Katowice / fot. A. Maciaszczyk

Nadeszła kolej na prezentację zamierzeń inwestycyjnych miasta Katowice związanych z projektem budżetu na rok 2015. Budżet, który musi być uchwalony do końca bieżącego roku kalendarzowego, jest oparty na wnioskach, które trafiły do Prezydenta Miasta Katowice w ciągu całego roku i uzyskały jego akceptację. Dziś prezentujemy listę planowanych inwestycji w śródmieściu, Bogucicach, na Koszutce oraz Osiedlu Paderewskiego-Muchowcu.

Koszutka – łączna kwota wydatków – 70 211 675 zł

 • Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach 3 015 000 zł
 • Budowa drogi powiatowej na terenach miasta Katowice i miasta Siemianowice Śląskie stanowiącej przedłużenie ulicy Stęślickiego do ulicy Bohaterów Monte Cassino i ulicy Mysłowickiej 1 333 333 zł
 • Koszutka przyjazna ludziom. Tworzenie miejsc parkingowych oraz odpoczynku i rekreacji 150 000 zł
 • Remont ogólnodostępnej przestrzeni publicznej 140 000 zł
 • Budowa 11 miejsc parkingowych (w tym jednego dla osoby niepełnosprawnej) wraz z drogą 105 000 zł
 • Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach 63 234 230 zł
 • Gimnazjum nr 01 im. Wojciecha Korfantego – Instalacja i rozbudowa monitoringu 6 000 zł
 • Gimnazjum nr 01 im. Wojciecha Korfantego – Inwestycje dotyczące instalacji sieciowej – komputerowej 6 000 zł
 • Gimnazjum nr 01 im. Wojciecha Korfantego – Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń 145 500 zł
 • Miejskie Przedszkole Nr 27 Plastusia i Tosi – Instalacja i rozbudowa monitoringu           8 000 zł
 • Miejskie Przedszkole Nr 48 – Budowa i modernizacja instalacji ochrony przeciwpożarowej 18 000 zł
 • Miejskie Przedszkole Nr 52 – Inwestycje dotyczące kuchni 10 000 zł
 • Szkoła Podstawowa Nr 36 Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – Inwestycje dotyczące kuchni               90 000 zł
 • IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Stanisława Maczka – Inwestycje związane z przebudową wejść i montażem drzwi 30 000 zł
 • IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Stanisława Maczka – Inwestycje dotyczące sal zajęć, sal lekcyjnych i pracowni 8 000 zł
 • Miejski Dom Kultury Koszutka – Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej 20 000 zł
 • Remonty – Szkoła Podstawowa Nr 36 Krzysztofa Kamila Baczyńskiego              3 662 zł
 • Remonty – Szkoła Podstawowa Nr 62 im. Józefa Kocurka 4 761 zł
 • Remonty – Miejskie Przedszkole Nr 14 37 289 zł
 • Remonty – Miejskie Przedszkole Nr 20 75 951 zł
 • Remonty – Miejskie Przedszkole Nr 48 2 289 zł
 • Remonty – Miejskie Przedszkole Nr 52 43 662 zł
 • Remonty – Gimnazjum nr 01 im. Wojciecha Korfantego 4 577 zł
 • Remonty – Zespół Szkolno – Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących 8 239 zł
 • Remonty – IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Stanisława Maczka 53 732 zł
 • Remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ordona 3A 36 000 zł
 • Remont w Administracji Żłobka Miejskiego przy ul. Ordona 3A 8 000 zł
 • Remonty – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5 22 746 zł
 • Specjalistyczna Poradnia Rodzinna 22 204 zł
 • Remonty – Remont Hali Widowiskowo – Sportowej Spodek 1 500 000 zł

Bogucice  – łączna kwota wydatków – 15 809 543 zł                     

Reklama
 • Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach 3 015 000 zł
 • Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego 2 100 000 zł
 • Budowa drogi powiatowej na terenach miasta Katowice i miasta Siemianowice Śląskie stanowiącej przedłużenie ulicy Stęślickiego do ulicy Bohaterów Monte Cassino i ulicy Mysłowickiej 1 333 333 zł
 • Budowa schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych, starszych, z wózkami przy wejściu ROD “Radość” 90 000 zł
 • Naprawa drogi dojazdowej do posesji Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości Katowice Leopolda 21a,21,19b,19a,19 43 000 zł
 • Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice 331 400 zł
 • Miejskie Przedszkole Nr 97 – Inwestycje związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym budynku 80 000 zł
 • Miejskie Przedszkole Nr 97 – Inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, nawierzchni itd. 68 000 zł
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 – Budowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego 300 000 zł
 • Zespół Szkół Specjalnych Nr 9 im. Jana Pawła II – Inwestycje dotyczące sal gimnastycznych 90 000 zł
 • Zespół Szkół Specjalnych Nr 9 im. Jana Pawła II – Wymiana ogrodzenia wokół budynku szkoły 80 000 zł
 • Zespół Szkół Specjalnych Nr 9 im. Jana Pawła II – Inwestycje dotyczące instalacji wewnętrznych – wodnokanalizacyjnych – 120 000 zł
 • Dom Dziecka “Stanica” – Mieszkanie dla usamodzielnionych wychowanków 150 000 zł
 • Dom Dziecka “Stanica” – Wyłożenie kostką brukową nawierzchni dróg i chodników na terenie posesji 70 000 zł
 • Dom Dziecka “Stanica” – Zamontowanie systemu pozyskiwania wody deszczowej przeznaczonej na potrzeby gospodarcze 15 000 zł
 • Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice – rewitalizacja Parku Boguckiego 2 450 000 zł
 • Miejska Biblioteka Publiczna – Zagospodarowanie zielenią terenu działki Filii nr 16 ul. Wajdy 21 106 000 zł
 • Miejska Biblioteka Publiczna – Przystosowanie sali do prowadzenia zajęć z dziećmi w budynku Filii nr 16 30 000 zł
 • Miejska Biblioteka Publiczna – Wykonanie wejścia z wypożyczalni do ogrodu kulturalno-edukacyjnego w budynku Filii nr 16 12 000 zł
 • Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach 5 000 000 zł
 • Strefa Aktywności Rodzinnej – Inicjatywa Osiedla Kukuczki 150 000 zł
 • Remonty – Opracowanie dokumentacji projektowej – w ramach budżetu obywatelskiego dla zadania: remont chodnika na ul. Modrzewiowej w okolicy ul. Wiązowej 3 000 zł
 • Remonty – Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4 22 887 zł
 • Remonty – Gimnazjum nr 10 im. Jerzego Kukuczki 87 120 zł
 • Remonty – Miejskie Przedszkole Nr 22 1 190 zł
 • Remonty – Miejskie Przedszkole Nr 49 1 831 zł
 • Remonty – Miejskie Przedszkole Nr 97 2 289 zł
 • Remonty – Zespół Szkół Specjalnych Nr 9 im. Jana Pawła II            13 493 zł

Osiedle Paderewskiego-Muchowiec – łączna kwota wydatków – 5 579 080 zł

 • Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego Francuska      251 400 zł
 • Przedłużenie ul. Szybowcowej 900 000 zł
 • Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego – etap I 1 600 000 zł
 • Modernizacja dachu budynku przy ul. Francuskiej 70 539 000 zł
 • Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Szybowcowej i Francuskiej 1 600 000 zł
 • Budowy toru do disk-golfa w Katowickim Parku Leśnym 100 000 zł
 • Bezpieczne dziecko w Parku “Dolina Trzech Stawów” 370 000 zł
 • Budowa separatora na kolektorze wód deszczowych z wylotem do stawu Łąka 40 000 zł
 • Urzędy gmin – naprawy i konserwacje dźwigów oraz dozór techniczny 40 000 zł
 • Remonty – Szkoła Podstawowa Nr 12 Ignacego Jana Paderewskiego  1 831 zł
 • Remonty – Miejskie Przedszkole Nr 55 2 746 zł
 • Remonty – Miejskie Przedszkole Nr 87 Juliana Tuwima             7 324 zł
 • Remonty – Gimnazjum nr 4 im. Jerzego Ziętka 8 239 zł
 • Remonty – Gimnazjum nr 5 im. Pawła Stellera 3 575 zł
 • Remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Szeptyckiego 1 20 000 zł
 • Międzyszkolny Ośrodek Sportowy – naprawy i konserwacje 27 465 zł
 • Remont rzeźby Pomnika Żołnierza Polskiego 29 000 zł

Śródmieście – łączna kwota wydatków – 87 181 248 zł

 • Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł “Sądowa” 1 924 037 zł
 • Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice 54 554 228 zł
 • Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice: Etap II – Strefa Rondo-Rynek Przebudowa ulicy Słowackiego 1 400 900 zł
 • Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego Słowackiego 1 700 000 zł
 • Modernizacja budynków komunalnych – ul. Wojewódzka 36 – 38 1 888 980 zł
 • Modernizacja budynków komunalnych – ul. Stalmacha 18, 18a, 20 1 425 000 zł
 • Modernizacja budynków komunalnych – ul. 3-go Maja 36 800 000 zł
 • Modernizacja budynków komunalnych – ul. Warszawska 42 80 000 zł
 • Modernizacja budynków komunalnych – ul. Gliwicka 4, 4a 400 000 zł
 • Modernizacja budynków komunalnych – ul. Sienkiewicza 13 / Dąbrowskiego 9 800 000 zł
 • Modernizacja budynków komunalnych – ul. Mikołowska 11, 13 500 000 zł
 • Modernizacja budynków komunalnych – ul. Plebiscytowa 4a 500 000 zł
 • Budownictwo mieszkaniowe i komunalne – ul. Andrzeja 23a 815 000 zł
 • Budownictwo mieszkaniowe i komunalne – ul. Kordeckiego 3-4 3 000 000 zł
 • Rewitalizacja i przywrócenie mieszkańcom podwórka między ulicami Adamskiego i Koszarową 750 000 zł
 • Montaż klimatyzatorów w budynkach UM 10 000 zł
 • Informatyzacja Urzędu 2 440 000 zł
 • Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej PSP w Katowicach ul. Wojewódzka 11 600 000 zł
 • Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe – Remont i modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych i pracowni do kształcenia zawodowego w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach 2 263 816 zł
 • Miejskie Przedszkole Nr 3 – Dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata inwestycjami 15 000 zł
 • Miejskie Przedszkole Nr 35 – Budowa i modernizacja placów zabaw 10 000 zł
 • Szkoła Podstawowa Nr 1 Marszałka Józefa Piłsudskiego – Inwestycje związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym budynku 100 000 zł
 • Szkoła Podstawowa Nr 37 ks. Jana Twardowskiego – Inwestycje dotyczące kuchni       450 000 zł
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Mikołaja Kopernika – Inwestycje dotyczące sal gimnastycznych 100 000 zł
 • Dom Dziecka “Tęcza” – Wykonanie elementów ochronnych schodów wewnętrznych 15 000 zł
 • Dom Dziecka “Tęcza” – Wykonanie oddzielenia pomieszczeń od klatki schodowej 25 000 zł
 • Wymiana ogrodzenia w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ligonia 43 150 000 zł
 • Wykonanie pomieszczenia dla odpadów stałych w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ligonia 43 – 20 000 zł
 • Katowice, miasto otwarte – działania inwestycyjne – adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla
 • osób niepełnosprawnych budynku przy ul.Francuskiej 43 – 1 750 000 zł
 • Termomodernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Katowicach – 24 600 zł
 • Pałac Młodzieży im. Prof. Aleksandra Kamińskiego – Inwestycje dotyczące hal sportowych 80 000 zł
 • Pałac Młodzieży im. Prof. Aleksandra Kamińskiego – Inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych,
 • nawierzchni itd. 25 000 zł
 • Dom Dziecka “Tęcza” – Zakup i montaż kolektorów słonecznych na budynku przy ul. Rybnickiej 1 – 85 000 zł
 • Odprowadzenie wód opadowych ze zlewni DTŚ/Dudy-Gracza do rzeki Rawy 1 495 239 zł
 • Doposażenie placu zabaw na placu Hlonda 250 000 zł
 • Budowa nowych schodów wraz z oświetleniem na placu Budnioka 250 000 zł
 • Budowa pomnika Prymasa Augusta Hlonda 385 000 zł
 • Muzeum Historii Katowic – Adaptacja pomieszczeń wystawowych 47 000 zł
 • Muzeum Historii Katowic – Modernizacja wystawy stałej z Dziejów Katowic 111 000 zł
 • Przebudowa Centrum Kultury Katowice im. K. Bochenek 2 000 000
 • Śląski Teatr Lalki i Aktora ATENEUM – Modernizacja stanowiska inspicjenta 100 000 zł
 • Plac zabaw ze strefą aktywności fizycznej przy ul. Adamskiego 350 000 zł
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – naprawy i konserwacje 3 000 zł
 • Gospodarka gruntami i nieruchomościami – naprawy i konserwacje 1 000 zł
 • Rady gmin – remont lokali 10 000 zł
 • Urzędy gmin – remonty, naprawy i konserwacje 451 300 zł
 • Remonty – Szkoła Podstawowa Nr 1 Marszałka Józefa Piłsudskiego    34 577 zł
 • Remonty – Szkoła Podstawowa Nr 10 Marii Curie-Skłodowskiej            45 915 zł
 • Remonty – Szkoła Podstawowa Nr 15 Jana Pawła II   43 155 zł
 • Remonty – Szkoła Podstawowa Nr 37 ks. Jana Twardowskiego            3 204 zł
 • Remonty – Gimnazjum Nr 2 – 2 746 zł
 • Remonty – Gimnazjum nr 3 im. Alfreda Szklarskiego 27 324 zł
 • Remonty – Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 im. Andrzeja Mielęckiego            13 204 zł
 • Remonty – Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Mikołaja Kopernika 45 775 zł
 • Remonty – II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej 18 310 zł
 • Remonty – III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza 9 155
 • Remonty – VIII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej – Curie 12 725 zł
 • Remonty – Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych 3 387 zł zł
 • Remonty – Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego 9 155 zł
 • Remonty – Technikum Nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku 9 155 zł
 • Remonty – Miejskie Przedszkole Nr 2 – 4 120 zł
 • Remonty – Miejskie Przedszkole Nr 3 – 18 873 zł
 • Remonty – Miejskie Przedszkole Nr 5 – 5 951 zł
 • Remonty – Miejskie Przedszkole Nr 6 – 6 408 zł
 • Remonty – Miejskie Przedszkole Nr 9 – 915 zł
 • Remonty – Miejskie Przedszkole Nr 33 – 33 662 zł
 • Remonty – Miejskie Przedszkole Nr 35 – 915 zł
 • Remonty – Miejskie Przedszkole Nr 36 – 6 458 zł
 • Remonty – Miejskie Przedszkole Nr 45 – 30 915 zł
 • Remonty – Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych 28 380 zł
 • Remonty – Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe 58 310 zł
 • Remonty – Wsparcie lecznictwa ambulatoryjnego – prace remontowe w SPZLA „Moja Przychodnia” 20 500 zł
 • Remonty – Dom Dziecka “Stanica” 150 000 zł
 • Remonty – Dom Pomocy Społecznej “Przystań” 120 000 zł
 • Remonty – Dom Dziecka “Tęcza” 31 250 zł
 • Remonty – Dom Dziecka “Zakątek” – wymiana okien w mieszkaniu usamodzielnienia przy ul. Chopina 13 000 zł
 • Remonty – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – remont obiektu przy ul. Chopina 9/3 87 086 zł
 • Remonty – Remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej 15 10 000 zł
 • Remonty – Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 2 472 zł
 • Remonty – Pałac Młodzieży im. Prof. Aleksandra Kamińskiego 62 659 zł
 • Remonty – Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe (schronisko młodzieżowe) 19 577 zł
 • Remonty – Śląski Teatr Lalki i Aktora ATENEUM 100 000 zł
 • Remonty – Galeria Sztuki Współczesnej BWA 200 000 zł
 • Remonty – Odtworzenie napisów na Pomniku Powstańców Śląskich 100 000 zł

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Solve : *
21 − 7 =


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.