projekt jest kompromisem wynikającym z uwag kierowanych przez mieszkańców wobec zeszłorocznego projektu planu dla obszaru doliny. Część z nich domagała się zmniejszenia, a część zwiększenia jej ochrony.

Mimo takiego przedstawienia sprawy, nie wszyscy mieszkańcy byli usatysfakcjonowani. Zdaniem niektórych pozostawienie możliwości grodzenia terenu i zabudowy w odległościach odpowiednio 5 i 25 metrów od rzeki uniemożliwi poszerzenie jej ochrony w przyszłości. Ponadto zwrócono uwagę na widoczne na załączonej do planu mapie obszary powodzi historycznych, w wielu miejscach wyłączone spod jakiejkolwiek ochrony. Na pytanie, co z nimi, Homan-Chanek odpowiedziała, że tereny te zostaną objęte bardziej szczegółową analizą i jej wyniki zadecydują o dalszych krokach. Badania miałyby ruszyć już na początku 2016 roku.

Podczas dyskusji padło też pytanie o inwestycje, których realizacja już się rozpoczęła, mimo naruszania przez nie wspomnianych pasów ochronnych. – Warunki zabudowy dla tych inwestycji zostały wydane w chwili, gdy nie obowiązywał jeszcze plan zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym nie mamy prawnej możliwości powstrzymania ich realizacji – odpowiadała naczelnik.

Na spotkaniu nie zabrakło również głosów przeciwnych dalszemu poszerzaniu ochrony. W opinii osób je podnoszących podtopienia wynikają przede wszystkim z za małej drożności przepustów przechodzących pod drogą i torami.

Kontrowersyjna droga i milczące poparcie nieobecnych

Kolejne spotkanie miało miejsce w poniedziałek. Dotyczyło ono dwóch planowanych przez Miasto dróg. Dyskusja na temat pierwszej z nich, mającej łączyć ulice Kościuszki z Armii Krajowej i przebiegać przez Zarzecze i Piotrowice, była raczej spokojna. Znacznie więcej kontrowersji wzbudziła druga, która według planów rozpocznie swój bieg od ulicy Sandacza w Zarzeczu, a zakończy przy ulicy Rolniczej w Podlesiu. W spotkaniu licznie wzięli udział członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Dzielnic Południowych.

Wśród wielu obaw wyrażanych przez mieszkańców, przeważały  te mówiące o trasie drogi. Ta na kilku długich odcinkach ma przebiegać przez pola, umożliwi to powstanie na nich zabudowy o przeznaczeniu innym niż mieszkalny. Miałoby to negatywnie wpłynąć na krajobraz obu dzielnic, a także zaprzepaścić ich charakter jako „zielonych płuc miasta”. Zebrani pytali o możliwość uprzedniego uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całej dzielnicy (dyskutowany plan obejmuje jedynie jej fragmenty), w którym ujętoby kryteria dopuszczalnej zabudowy, a dopiero później wytyczanie drogi.

– Zasadniczo projektując obszar zabudowy zawsze zaczyna się od szkieletu komunikacyjnego – odpowiadała prowadząca spotkanie Homan-Chanek. Naczelnik zauważyła również, że budowa dróg jest przewidziana w drugiej, obowiązującej edycji „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice” .

Dyskusja przybrała nieoczekiwany obrót po pytaniu jednej z mieszkanek o zasadność budowy drogi. Wskazywała ona, że problemy komunikacyjne, z którymi borykają się Podlesie i Zarzecze można rozwiązać usprawniając komunikację publiczną, w tym również kolej. Jej stanowisko poparli licznie pozostali zebrani, dodając, że wątpliwe jest, by droga zaczynająca i kończąca swój bieg w ramach obu tych dzielnic, miała w jakikolwiek sposób zwiększyć możliwości szybkiego dojazdu do centrum miasta.

Domagający się wcześniej zapewnienia ochrony przed niekontrolowaną zabudową, mieszkańcy zapowiedzieli tym razem złożenie wniosku o zmianę studium, dzięki której całkowicie wykluczonoby możliwość powstania niepotrzebnej i potencjalnie szkodliwej ich zdaniem drogi. Zmianę swojego stanowiska tłumaczyli sugestiami, padającymi na poprzednich spotkaniach informacyjnych, że ostateczna – zatwierdzająca projekt decyzja została już podjęta.

Homan-Chanek zwróciła uwagę, że wśród mieszkańców są również zwolennicy budowy drogi, zaś ich nieobecność na spotkaniu należy potraktować jako milczące poparcie dla projektu.

Wszystkie części planu będą dostępne do wglądu jeszcze do 10 grudnia w godzinach od 9 do 13 w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta przy ul. Rynek 13.

Uwagi odnośnie fragmentu dotyczącego doliny rzeki Mlecznej można wnosić do 28 grudnia. Na zastrzeżenia związane z drogami mającymi łączyć Kościuszki i Armii Krajowej oraz Sandacza i Rolniczą Urząd Miasta czeka do 30 grudnia.

Reklama

1 Komentarz

  1. Niech zrobią przystanek kolejowy przy ul. Niezapominajek. Ludzie z tej strony Podlesia mieliby ułatwiony dojazd do Katowic czy Tychów. Obecnie mają 2-3 km do dworca w Podlesiu gdzie i tak nie ma możliwości pozostawienia samochodu. Był już taki plan za Uszoka jak pamiętam. Teraz jak widzę powstają tam nowe osiedla domów i jak to wszystko ruszy samochodami + wiecznie zamknięty po 20 minut przejazd to będzie fajnie …

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Solve : *
22 − 4 =


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.