FOTO: Dawid Ślusarczyk

Wiele miejsca na naszych łamach wykorzystujemy do przekazywania informacji na temat budżetu obywatelskiego. Katowiczanie, którzy mają pomysł na jakiś ciekawy projekt i chcą mieć wpływ na rozwój miasta, mogą korzystać z jeszcze jednego instrumentu finansowego – inicjatywy lokalnej.

Jak można dowiedzieć się ze strony internetowej urzędu inicjatywa lokalna to nowa forma współpracy Miasta Katowice z mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadań publicznych na rzecz społeczności naszego miasta. Wnioski zgłaszać mogą sami mieszkańcy lub organizacje pozarządowe z terenu Katowic działające we współpracy z mieszkańcami. Składać je należy w kancelarii Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4 lub przesyłać pocztą na adres urzędu. Można również zrobić to poprzez platformę SEKAP. Termin składanie wniosków mija 31 lipca.

Zakres zadań, które mogą być realizowane w ramach inicjatywy lokalnej, jest bardzo szeroki. Mieszkańcy mogą więc m.in. składać wnioski na budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji czy sieci wodociągowej, na działalność charytatywną, edukacyjną czy na projekty w sferze kultury fizycznej i turystyki, ochrony przyrody, w tym zieleni w mieście. Należy pamiętać, że w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy przychodzą nie tylko z pomysłem na realizację konkretnego przedsięwzięcia, ale deklarują współudział w jego realizacji. Może to być przykładowo praca wolontariacka, wkład rzeczowy lub pieniężny.

Reklama

W Katowicach ta możliwość dostępna była już w roku ubiegłym. Jakie były jej efekty? O tym przekonać się możemy z lektury listu otwartego grupy mieszkańców działającej pod szyldem Inicjatywa – Osiedle Kukuczki do prezydenta Piotra Uszoka. List dotyczył odrzuconego projektu inicjatywy zakładającego budowę bezpłatnych miejsc parkingowych. Jak czytamy, projekt został odrzucony, a jako uzasadnienie podano, iż „budowa parkingu we wskazanej lokalizacji nie jest przewidziana w planach inwestycyjnych miasta”.

Po co zatem inicjatywa lokalna? – pyta autorka listu Barbara Kaczyńska, liderka Inicjatywy – Osiedle Kukuczki. Kaczyńska zwraca także uwagę, że urzędnicy do realizacji wybrali zaledwie 3 z 34 zgłoszonych projektów, których łączna wartość opiewała na 100 tys. zł, a do rozdysponowania przeznaczona była kwota aż dziesięciokrotnie wyższa.

Niewątpliwie fakt, iż urzędnicy dają mieszkańcom możliwość rozdysponowania coraz większych środków z budżetu jest pozytywny. W ubiegłym roku wdrożenie projektów rozczarowało jednak wiele osób. Mimo wszystko zachęcamy gorąco aktywnych mieszkańców do składania wniosków w tym roku. Trzeba liczyć, że urząd miasta będzie bardziej otwarty na pomysły mieszkańców niż to miało miejsce wcześniej i w 2015 r. doczekamy się w Katowicach realizacji wielu ciekawych inicjatyw obywatelskich.

Więcej informacji na temat inicjatywy lokalnej oraz formularz wniosku do pobrania tutaj.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Solve : *
26 + 1 =


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.