Marcin Krupa i Andrzej Sośnierz - kandydaci na prezydenta miasta

Dwa dni temu informowaliśmy, że katowickie organizacje społeczne napisały listy do kandydatów na prezydenta miasta, w których znalazło się siedem konkretnych postulatów. Marcin Krupa i Andrzej Sośnierz obiecali, że jeszcze w tym tygodniu na nie odpowiedzą.

17 katowickich organizacji pozarządowych złożyło w poniedziałek dwa identyczne listy do kandydatów na prezydenta miasta. Wśród sygnatariuszy znalazły się organizacje działające na co dzień w różnych obszarach od kultury, przez politykę społeczną, po prawa człowieka. Część z nich, jak np. Dom Aniołów Stróżów, swoje działania skupia głównie na terenie jednej dzielnicy, a inne, jak np. Stowarzyszenie MOST, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Regionalne Centrum Wolontariatu, Stowarzyszenie Inicjatywa czy Stowarzyszenie Bona Fides, jest aktywna nie tylko na terenie Katowic, ale także całego województwa. Wszystkie te organizacje łączy jedno, chęć współpracy z Urzędem Miasta Katowice na zasadach partnerstwa.

W dniu wczorajszym sztaby wyborcze obydwu kandydatów odpowiedziały, że jeszcze w tym tygodniu, przed niedzielnym głosowaniem, zarówno Marcin Krupa, jak i Andrzej Sośnierz odpowiedzą na postulaty pozarządowców.

Poniżej prezentujemy postulaty organizacji społecznych:

1. Wzrost liczby zadań publicznych przekazywanych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz wzrost środków finansowych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, tj. wzrost budżetu na realizację Rocznego Programu Współpracy Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi. W celu osiągnięcia tego postulatu: powołanie międzysektorowego zespołu ds. opracowania listy zadań publicznych przekazywanych organizacjom pozarządowym na wzór zespołu ds. polityki rowerowej.

2. Praca nad projektami uchwał i programów z istniejącymi zespołami branżowymi na etapie przygotowawczym/koncepcyjnym, w miejsce dawania do konsultacji gotowych projektów.

3. Poprawa jakości realizacji narzędzia partycypacji, jakim jest Budżet Obywatelski poprzez organizację debat lokalnych związanych z budżetem obywatelskim na etapie przygotowywania wniosków. Celem debat nie miałoby być informowanie o procedurach, ale wskazanie przez mieszkańców najważniejszych problemów istniejących w dzielnicach, które potem zostałyby umieszczone we wnioskach.

4. Powołanie stanowiska pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych wywodzącego się ze środowiska organizacji pozarządowych i BEZPOŚREDNIO podlegającego Prezydentowi Miasta, a nie Naczelnikowi któregokolwiek z wydziałów lub resortowemu Wiceprezydentowi.

5. Włączenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji oceniających wnioski na inicjatywę lokalną.

6. Upodmiotowienie roli Rady Działalności Pożytku Publicznego, która powinna poza mechanicznym opiniowaniem aktów prawa miejscowego, stać się płaszczyzną rzeczywistego dialogu o sprawach Miasta reprezentantów Urzędu i radnych ze stroną społeczną.

7. Przedłożenie radzie miasta propozycji katowickiego regulaminu konsultacji dotyczących planowania przestrzennego, wzmacniającego udział mieszkańców w dyskusji o kształtowaniu miasta.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Solve : *
19 − 13 =


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.