Panorama Katowic / D. Ślusarczyk / Infokatowice.pl

Urząd Miasta Katowice zachęca instytucje oraz organizacje do zgłaszania projektów w celu ujęcia ich w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Katowice. Dzielnicami, które najbardziej potrzebują wsparcia, są Śródmieście, Koszutka, Załęże, Janów – Nikiszowiec, Szopienice – Burowiec, Bogucice, Zawodzie i Wełnowiec – Józefowiec.

Ujęcie projektu w LPR jest bardzo ważnym krokiem, gdyż jest to warunek konieczny, aby inwestycja mogła być dofinansowana z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, w obszarze działań o charakterze rewitalizacji.

Reklama

Zgłaszać projekty można poprzez wypełnienie specjalnego formularza, który następnie należy złożyć w w Wydziale Rozwoju Miasta, przy ul. Warszawskiej 4 (IV piętro, pok. 479) lub przesyłać pocztą na adres Urzędu Miasta Katowice (ul. Młyńska 4, 40-093 Katowice). Termin składania wniosków upływa 21 stycznia.

Z przeprowadzonych przez katowicki magistrat analiz wynika, że jednostkami pomocniczymi, które najbardziej potrzebują wsparcia, są Śródmieście, Koszutka, Załęże, Janów – Nikiszowiec, Szopienice – Burowiec, Bogucice, Zawodzie, Wełnowiec – Józefowiec.

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Solve : *
14 + 26 =


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.