Marcin Krupa prezydent Katowic / fot. A. Maciaszczyk / Infokatowice.pl
Reklama

Katowicki magistrat powoli kończy pracę nad propozycją nowego regulaminu procedury budżetu obywatelskiego na rok 2016. Projekt będzie omawiany na Komisji Budżetu Rady Miasta Katowice 26 lutego.

Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, projekt regulaminu tegorocznej edycji został mocno zmodyfikowany, aby wykluczyć niejasności i nieścisłości zgłaszane w ubiegłym roku. Społecznicy oraz ubiegłoroczni wnioskodawcy zebrali prawie 60 propozycji zmian, ukierunkowanych na uproszczenie procedury i zwiększających szanse na szerszy odzew społeczny.

Reklama

Nie wszystkie propozycje postanowiono zawrzeć w powstającym projekcie regulaminu. Odrzucony został chociażby postulat wprowadzenia internetowego głosowania – wcześniej Prezydent Krupa kilkukrotnie deklarował, że jest przeciwnikiem tego rozwiązania, uzasadniając, że budżet partycypacyjny jest na tyle dostępną i ważną kwestią dla życia miejskiego, aby mieszkańcy mogli osobiście zadecydować o kierunkach rozwoju dzielnic, poświęcając na głosowanie zaledwie kilka minut swojego czasu. W sąsiadujących z Katowicami Tychach głosować przez internet można nawet dłużej niż w sposób tradycyjny.

Nowa procedura, choć spisana w formę projektu regulaminu, wciąż jest modyfikowana. Zgodnie z propozycją, każdy mieszkaniec w głosowaniu będzie mógł zadysponować trzema punktami na 1-3 projekty lokalne i osobno na 1-3 projekty ogólnomiejskie. Głosujący zadecydują, czy jednemu projektowi przydzielą 3 punkty, czy przydzielą w sumie 3 punkty na dwa lub trzy projekty. Punkty będą miały szczególne znaczenie, gdyż wprowadzony będzie minimalny limit punktów w głosowaniu. Aby projekt został zakwalifikowany jako wybrany do realizacji, każdy projekt lokalny (dzielnicowy) będzie musiał uzyskać przynajmniej 45 punktów, a każdy ogólnomiejski przynajmniej 135 punktów. W przypadku projektów dzielnicowych, wnioskodawca musi być zameldowany na terenie jednostki pomocniczej, dla której wniosek składa. Wymóg ten przestaje mieć znaczenie dla projektów ogólnomiejskich, choć nadal adresatami procedury będą wyłącznie osoby zameldowane w Katowicach.

Będzie można łączyć projekty

Podobnie jak w zeszłym roku, każdy wnioskodawca musi zebrać pod swoim wnioskiem przynajmniej 15 podpisów osób zameldowanych na terenie danej jednostki pomocniczej. W przypadku projektów ogólnomiejskich limit ten wynosi 45 podpisów. Każdy mieszkaniec będzie mógł złożyć dowolną liczbę wniosków dla swojej jednostki pomocniczej oraz wniosków ogólnomiejskich, jednocześnie, każdy mieszkaniec danej jednostki pomocniczej, na etapie składania wniosków, może udzielić poparcia dowolnej liczbie wnioskom.

Nowością będzie możliwość połączenia kilku podobnych wniosków złożonych niezależnie przez kilku wnioskodawców. Dotyczy to wniosków o realizację przedsięwzięć, które przejdą etap weryfikacji formalnej. Połączenie takie będzie wymagało zgody wnioskodawców i dodatkowych ustaleń, które będą musiały zakończyć się najpóźniej w przededniu ogłoszenia listy zakwalifikowanych projektów.

Nowa procedura prawdopodobnie podtrzyma możliwość realizacji inwestycji na terenie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, dodając jednocześnie możliwość realizacji inwestycji na terenach Skarbu Państwa a będących w wieczystym użytkowaniu przez miasto Katowice.

Weryfikacja wniosków

Weryfikacja będzie etapem, w którym wnioski mieszkańców przekształcą się w projekty. Etapy formalne i merytorycznej weryfikacji wniosków zmieniły się w najmniejszym stopniu. W przypadku tego drugiego, wnioskodawcy będą mogli konsultować się z Urzędem Miasta Katowice i nanosić drobne korekty w treści wniosków. Warunkiem jest jednak to, aby w wyniku nanoszonych korekt zasadnicza część zadania nie uległa zmianie. W tym czasie różne wydziały urzędu będą dokonywały uzgodnień i weryfikowały kosztorys zaproponowany przez wnioskodawcę. Wnioski sprzeczne z obowiązującymi dokumentami strategicznymi i planistycznymi będą odrzucane, podobnie jak te, w których mieszkańcy wnioskują o realizację przedsięwzięcia o większej wartości niż całość środków wyasygnowanych dla danej jednostki pomocniczej (w przypadku projektów dzielnicowych) lub dla projektów ogólnomiejskich.

Złóż wniosek na 3 sposoby

Zgodnie z założeniami, w tegorocznej edycji katowickiego budżetu obywatelskiego, wnioski będzie można składać na 3 sposoby: osobiście, w Biurze Prasowym Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 13, korespondencyjnie na adres Biura Prasowego oraz za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Katowice. W przypadku tego ostatniego rozwiązania należy pamiętać iż maksymalna wielkość załącznika nie może przekraczać 5 Mb, a w przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku, wnioskodawca będzie miał 7 dni na dostarczenie do Urzędu dokumentów w wersji papierowej. Sam formularz zostanie rozbudowany o elementy, które mają ułatwić ocenę wniosków przez wydziały merytoryczne Urzędu Miasta Katowice.

Nowy harmonogram budżetu

Według proponowanego harmonogramu, akcja informacyjno-edukacyjna ma potrwać od marca do maja. Mieszkańcy Katowic będą mogli składać wnioski już od 30 marca 2015r. do 15 maja 2015r. – o dwa tygodnie krócej niż władze Katowic deklarowały w styczniu. Etap weryfikacji formalnej i merytorycznej będzie realizowany na bieżąco i zakończy się do 25 sierpnia 2015r. Dzień później poznamy listy projektów zweryfikowanych pozytywnie i negatywnie na terenie każdej z dzielnic. Aktualnie projekt regulaminu nie przewiduje żadnej procedury odwoławczej.

Podobnie jak w ubiegłym roku, w każdej dzielnicy planowane są prezentacje projektów pozytywnie zweryfikowanych. Dzielnicowe spotkania potrwają od 2 do 16 września. Niedługo potem, bo już 18 września, rozpocznie się 4-dniowe głosowanie, którego wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości najpóźniej do 30 września.

Więcej środków, nowy podział

Zgodnie z propozycjami wnioskodawców i deklaracjami Prezydenta Miasta Katowice Marcina Krupy, pula środków przeznaczonych na realizację w ramach budżetu partycypacyjnego będzie zwiększona do 20 mln zł, z czego 15%, tj. 3 mln zł, zostanie wydzielonych na ponaddzielnicowe projekty i te o charakterze ogólnomiejskim. Jednocześnie nie jest jasne, czy magistrat wycofał się z wcześniejszych deklaracji iż środki niewykorzystane w roku poprzednim będą zwiększały pulę środków dostępnych w nowej edycji budżetu obywatelskiego. Nowy podział środków, jeszcze nie zawierający środków które przeszły z ubiegłorocznej edycji, prezentuje się następująco:

– Projekty ogólnomiejskie – 3  000  001 zł

 1. Śródmieście 29 504 mieszkańców 1  334  963 zł
 2. Załęska Hałda – Brynów Część Zachodnia 14 960 mieszkańców 829  259 zł
 3. Zawodzie 12 297 mieszkańców 736  665 zł
 4. Os. Paderewskiego – Muchowiec 11 347 mieszkańców 703  633 zł
 5. Brynów Część Wschodnia – Os. Zgrzebnioka 6 691 mieszkańców 541  741 zł
 6. Ligota – Panewniki 30 408 mieszkańców  1 366  396 zł
 7. Załęże 10 185 mieszkańców 663  230 zł
 8. Osiedle Witosa 12 491 mieszkańców 743  411 zł
 9. Osiedle Tysiąclecia 22 217 mieszkańców 1 081  590 zł
 10. Dąb 7 595 mieszkańców 573  174 zł
 11. Wełnowiec-Józefowiec 14 770 mieszkańców 822  653 zł
 12. Koszutka 11 201 mieszkańców 698  557 zł
 13. Bogucice 14 698 mieszkańców 820  150 zł
 14. Dąbrówka Mała 5 324 mieszkańców 494 210 zł zł
 15. Szopienice – Burowiec 15 126 mieszkańców 835  031 zł
 16. Janów – Nikiszowiec 10 295 mieszkańców 667  055 zł
 17. Giszowiec 16 998 mieszkańców 900  122 zł
 18. Murcki 5 332 mieszkańców 494  488 zł
 19. Piotrowice – Ochojec 23 905 mieszkańców 1 140 283 zł
 20. Zarzecze 2 403 mieszkańców 392  645 zł
 21. Kostuchna 9 584 mieszkańców 642  333 zł
 22. Podlesie 6 020 mieszkańców 518  410 zł

OGÓŁEM 293  351 mieszkańców              20  000  000 zł

Nowa informacja

Planowana przez Urząd Miasta Katowice akcja informacyjna zostanie podzielona na trzy etapy. W pierwszym magistrat będzie informował o procedurze i zachęcał do składania wniosków. Drugi etap będzie nastawiony na promowanie pozytywnie zweryfikowanych wniosków oraz zachęcający do udziału w głosowaniu. Celem w 3. etapie ma być poinformowanie mieszkańców o wynikach głosowania i projektach, które zostaną przeznaczone do realizacji. Zgodnie z deklaracjami, szeroka informacja ma być dostępna zarówno w internecie jak i w przestrzeni publicznej.

Na ostatniej prostej

Opublikowany regulamin pozostaje projektem, mającym konsumować oczekiwania mieszkańców i włodarzy miasta. 26 lutego o godzinie 13:00 w sali 315 Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu Rady Miasta Katowice, w trakcie którego omówiona zostanie procedura budżetu obywatelskiego w zaproponowanym kształcie. Jest to jeden z ostatnich etapów, na których procedura budżetu będzie mogła ulec zmianie.

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Solve : *
24 + 2 =


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.